Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Témák, könyvek: Spanyol

 

Tankönyvek

 


INTER-LINGUA NYELVISKOLA:

 • a nyelviskola Budapest szívében, Astoriánál;

 • INGYEN tankönyvek;

 • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

 • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 25 órás szóbeli tréningre jogosító "Inter-Lingua" utalvány;

 • ha már végeztél az Inter-lingua Nyelviskolában egy tanfolyamot, a következőre 5 % árengedménnyel iratkozhatsz be!
Spanyol tankönyvek és segédanyagok

Kezdő A1-A2:

Faluba Kálmán - Horányi Mátyás: Spanyol nyelvtan

Nagy Erika - Ana Orenga Portolés - Seres Krisztina: Colores 1 - Spanyol nyelvkönyv 1

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Spanyol feladatgyűjteménye-I


EU  Az Európa Tanács A2 szintjének általános leírása:

Megért olyan mondatokat és rövid szövegeket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak. Tud kommunikálni olyan mindennapi, begyakorolt helyzetekben, amelyekben egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni önmagáról, családjáról és szűkebb környezetéről.

 


Nyelvtan:

 

- spanyol ABC

- a hangsúly (EI acento)
- az írott hangsúly (EI acento gráfico)

- az írott hangsúly jelentésmegkülönböztető szerepe
- a hanglejtés (La entonación): A hangmagasság a szakasz elején
és a  végén

- helyesírási megjegyzések. Az elválasztás (La división silábica)
- az írásjelek használata

- a szófajok (Las partes del discurso)

-  számnevek (Los numerales). A tőszámnevek (Los números cardinales)
- megjegyzések a tőszám nevek használatához
- a sorszámnevek (Los números ordinales)

- a névmások (Los pronombres). A személyes névmások (Los pronombres personales)

- a birtokos névmások (Los pronombres posesivos)

- az ige (EI verbo)

- az igenevek (Las formas no personales del verbo)
- a melléknévi igenév (EI participio)
- a főnévi igenév (EI infinitivo)

- a határozói igenév (EI gerundio)

- A ragozott igealakok (Las formas personales del verbo)
- a haber segédige egyszeru alakjai

- a kijelentő mód idői (Los tiempos del modo indicativo).
A jelen idő (EI presente)

- a kötőmód használata (EI uso del modo subjuntivo)

- a főnév (EI substantivo). A főnév neme (EI género de los substantivos)

- a főnév többes száma (EI plural de los substantivos)

- a névelők (Los artículos). A határozott névelő (EI artículo determinado)

- a semleges névelő (EI artículo neutro)

- a határozatlan névelő (EI artículo indeterminado)

- a melléknév (EI adjetivo)
- a melléknév többes száma (EI plural de los adjetivos)

- a melléknév fokozása
- a melléknevek összehasonlítása

- egytagú elöljárószók (preposiciones simples)
- a spanyol szórend (EI orden de colocación de las partes oracionales)
- a szóképzés (La derivación)Szóbeli témakörök:

 

- bemutatkozás, üdvözlés, alapvető kérdések megismerkedésnél

- a család és tagjai

- egy személy külső - és belső tulajdonságainak leírása

- Spanyolország a térképen

- szabadidő
- meghívás elfogadása illetve visszautasítása

- lakhely, lakás, cím megadása, elkérése

- közlekedési eszközök

- telefonálás, levélírás

- bizonytalanság, kétség kifejezése

- megköszönni valamint erre reagálni

- hónapok, évszakok,

- e-mail / levél írása (baráti/hivatalos)

- időre vonatkozó kifejezések

- étterem, bár, kávézó, rendelés leadása

- az spanyolok kedvelt szabadidős tevékenységei,helyszínei

- ünnepek Spanyolországban

- utazás

- időjárás előrejelzés

- magyar/ spanyol ételek, napi étkezések

- preferenciák kifejezése

- mi piace/mi piacciono
hol étkeznek és mit esznek a spanyolok


Középhaladó B1:

Faluba Kálmán - Horányi Mátyás: Spanyol nyelvtan

Nagy Erika - Ana Orenga Portolés - Seres Krisztina: Colores 2 - Spanyol nyelvkönyv 2

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Spanyol feladatgyűjteménye-IIEU  Az Európa Tanács B1 szintjének általános leírása:

Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terveket.

 


Nyelvtan:

 

- átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- a ragozott igealakok (Las formas personales del verbo)
- a kijelentő mód idői. Los tiempos del modo indicativo)
- a jelen idő (EI presente

- a közelmúlt (EI pretérito perfecto)
- az elbeszélő múlt (EI pretérito indefinido)

- az elbeszélő régmúlt (EI pretérito anterior)

- a folyamatos múlt (EI pretérito imperfecto)
- a folyamatos régmúlt EI pretérito pluscuamperfecto)

- a jövő idő (EI futuro imperfecto)
- a befejezett jövő (EI futuro perfecto)

- a kötőmód használata (EI uso del modo subjuntivo)

- a kötőmód idői (Los tiempos del modo subjuntivo)

- a leggyakoribb rendhagyó igék

- az ige fajtái (Las clases de verbos)

- a műveltető szerkezet (La construcción factitiva)
- a visszaható igék (Los verbos reflexivos)
- a szenvedő szerkezet (La construcción pasiva)

- kétalakú melléknevek
- egyalakú melléknevek

- a melléknév többes száma (EI plural de los adjetivos)
- a melléknév megrövidülése (La apócope de los adjetivos)

- a határozatlan szám nevek (Los numerales indefinidos)
- a visszaható névmások (Los pronombres reflexivos)
- a mutató névmások Los pronombres demostrativos)

- a vonatkozó névmások (Los pronombres relativos)
- a tagadó mondatSzóbeli témakörök:

- emlékek, szokások

- egyetértés-, egyet nem értés kifejezése

- a mozi nagyjai

- bevásárlás, üzletek, termékek

- öröm/bánat kifejezése

- jellegzetes olasz termékek
- ruhák, színek, méretek, az olasz divat

- vélemény kikérése

- TV, programok, sajtó, az olasz modern zene
- Indicazioni stradali

- tanácsadás, feltételezés

- iskolai élet, tantárgyak, érettségi bizonyítvány

- összefüggő történet elbeszélés

- orvosnál: betegségek, panaszok közlése, gyógyszerrendelés      

- földrajzi nevek használata


Haladó B2:

Géró Györgyi - Lux Judit - Amelia Blas Nieves - Carolina Pérez López - Tóth Eszter: Espanol.hu - Spanyol nyelvi tankönyv és gyakorlókönyv középhaladók és haladók számára

Faluba Kálmán - Horányi Mátyás: Spanyol nyelvtan

Nagy Erika - Ana Orenga Portolés - Seres Krisztina: Colores 3 - Spanyol nyelvkönyv 3

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Spanyol feladatgyűjteménye-IIIEU  Az Európa Tanács B2 szintjének általános leírása:

  Megérti a változatos konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tud létrehozni különböző témákról.
Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

 


Nyelvtan:


 - átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- a kötőmód idői (Los tiempos del modo subjuntivo)
- a kötőmód jelen ideje (EI presente de subjuntivo)
- önálló (főmondati) használata
- függő (mellékmondati) használata

- a kötőmód közelmúltja (EI pretérito perfecto de subjuntivo)

- a kötőmód folyamatos múltja EI pretérito imperfecto de subjuntivo)

- a kötőmód régmúltja (EI pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo)

- a feltételes mód idői (Los tiempos del modo condicional)

- a feltételes mód jelen ideje (EI condicional imperfecto v. simple)
- a feltételes mód múlt ideje EI condicional perfecto v. compuesto)

- a felszólító mód (EI modo imperativo)

- az igeragozás rendhagyóságai Las irregularidades de la conjugación)

- a leggyakoribb rendhagyó igék agradecer, andar, aparecer, apostar, atraer, atravesar, caer, calentar, comenzar

- elöljárószó nélkül használatos vonatkozó névmások
- elöljárószóval használatos vonatkozó névmások

- általános előzményű vonatkozó névmások
- vonatkozó értelmű határozószók (Pronombres relativos adverbiales)
- a kérdő névmások (Los pronombres interrogativos)
- módosító képzők
- a határozatlan névmások (Los pronombres indefinidos)
- a határozószók (Los adverbios)
- az összetett mondatok (Las oraciones compuestas)
Szóbeli témakörök:


- turizmus, nyári tervek, utazás

- Kapcsolatok, család, barátság, külső és belső tulajdonságok

- szolgáltatások, bank, pénzügy, biztosítás

- bevásárlás, szupermarket és kisboltok

- házimunka
- munka, foglalkozások és szakmák

- iskola, egyetem, oktatási rendszer

- sport, extrémsportok
- média, sajtó
- média hatásai a mai emberekre

- divat, öltözködés, ruhadarabok, vásárlás
- egészséges és egészségtelen táplálkozás

- város – vidék

- ház/lakás vásárlása, kiadása, hirdetés

- környezetvédelem, környezettudatosság, ökoturizmus

- technológia/eszközei

- spanyol tudósok, feltalálók

- spanyol művészeti ágak

- spanyol közmondások

- közömbösség, negatív élmények

- problémák: drog, társadalmi gondok, diszkrimináció, sztereotípiák

- a modern Spanyolország helyzete és gondjai

- olvasás, könyv, olvasmányok

- horoszkóp, irodalom

- a spanyol irodalom rövid története


Középfokú nyelvvizsga-előkészítő: 

Gyenes Júlia: 1000 Preguntas 1000 Respuestas - Társalgási gyakorlatok

Faluba Kálmán - Horányi Mátyás: Spanyol nyelvtan 

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Spanyol nyelvvizsga feladatgyűjteménye

 


  nyelvvizsga         

Középfokú nyelvvizsga követelményei:

(TELC, ECL, Szervantes Intézet, ORIGO, BME)


A B2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élet során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

 

 1. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:

  1. a nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan;
  2. a nyelvhasználó képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie. Kerüli azonban az elvontabb lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus;
  3. a nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért, durva félreértés nem fordul elő;
  4. a nyelvhasználó képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános témakörökben. Nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó;
  5. a nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit;
  6. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó közvetíti az összetettebb és elvontabb általános szövegeket. Magyarra fordításai, tömörítései gyakorlottságról és stílusérzékről tanúskodnak. Célnyelvű fordításai, tömörítései – bár nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helyesek – gyakran tartalmazhatnak stilisztikai hibákat, a szokásos kifejezés helyett körülírásokat.

 

 

 


Nyelvtan:


- igeidők ismétlése

- a kötőmód jelen és három múlt idejének összevetése
- a leggyakoribb rendhagyóságok

- általános előzményű vonatkozó névmások
- vonatkozó értelmű határozószók (Pronombres relativos adverbiales)
- melléknévből képzett határozószók

- többtagú elöljárószók (Preposiciones compuestas)

- a magyartól eltérő vonzatú fontosabb spanyol igék és melléknevek

- a módosítószók (Los adverbios oracionales)
- a kötőszók (Las conjunciones)

- az indulatszók (Las interjecciones)

- a mondatrészek (Las partes de la oración)
- az állítmány (EI predicado)

- igei állítmány
- igei-névszói állítmány
- sajátos igei szerkezet

- az alany (EI sujeto)
- a tárgy (EI complemento directo)

- az összetett mondatok (Las oraciones compuestas)

- a jelzők (Los complementos del substantivo)
- a mennyiségjelző
- a birtokos jelző

- az értelmező (La aposición)
- egyeztetés a jelzős szerkezetben

- a határozók (Los complementos circunstanciales)


Szóbeli témakörök:


- egyén és család (gyermeknevelés, házasság-válás, partnerkapcsolatok)
- lakás, lakóhely, a nagyvárosi és a vidéki élet előnyei és hátrányai
- utazás, utazási előkészületek (nyaralás, kedvenc ország, kedvenc helyek, turizmus)
- közlekedés a városban és vidéken, előnyök és hátrányok      (útelmagyarázás, közlekedési helyzet Magyarországon)
- kultúra és szórakozás (filmek, könyvek, kiállítások, fesztiválok)
- étkezés, táplálkozási szokások ( egészséges és helytelen táplálkozás, gyorséttermek, vegetáriánizmus, bio élelmiszerek, a magyar konyha)
- egészség, hagyományos orvoslás és természetgyógyászat, egészségügyi helyzet Magyarországon
- a reklámok világa (nyomtatott és elektronikus hirdetések)
- vásárlási szokások, bevásárlás ( szupermarket előnyei és hátrányai, kiskereskedés kontra bevásárló központok)
- szabadidős tevékenységek, a szabadidő eltöltése
- kommunikációs eszközök előnyei és hátrányai( tévézés, internet, computer, mobiltelefon, írott média)
- oktatás (iskolai és iskolán kívüli), oktatási rendszer (érettségi, tantárgyak, tanulás külföldön, tanárok)
- a munka világa (fizikai,- és szellemi munka, divat-és hiányszakmák, elvárások a munkahelyen, külföldi munkavállalás)
- szolgáltatások (bank-pénzzel kapcsolatos kifejezések, biztosítások, fodrászat-kozmetika, szépségszalonok, szépségplasztika)
- függőségek és rehabilitáció (drog, alkohol, dohányzás, játékgép)
- környezetvédelem (természeti katasztrófák, szelektív hulladékgyűjtés, alternatív energiaforrások, környezetünk megóvása)
- időjárás, évszakok
- ünnepek (Karácsony, Húsvét, születésnapok, nemzeti ünnepek)
-Magyarország (tájegységei, nevezetességei Budapesten és vidéken, Magyarország problémai)
- sport, sportfelszerelés

 


Felsőfokú nyelvvizsga- előkészítő:

Gyenes Júlia: 1000 Preguntas 1000 Respuestas - Társalgási gyakorlatok

Faluba Kálmán - Horányi Mátyás: Spanyol nyelvtan 

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Spanyol nyelvvizsga feladatgyűjteménye

 

  

nyelvvizsgaA C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudást mérő vizsga követelményei

(TELC, ECL, Szervantes Intézet, ORIGO, BME)

 

 1. A C1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben előforduló tetszőleges, és teljes idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos, a célnyelv teljes eszköztárát általában helyesen alkalmazó idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.
 2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:
  1. a nyelvhasználó egészében és részleteiben is megért igényes, változatos és hosszú szóbeli megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak megértését is;
  2. a nyelvhasználó folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és többnyire helyes intonációval beszél. A célnyelvre jellemző bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat természetes ritmusban használja. Elvontabb témákról is folyamatosan - ha nem is szakszerűen - társalog;
  3. a nyelvhasználó szövegértése változatos témájú és stílusú írott szövegek esetén is magabiztos, felismeri a lényeges stílusjegyeket;
  1. a nyelvtanuló képes tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesztett – a célnyelv szellemének megfelelő – gyakorlatilag hibamentes szöveget alkotni;
  2. a nyelvhasználó ismeri az irodalmi köznyelvet, felismeri a nem-standard nyelvváltozatokat és jártassága segítségével képes betartani a célnyelv nyelvi-kulturális szokásait, konvencióit;
  3. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó az eredeti szöveg információs tartalmát maradéktalanul, árnyalt magyarsággal és a megfelelő regiszterben adja vissza. Célnyelvű fordítás, tömörítés készítése esetén a célnyelv nyelvi-kulturális normáinak megfelelően, világos és gördülékeny stílusban közvetít.

 


Nyelvtan:

- igeidők ismétlése

- Mondattan. A határozott alany. A határozatlan alany. Az általános alany.

- a tárgy (EI complemento directo). Az a elöljáró elmarad.
- a tárgy megkülönböztetése az alanytól

- a jelzők (Los complementos del substantivo)
- a minőségjelző
- a mennyiségjelző

- egyeztetés a jelzős szerkezetben
- a helyhatározó
- az időhatározó

- a módhatározó
- az okhatározó
- az állapothatározó
- a cél határozó
- az eszközhatározó

- a szám határozó
- a társhatározó
- a mértékhatározó
- az eredményhatározó
- az eredethatározó
- a részeshatározó

- a hasonlító határozó
- a spanyol szórend (EI orden de colocación de las partes oracionales)
- a kijelentő mondat
- a felkiáltó mondat
- a kérdő mondat
- az óhajtó mondat
- a felszólító mondat
- a mellérendelő összetett mondatok (Las oraciones coordinadas)
- az alárendelő összetett mondatok (Las oraciones subordinadas)Szóbeli témakörök:


- külföldön élés előnyei és hátrányai
- hasznos hétköznapi szófordulatok
- állásra jelentkezés / önéletrajz és motivációs levél
- turizmus előnyei és hátrányai
- az élet elmények
- könyv és filmismertetés
- német irodalom: olvasás / elemzés / ismertetés
- rádiós hírek feldolgozása
- hazugságok / kegyes hazugságok
- udvariassági formulák
- felnőttek ambíciói, szociális élete
- találkozók megszervezése
- jövőbeli tervek
- telefon beszélgetések szófordulatai
- reklámok, márkák világa
- közvélemény kutatás az emberek életviteléről, fogyasztói szokásairól
- üzleti kifejezések, levél fordulatok
- házasság / előre eldöntött házasságok előnyei és hátrányai
- extrém időjárás viszontagságai
- gyerektörténetek, gyerekmesék
- álmaink
- különböző életszakaszok szépsége