Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Spanyol nyelvvizsgák

Inter-Lingua nyelviskola: spanyol nyelvvizsgák leirása

 

Spanyol nyelvvizsga tipusok

 • Origo spanyol nyelvvizsga
 • BME spanyol nyelvvizsga
 • D.E.L.E spanyol nyelvvizsga

Mindhárom általános spanyol nyelvvizsga van alap- közép- és felsőfokon. Az ITK Origo és BME-s, kétnyelvű (magyar- spanyol) nyelvvizsgát csak Magyarországon ismerik el. A  D.E.L.E az egynyelvű spanyol nyelvvizsga, amelyet az egész világon mindenhol elfogadnak.

Ha szeretnél külföldön dolgozni, tanulni, akkor érdemes a D.E.L.E vizsgát választanod. Értelemszerűen az egynyelvű vizsgán nincsen fordítás. D.E.L.E vizsga egy évben csak kétszer van: novemberben és májusban, lehet, hogy nyárra is kitűznek egyet. A vizsga javítása min. 3 hónapot vesz igénybe. Így előfordulhat, hogy egy november eleji vizsgázást követően, tavaszon még nincs papír a kezedben, nem érkezik meg a vizsgabizonyítvány.

Ha viszont itthon van szükségedre a nyelvvizsgára (érettségihez, diplomához), célszerűbb a magyar vizsgák egyikét választanod, mert a D.E.L.E vizsgát ez esetben még honosíttatnod kell. (kiegészitő vizsgát tenni, mely oda-vissza fordításból áll és azt is bele kell kalkulálnod, hogy a sikeres vizsgától számított csak kb. félév múlva kapod kézhez a bizonyítványt).

Az ITK Origo vizsgasorban szerepel magyarról spanyolra illetve spanyolról magyarra fordítás is. A BME nyelvvizsgán csak idegennyelvről magyarra fordítás van.

Megfelelt vizsga: Origo 60%; BME 60%; DELE 66%.

 

origo spanyol nyelvvizsga


ITK Origo vizsga - B2 KÖZÉPFOK

Szóbeli: összesen: 70 pont 

Beszédkészség: (50 pont) 
 • Irányított beszélgetés (az egyik vizsgáztatóval általános témákról) Kb. 7-8 perc 
 •  Önálló témakifejtés ((két kép/összeállítás/ közül választható) Kb. 3-4 perc
 •  Szituációs szerepjáték (egy téma húzása) Kb. 3-4 perc
Beszédértés: (20 pont) Kb. 20 perc
 •  Beszélt nyelvi, normál beszédtempójú, szerkesztett, de célnyelvi forrású szöveg(ek) háromszori meghallgatása és a  hozzá(juk) kapcsolódó magyar nyelvű feladatlap megoldása (Kb.1,5-2 perc) 


Írásbeli   (180 perc)
 •  Feleletválasztós nyelvtani teszt (szótár nélkül) 50 egység 15 pont
 •  Magyar szöveg fordítása idegen nyelvre (szótár használható) (Kb. 500n) 20 pont
 •  Fordítás idegen nyelvről magyarra: általános témájú, autentikus idegen nyelvi szöveg (legtöbbször újságcikk) Kb.1000-1200n  20 pont
 •  Irányított fogalmazás: levél vagy fogalmazás írása két téma, magyar nyelvű irányítási szempontok alapján 17-20 sor 20 pont
 •  Olvasott szöveg értését ellenőrző feladat: autentikus idegen nyelvű szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdések  megválaszolása Kb. 3000-3200n 25 pont

Írásbeli ('B' típus) összesen: 100 pont

Írásbeli és szóbeli ('C' típus) összesen: 170 pont

 
bme nyelvvizsga, bme nyelvvizsgaközpont


BME Nyelvvizsga - KÖZÉPFOK (B2)
Teljesítési minimum 40 % 

Szóbeli

Beszédkészség
 • személyes beszélgetés 6-7 kérdés 15 perc 
 • önálló témakifejtés képek alapján 5 – 6 gond. egység 72 pont 
 • szituációs feladat 1 feladat

Hallott szöveg értése
 • jegyzetkészítés 10 címszó 20 perc 
 • igaz-hamis – választásos feladat 10 állítás 

Írásbeli
Nyelvismeret lyukas szöveg kiegészítése adott egységgel kiegészítés 45 perc 10 - 72 pont
Feleletválasztós tesztfeladatok 30 kiegészítés 


Íráskészség

 • Irányított fogalmazás (levél) 4 szempont 160 perc 35 14 pont
 • Olvasott szöveg értése szövegrészek, állítások összekapcsolása 5 hozzárendelés 
 • kérdésekre válaszadás 10 inform. egység 20
 • Közvetítés fordítás idegen nyelvről magyarra 1 feladat 30 12 pont

 Nyomtatott szótár használható

FELSŐFOK (C1)


Szóbeli
 • Beszédkészség személyes beszélgetés 6-8 kérdés 20 perc 75 30 pont 81 pont
 • Önálló témakifejtés képek alapján egy téma
 • Szituációs feladat 1 feladat

Hallott szöveg értése

Jegyzetkészítés 10 címszó 30 perc 40 24 pont
Igaz-hamis – választásos feladat 10 állítás 20

Írásbeli
 • Nyelvismeret lyukas szöveg kiegészítése adott egységgel 5 kiegészítés 40 perc 5 - 99 pont
 • Feleletválasztós tesztfeladatok 10 kiegészítés 10 -
 • Lyukas szöveg önálló kiegészítése 10 kiegészítés 15 -
Íráskészség

 • Irányított fogalmazás 4 szempont 180 perc 45 18 pont
 • Szövegrészek összekapcsolása 10 hozzárendelés 20 24 pont
 • Olvasott szöveg értése kérdésekre válaszadás 10 inform. egység 40
 • Közvetítés magyar szöveg összefogl. idegen nyelvre 4 szempont 30 12 pont

 Nyomtatott szótár használható

Vizsgadíjak

BME

 Általános nyelvvizsga

alapfok (B1) középfok (B2)  felsőfok (C1)
szóbeli:  9 000 Ft; 11 000 Ft;  13 000 Ft
írásbeli:  10 000 Ft;  15 000 Ft;  16 000 Ft
komplex:  17 500 Ft;  23 500 Ft;  25 500 Ft

ITK Origo

Írásbeli - Szóbeli
Alapfok 3.000 Ft 3.000 Ft
Középfok 5.200 Ft 4.100 Ft
Felsőfok 5.500 Ft 4.500 Ft

D.E.L.E

 

A1 VIZSGA 10900 Ft
A2 VIZSGA 12060 Ft
B1 INICIAL VIZSGA 13110 Ft
B2 INTERMEDIO VIZSGA 17515 Ft
C1 VIZSGA 19720 Ft
C2 SUPERIOR VIZSGA 21815 Ft