Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Címünk:

1054 Budapest, Alkotmány utca 31, 1 em., 4 aj.,

Kapukulcs törlés4301törlés

Tel:

06 (70) 307-97-89

Kérem amennyiben foglalt a telefon írjanak emailt vagy küldjenek smst és felvesszük önnel a kapcsolatot !

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

2020.03.17 -től az iroda online üzemel a kormányzati intézkedések miatt kérem írjanak emailt illetve küldjenek online jelentkezést. 

Hétfő 09.00 - 20.00
Kedd 11.00 - 19.00
Szerda 11.00 - 19.00
Csütörtök 11.00 - 19.00
Péntek 09.00 - 20.00
Szombat, vasárnap Zárva

Témák, könyvek: Francia

Tankönyvek


INTER-LINGUA NYELVISKOLA:

 • a nyelviskola Budapest szívében, Astoriánál;

 • INGYEN tankönyvek;

 • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

 • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 25 órás szóbeli tréningre jogosító "Inter-Lingua" utalvány;

 • ha már végeztél az Inter-lingua Nyelviskolában egy tanfolyamot, a következőre 5 % árengedménnyel iratkozhatsz be!
Francia tankönyvek és segédanyagok:


Kezdő A1-A2:

Le Nouvel Allons-y: 1 Tankönyv - Francia nyelvkönyv

Karakai Imre: Francia nyelvtan

Campus 1 - Méthode de francais - Livre de l'éleve

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Francia feladatgyűjteménye-I


EU

 Az Európa Tanács A2 szintjének általános leírása:

Megért olyan mondatokat és rövid szövegeket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak. Tud kommunikálni olyan mindennapi, begyakorolt helyzetekben, amelyekben egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni önmagáról, családjáról és szűkebb környezetéről.


Nyelvtan:

- francia ABC, hangsúly, olvasási szabályok

- A szavak elválasztása

 - Les articles, a határozott névelő

- a határozatlan névelő, a részelő névelő

- a mutató névelő

- nyelvtani kategóriák: nem, szám, elő/- élettelen

- személyes névmás, a hangsúlytalan személyes névmások alakjai

- személyes névmás ragozása, a személyes névmások helye egyenes szórendű mondatokban

- a személyes névmások helye felszólító mondatokban

- az EN és Y határozói névmások

- birtokos névmások

- a francia mondat szerkezete

- főnév: neme, száma
- 1-1000:  tő-, sorszámok, dátumok, időpontok
- Kérdőszavak,kérdő mondat szerkezete

- főnév ragozása- esetek áttekintése

- a tárgy helye
- magyar tárgy – francia határozó
- magyar határozó – francia tárgy
- a tárgyas igéből és főnévből álló kifejezések használata

- a határozó
- A határozó helye
- A helyhatározó

- Határozószóval kifejezett helyhatározók
- Viszonyszós szerkezettel kifejezett helyhatározók

- Földrajzi nevek helyhatározói használata
- Közlekedési eszközök nevének helyhatározói használata
- Az időhatározó

- Viszonyszós szerkezettel kifejezett id.határozók
- Viszonyszó nélkül, f.névvel kifejezett id.határozók
- A célhatározó

- melléknév jellemzői
- melléknév fokozása
- francia melléknév ragozása

- összehasonlító mondat szerkezete
- országnevek, nemzetiségek
- igék jellemzői, mozgást jelentő igék
- jelen idő

- igék múlt idő
- összetett jövő idő szerkezete
- folyamatos/ befejezett alak
- visszaható ige

- kérdő mondat, a kérdő mondat hanglejtése
- a kérdő mondat szórendje

 

 

Szóbeli témakörök:

- megszólítás,köszönés
- bemutatkozás, születési dátum, személyes adatok

- lakóhely, lakásrészei, berendezése
- család, családi viszonyok

- város, vidék: intézmények

- közlekedés

- kávézóban, étteremben: étlap, rendelés és fizetés
- hobby
- napirend
- nyelvtanulás, nyelviskola

- évszakok jellemzői

- élelmiszer-vásárlás
- tipikus szituációk eljátszása
- szakmák, foglalkozások

- francia konyha
- ruhaneműk, cipő, öltözködés
- tetszés és nemtetszés kifejezése

 


Középhaladó B1:

Le Nouvel Allons-y: 2 Tankönyv - Francia nyelvkönyv

Karakai Imre: Francia nyelvtan

Campus 2 - Méthode de francais - Livre de l'éleve

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Francia feladatgyűjteménye-II

 

EU   Az Európa Tanács B1 szintjének általános leírása:

Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terveket.


Nyelvtan:

- átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- a kérdezés
- a  kérdő mondat hanglejtése
- a  kérdő mondat szórendje

- a kérdő mondat szórendje a beszélt nyelvben
- a kérdő mondat szórendje az írott nyelvben

- tagadó kérdésre állító válasz, példák a fontosabb kérd.szók használatára

- a tagadás
- tagadás összetett igeidők használata esetén

- több tagadószó együtt
- nyomatékos tagadás

- tagadószó a mondat elején
- főnévi igenév tagadása

- viszonyszóhasználat tagadószók előtt
- a ne egyedül is kifejezheti a tagadást

- tagadás egyetlen tagadószóval

- tagadás ne nélkül

- amikor a ne nem tagadást jelöl

- amikor a personne, rien, jamais nem tagadást jelöl

- a melléknevek
- a  melléknevek nőnemű alakjának képzése

- a melléknevek többes száma

- a melléknévi jelző egyeztetésének különleges esetei

- a melléknevek fokozása

- az igék
- igemódok és igeidők

- segédigék és félsegédigék Igeragozási csoportok
- kijelentő mód

- feltételes mód

- jelen idő

- múlt idő 

Szóbeli témakörök:

- közlekedés, tömegközlekedés a városban, útbaigazítás

- telefonálás, sms, e-mail, levél irás

- testápolás, testrészek kifejezései

- állás, diákmunka, jelentkezés álláshirdetésre
- nyaralás, pihenés, szórakozás kifejezései

- szituáció: nyaralási terv megbeszélése, utazási irodában : helyfoglalás, jegyvétel, információkérés

- szállodában : szoba foglalása, problémák intézése a szállodában

- iskolai, egyetemi élet, tantárgyak, érettségi bizonyítvány, oktatási rendszer, vélemény kifejezése

- összefüggő történet elbeszélés
- orvosnál, gyógyszertárban: betegségek, panaszok közlése, gyógyszerrendelés      

- földrajzi nevek használata

- vasárlás kis boltokban/ szupermarketban

 


Haladó B2:

Karakai Imre: Francia nyelvtan

Campus 3 - Méthode de francais - Livre de l'éleve

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Francia feladatgyűjteménye-III

 

EU Az Európa Tanács B2 szintjének általános leírása:

  Megérti a változatos konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tud létrehozni különböző témákról.
Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.


Nyelvtan:

- a számnevek

- a tőszámnevek

- a sorszámnevek

- a törtszámok

- a határozatlan számnevek

- a határozószók A viszonyszók

- kötőszóként is használatos viszonyszók

- a kötőszók- a francia beszéd jellemzői

- a hangsúlyozás

- a magyarban ismeretlen francia hangok

-a  liaison

- az élision

- a francia helyesírás szabályai- az ékezetek

- kisbetű-nagybetű

- az elválasztás

- a központozás

- köszönés

- megszólítás

- levélírás -a  számnevek

- a tőszámnevek

- a sorszámnevek

- a törtszámok

- a határozatlan számnevek

- a határozószók

- a viszonyszók

- kötőszóként is használatos viszonyszók

- a kötőszók


Szóbeli témakörök:

- turizmus, nyári tervek, utazás
- vidéki és a nagyvárosi élet

- Kapcsolatok, család, barátság, külső és belső tulajdonságok

- szolgáltatások, bank, pénzügy, biztosítás
- bevásárlás, szupermarket és kisboltok

- házimunka, munka megosztás
- munka, foglalkozások és szakmák

- iskola, egyetem, oktatási rendszer

- sport, sport felszerelés, extrémsportok

- média, sajtó
- média hatásai a mai emberekre

- divat, öltözködés, ruhadarabok, vásárlás
- egészséges és egészségtelen táplálkozás

- francia kultúra, Franciaország nevezetességei


Középfokú nyelvvizsga-előkészítő:

Karakai Imre: Francia nyelvtan

Campus 3 - Méthode de francais - Livre de l'éleve

Vida Enikő: Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok- középfok - felsőfok

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Francia nyelvvizsga feladatgyűjteménye

 

     nyelvvizsga 

Középfokú nyelvvizsga követelményei 

(TELC, ECL, ORIGO,  BME, Francia Intézet)


A B2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élet során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

 1. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:

  1. a nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan;
  2. a nyelvhasználó képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie. Kerüli azonban az elvontabb lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus;
  3. a nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért, durva félreértés nem fordul elő;
  4. a nyelvhasználó képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános témakörökben. Nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó;
  5. a nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit;
  6. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó közvetíti az összetettebb és elvontabb általános szövegeket. Magyarra fordításai, tömörítései gyakorlottságról és stílusérzékről tanúskodnak. Célnyelvű fordításai, tömörítései – bár nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helyesek – gyakran tartalmazhatnak stilisztikai hibákat, a szokásos kifejezés helyett körülírásokat.


Nyelvtan

- átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- a francia mondat szerkezete

- mellékmondat

- az állítmány egyeztetése az alannyal

- a tárgy és a tárgy helye mondatban

- a tárgyas igéből és főnévből álló kifejezések használata

- a határozó: hely-, időhatározó.  Viszonyszós szerkezettel kifejezett helyhatározók

- földrajzi nevek helyhatározói használata

- a melléknévi jelző helye

- a melléknévi jelző helye

- segédigék és félsegédigék

- igeidő használat önálló mondatban

-  igeidő használat ugyanabban a mondatban, ha múlt idejű főmondat alárandelt mellékmondatként szerepel

- kijelentő mód (Indicatif)
- jelen idő (Présent)
- múlt idő (Passé), passé récent képzése

- imparfait képzése
- passé composé képzése
- plus-que-parfait képzése

- jövő idő: futur proche, futur simple és futur antérieur

 
 

Szóbeli témakörök:

- egyén és család (gyermeknevelés, házasság-válás, partnerkapcsolatok)

- lakás, lakóhely, a nagyvárosi és a vidéki élet előnyei és hátrányai
- utazás, utazási előkészületek (nyaralás, kedvenc ország, kedvenc helyek, turizmus)
- közlekedés a városban és vidéken, előnyök és hátrányok         (útelmagyarázás, közlekedési helyzet Magyarországon)

- kultúra és szórakozás (filmek, könyvek, kiállítások, fesztiválok) 
- étkezés, táplálkozási szokások (egészséges és egészségtelen táplálkozás, gyorséttermek, vegetáriánus, bio élelmiszerek, a magyar és a francia konyha)

 - egészség, hagyományos orvoslás és természetgyógyászat, egészségügyi helyzet Magyarországon

 - a reklámok világa (nyomtatott és elektronikus hirdetések) 
- vásárlási szokások, bevásárlás ( szupermarket előnyei és hátrányai, kiskereskedés kontra bevásárló központok)

 - szabadidős tevékenységek, a szabadidő eltöltése 
- kommunikációs eszközök előnyei és hátrányai (tévézés, internet, computer, mobiltelefon, írott média)

- oktatás (iskolai és iskolán kívüli), oktatási rendszer (érettségi, tantárgyak, tanulás külföldön, tanárok)
- a munka világa (fizikai,- és szellemi munka, divat-és hiányszakmák, elvárások a munkahelyen, külföldi munkavállalás) 
- szolgáltatások (bank-pénzzel kapcsolatos kifejezések, biztosítások, fodrászat-kozmetika, szépségszalonok, szépségplasztika) 
- függőségek és rehabilitáció (drog, alkohol, dohányzás, játékgép)

- környezetvédelem (természeti katasztrófák, szelektív hulladékgyűjtés, alternatív energiaforrások, környezetünk megóvása) - időjárás, évszakok

 - ünnepek ( karácsony, húsvét, születésnapok, nemzeti ünnepek)

- Magyarország (tájegységei, főbb nevezetességei Budapesten és vidéken)
- sport, extrémsportok

- levélírás

- hivatalos és üzleti levelezés, a levélpapír
- a levél eleje, a levél vége
- a boríték
- magánlevelezés
- a borítékFelsőfokú nyelvvizsga- előkészítő:

Karakai Imre: Francia nyelvtan

Vida Enikő: Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok- középfok - felsőfok

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Francia nyelvvizsga feladatgyűjteménje


nyelvvizsga 

   A C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudást mérő vizsga követelményei

(TELC, ECL, Francia Intézet, ORIGO,  BME)

 

 1. A C1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben előforduló tetszőleges, és teljes idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos, a célnyelv teljes eszköztárát általában helyesen alkalmazó idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.
 2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:
  1. a nyelvhasználó egészében és részleteiben is megért igényes, változatos és hosszú szóbeli megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak megértését is;
  2. a nyelvhasználó folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és többnyire helyes intonációval beszél. A célnyelvre jellemző bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat természetes ritmusban használja. Elvontabb témákról is folyamatosan - ha nem is szakszerűen - társalog;
  3. a nyelvhasználó szövegértése változatos témájú és stílusú írott szövegek esetén is magabiztos, felismeri a lényeges stílusjegyeket;
  1. a nyelvtanuló képes tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesztett – a célnyelv szellemének megfelelő – gyakorlatilag hibamentes szöveget alkotni;
  2. a nyelvhasználó ismeri az irodalmi köznyelvet, felismeri a nem-standard nyelvváltozatokat és jártassága segítségével képes betartani a célnyelv nyelvi-kulturális szokásait, konvencióit;
  3. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó az eredeti szöveg információs tartalmát maradéktalanul, árnyalt magyarsággal és a megfelelő regiszterben adja vissza. Célnyelvű fordítás, tömörítés készítése esetén a célnyelv nyelvi-kulturális normáinak megfelelően, világos és gördülékeny stílusban közvetít.


Nyelvtan:

- átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- a szenvedő szerkezet
- a cselekvő jelölése a szenvedő szerkezetű mondatokban

- a szenvedő szerkezet használatának bonyolultabb esetei

- a müveltetés
- a cselekvés végzőjének jelölése
Se faire faire quelque chose

- a közvetett beszéd

- kijelentő mondatok elbeszélése
- kérdő mondatok elbeszélése
- kötőszóhasználat
- kérdőszóhasználat bonyolultabb esetei

- felszólító mondatok elbeszélése

- tiltó mondatok elbeszélése
- kétszeresen összetett igeidők
- a francia helyesírás szabályai


Szóbeli témakörök:

- külföldön élés előnyei és hátrányai
- hasznos hétköznapi szófordulatok

- állásra jelentkezés / önéletrajz és motivációs levél
- turizmus előnyei és hátrányai

- az élet élmények

- könyv és filmismertetés
- francia irodalom: olvasás / elemzés / ismertetés
- rádiós hírek feldolgozása

- hazugságok / kegyes hazugságok
- udvariassági formulák
- felnőttek ambíciói, szociális élete
- találkozók megszervezése
- jövőbeli tervek

- telefon beszélgetések szófordulatai
- reklámok, márkák világa

- közvélemény kutatás az emberek életviteléről, fogyasztói szokásairól
- üzleti kifejezések, levél fordulatok
- házasság / előre eldöntött házasságok előnyei és hátrányai

- extrém időjárás viszontagságai
- gyerektörténetek, gyerekmesék
- álmaink
- különböző életszakaszok szépsége