Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Spanyol tematika

Budapest nyelviskola. Spanyol tematika. Tankönyvek.


H A N G A N Y A G

BUDAPEST NYELVISKOLA:

  • nyelviskola Budapest szívében;

  • INGYEN tankönyvek;

  • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

  • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 100 órás szóbeli tréningre jogosító "Budapest nyelviskola" utalvány;

  • ha már végeztél az Budapest Nyelviskolában egy tanfolyamot, minden további tanfolyamra 2000 Ft árengedménnyel iratkozhatsz be!

Spanyol tankönyvek és segédanyagok

Kezdő A1-A2:

Faluba Kálmán - Horányi Mátyás: Spanyol nyelvtan

Nagy Erika - Ana Orenga Portolés - Seres Krisztina: Colores 1 - Spanyol nyelvkönyv 1

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Spanyol feladatgyűjteménye-I

Nyelvtan:

- spanyol ABC

- a hangsúly (EI acento)
- az írott hangsúly (EI acento gráfico)

- az írott hangsúly jelentésmegkülönböztető szerepe
- a hanglejtés (La entonación): A hangmagasság a szakasz elején
és a  végén

- helyesírási megjegyzések. Az elválasztás (La división silábica)
- az írásjelek használata

- a szófajok (Las partes del discurso)

-  számnevek (Los numerales). A tőszámnevek (Los números cardinales)
- megjegyzések a tőszám nevek használatához
- a sorszámnevek (Los números ordinales)

- a névmások (Los pronombres). A személyes névmások (Los pronombres personales)

- a birtokos névmások (Los pronombres posesivos)

- az ige (EI verbo)

- az igenevek (Las formas no personales del verbo)
- a melléknévi igenév (EI participio)
- a főnévi igenév (EI infinitivo)

- a határozói igenév (EI gerundio)

- A ragozott igealakok (Las formas personales del verbo)
- a haber segédige egyszeru alakjai

- a kijelentő mód idői (Los tiempos del modo indicativo).
A jelen idő (EI presente)

- a kötőmód használata (EI uso del modo subjuntivo)

- a főnév (EI substantivo). A főnév neme (EI género de los substantivos)

- a főnév többes száma (EI plural de los substantivos)

- a névelők (Los artículos). A határozott névelő (EI artículo determinado)

- a semleges névelő (EI artículo neutro)

- a határozatlan névelő (EI artículo indeterminado)

- a melléknév (EI adjetivo)
- a melléknév többes száma (EI plural de los adjetivos)

- a melléknév fokozása
- a melléknevek összehasonlítása

- egytagú elöljárószók (preposiciones simples)
- a spanyol szórend (EI orden de colocación de las partes oracionales)
- a szóképzés (La derivación)

Szóbeli témakörök:

- bemutatkozás, üdvözlés, alapvető kérdések megismerkedésnél

- a család és tagjai

- egy személy külső - és belső tulajdonságainak leírása

- Spanyolország a térképen

- szabadidő
- meghívás elfogadása illetve visszautasítása

- lakhely, lakás, cím megadása, elkérése

- közlekedési eszközök

- telefonálás, levélírás

- bizonytalanság, kétség kifejezése

- megköszönni valamint erre reagálni

- hónapok, évszakok,

- e-mail / levél írása (baráti/hivatalos)

- időre vonatkozó kifejezések

- étterem, bár, kávézó, rendelés leadása

- az spanyolok kedvelt szabadidős tevékenységei,helyszínei

- ünnepek Spanyolországban

- utazás

- időjárás előrejelzés

- magyar/ spanyol ételek, napi étkezések

- preferenciák kifejezése

- mi piace/mi piacciono
hol étkeznek és mit esznek a spanyolok

Középhaladó B1:

Faluba Kálmán - Horányi Mátyás: Spanyol nyelvtan

Nagy Erika - Ana Orenga Portolés - Seres Krisztina: Colores 2 - Spanyol nyelvkönyv 2

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Spanyol feladatgyűjteménye-II

Nyelvtan:

- átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- a ragozott igealakok (Las formas personales del verbo)
- a kijelentő mód idői. Los tiempos del modo indicativo)
- a jelen idő (EI presente

- a közelmúlt (EI pretérito perfecto)
- az elbeszélő múlt (EI pretérito indefinido)

- az elbeszélő régmúlt (EI pretérito anterior)

- a folyamatos múlt (EI pretérito imperfecto)
- a folyamatos régmúlt EI pretérito pluscuamperfecto)

- a jövő idő (EI futuro imperfecto)
- a befejezett jövő (EI futuro perfecto)

- a kötőmód használata (EI uso del modo subjuntivo)

- a kötőmód idői (Los tiempos del modo subjuntivo)

- a leggyakoribb rendhagyó igék

- az ige fajtái (Las clases de verbos)

- a műveltető szerkezet (La construcción factitiva)
- a visszaható igék (Los verbos reflexivos)
- a szenvedő szerkezet (La construcción pasiva)

- kétalakú melléknevek
- egyalakú melléknevek

- a melléknév többes száma (EI plural de los adjetivos)
- a melléknév megrövidülése (La apócope de los adjetivos)

- a határozatlan szám nevek (Los numerales indefinidos)
- a visszaható névmások (Los pronombres reflexivos)
- a mutató névmások Los pronombres demostrativos)

- a vonatkozó névmások (Los pronombres relativos)
- a tagadó mondat

Szóbeli témakörök:

- emlékek, szokások

- egyetértés-, egyet nem értés kifejezése

- a mozi nagyjai

- bevásárlás, üzletek, termékek

- öröm/bánat kifejezése

- jellegzetes olasz termékek
- ruhák, színek, méretek, az olasz divat

- vélemény kikérése

- TV, programok, sajtó, az olasz modern zene
- Indicazioni stradali

- tanácsadás, feltételezés

- iskolai élet, tantárgyak, érettségi bizonyítvány

- összefüggő történet elbeszélés

- orvosnál: betegségek, panaszok közlése, gyógyszerrendelés      

- földrajzi nevek használata

Haladó B2:

Géró Györgyi - Lux Judit - Amelia Blas Nieves - Carolina Pérez López - Tóth Eszter: Espanol.hu - Spanyol nyelvi tankönyv és gyakorlókönyv középhaladók és haladók számára

Faluba Kálmán - Horányi Mátyás: Spanyolnyelvtan

Nagy Erika - Ana Orenga Portolés - Seres Krisztina: Colores 3 - Spanyol nyelvkönyv 3

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Spanyol feladatgyűjteménye-III

Nyelvtan:

 - átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- a kötőmód idői (Los tiempos del modo subjuntivo)
- a kötőmód jelen ideje (EI presente de subjuntivo)
- önálló (főmondati) használata
- függő (mellékmondati) használata

- a kötőmód közelmúltja (EI pretérito perfecto de subjuntivo)

- a kötőmód folyamatos múltja EI pretérito imperfecto de subjuntivo)

- a kötőmód régmúltja (EI pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo)

- a feltételes mód idői (Los tiempos del modo condicional)

- a feltételes mód jelen ideje (EI condicional imperfecto v. simple)
- a feltételes mód múlt ideje EI condicional perfecto v. compuesto)

- a felszólító mód (EI modo imperativo)

- az igeragozás rendhagyóságai Las irregularidades de la conjugación)

- a leggyakoribb rendhagyó igék agradecer, andar, aparecer, apostar, atraer, atravesar, caer, calentar, comenzar

- elöljárószó nélkül használatos vonatkozó névmások
- elöljárószóval használatos vonatkozó névmások

- általános előzményű vonatkozó névmások
- vonatkozó értelmű határozószók (Pronombres relativos adverbiales)

- a kérdő névmások (Los pronombres interrogativos)
- módosító képzők
- a határozatlan névmások (Los pronombres indefinidos)
- a határozószók (Los adverbios)
- az összetett mondatok (Las oraciones compuestas)

Szóbeli témakörök:

- turizmus, nyári tervek, utazás

- Kapcsolatok, család, barátság, külső és belső tulajdonságok

- szolgáltatások, bank, pénzügy, biztosítás

- bevásárlás, szupermarket és kisboltok

- házimunka
- munka, foglalkozások és szakmák

- iskola, egyetem, oktatási rendszer

- sport, extrémsportok
- média, sajtó
- média hatásai a mai emberekre

- divat, öltözködés, ruhadarabok, vásárlás
- egészséges és egészségtelen táplálkozás

- város – vidék

- ház/lakás vásárlása, kiadása, hirdetés

- környezetvédelem, környezettudatosság, ökoturizmus

- technológia/eszközei

- spanyol tudósok, feltalálók

- spanyol művészeti ágak

- spanyol közmondások

- közömbösség, negatív élmények

- problémák: drog, társadalmi gondok, diszkrimináció, sztereotípiák

- a modern Spanyolország helyzete és gondjai

- olvasás, könyv, olvasmányok

- horoszkóp, irodalom

- a spanyol irodalom rövid története

Középfokú nyelvvizsga-előkészítő: 

Gyenes Júlia: 1000 Preguntas 1000 Respuestas - Társalgási gyakorlatok

Faluba Kálmán - Horányi Mátyás: Spanyol nyelvtan 

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Spanyol nyelvvizsga feladatgyűjteménye

Nyelvtan:

- igeidők ismétlése

- a kötőmód jelen és három múlt idejének összevetése
- a leggyakoribb rendhagyóságok

- általános előzményű vonatkozó névmások
- vonatkozó értelmű határozószók (Pronombres relativos adverbiales)
- melléknévből képzett határozószók

- többtagú elöljárószók (Preposiciones compuestas)

- a magyartól eltérő vonzatú fontosabb spanyol igék és melléknevek

- a módosítószók (Los adverbios oracionales)
- a kötőszók (Las conjunciones)

- az indulatszók (Las interjecciones)

- a mondatrészek (Las partes de la oración)
- az állítmány (EI predicado)

- igei állítmány
- igei-névszói állítmány
- sajátos igei szerkezet

- az alany (EI sujeto)
- a tárgy (EI complemento directo)

- az összetett mondatok (Las oraciones compuestas)

- a jelzők (Los complementos del substantivo)
- a mennyiségjelző
- a birtokos jelző

- az értelmező (La aposición)
- egyeztetés a jelzős szerkezetben

- a határozók (Los complementos circunstanciales)

Szóbeli témakörök:

- egyén és család (gyermeknevelés, házasság-válás, partnerkapcsolatok)
- lakás, lakóhely, a nagyvárosi és a vidéki élet előnyei és hátrányai
- utazás, utazási előkészületek (nyaralás, kedvenc ország, kedvenc helyek, turizmus)
- közlekedés a városban és vidéken, előnyök és hátrányok      (útelmagyarázás, közlekedési helyzet Magyarországon)
- kultúra és szórakozás (filmek, könyvek, kiállítások, fesztiválok)
- étkezés, táplálkozási szokások ( egészséges és helytelen táplálkozás, gyorséttermek, vegetáriánizmus, bio élelmiszerek, a magyar konyha)
- egészség, hagyományos orvoslás és természetgyógyászat, egészségügyi helyzet Magyarországon
- a reklámok világa (nyomtatott és elektronikus hirdetések)
- vásárlási szokások, bevásárlás ( szupermarket előnyei és hátrányai, kiskereskedés kontra bevásárló központok)
- szabadidős tevékenységek, a szabadidő eltöltése
- kommunikációs eszközök előnyei és hátrányai( tévézés, internet, computer, mobiltelefon, írott média)
- oktatás (iskolai és iskolán kívüli), oktatási rendszer (érettségi, tantárgyak, tanulás külföldön, tanárok)
- a munka világa (fizikai,- és szellemi munka, divat-és hiányszakmák, elvárások a munkahelyen, külföldi munkavállalás)
- szolgáltatások (bank-pénzzel kapcsolatos kifejezések, biztosítások, fodrászat-kozmetika, szépségszalonok, szépségplasztika)
- függőségek és rehabilitáció (drog, alkohol, dohányzás, játékgép)
- környezetvédelem (természeti katasztrófák, szelektív hulladékgyűjtés, alternatív energiaforrások, környezetünk megóvása)
- időjárás, évszakok
- ünnepek (Karácsony, Húsvét, születésnapok, nemzeti ünnepek)
-Magyarország (tájegységei, nevezetességei Budapesten és vidéken, Magyarország problémai)
- sport, sportfelszerelés

Felsőfokú nyelvvizsga- előkészítő:

Gyenes Júlia: 1000 Preguntas 1000 Respuestas - Társalgási gyakorlatok

Faluba Kálmán - Horányi Mátyás: Spanyol nyelvtan 

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Spanyol nyelvvizsga feladatgyűjteménye

Nyelvtan:

- igeidők ismétlése

- Mondattan. A határozott alany. A határozatlan alany. Az általános alany.

- a tárgy (EI complemento directo). Az a elöljáró elmarad.
- a tárgy megkülönböztetése az alanytól

- a jelzők (Los complementos del substantivo)
- a minőségjelző
- a mennyiségjelző

- egyeztetés a jelzős szerkezetben
- a helyhatározó
- az időhatározó

- a módhatározó
- az okhatározó
- az állapothatározó
- a cél határozó
- az eszközhatározó

- a szám határozó
- a társhatározó
- a mértékhatározó
- az eredményhatározó
- az eredethatározó
- a részeshatározó

- a hasonlító határozó
- a spanyol szórend (EI orden de colocación de las partes oracionales)
- a kijelentő mondat
- a felkiáltó mondat
- a kérdő mondat
- az óhajtó mondat
- a felszólító mondat
- a mellérendelő összetett mondatok (Las oraciones coordinadas)
- az alárendelő összetett mondatok (Las oraciones subordinadas)

Szóbeli témakörök:

- külföldön élés előnyei és hátrányai
- hasznos hétköznapi szófordulatok
- állásra jelentkezés / önéletrajz és motivációs levél
- turizmus előnyei és hátrányai
- az élet elmények
- könyv és filmismertetés
- német irodalom: olvasás / elemzés / ismertetés
- rádiós hírek feldolgozása
- hazugságok / kegyes hazugságok
- udvariassági formulák
- felnőttek ambíciói, szociális élete
- találkozók megszervezése
- jövőbeli tervek
- telefon beszélgetések szófordulatai
- reklámok, márkák világa
- közvélemény kutatás az emberek életviteléről, fogyasztói szokásairól
- üzleti kifejezések, levél fordulatok
- házasság / előre eldöntött házasságok előnyei és hátrányai
- extrém időjárás viszontagságai
- gyerektörténetek, gyerekmesék
- álmaink
- különböző életszakaszok szépsége