Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Orosz tematika

Budapest nyelviskola. Orosz nyelvtanfolyam. Tankönyvek, hanganyag.

 


BUDAPEST NYELVISKOLA:

 • nyelviskola Budapest szívében;

 • INGYEN tankönyvek;

 • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

 • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 100 órás szóbeli tréningre jogosító "Budapest Nyelviskola" utalvány;

 • ha már végeztél a Budapest Nyelviskolában egy tanfolyamot,minden további tanfolyamra 2000 Ft árengedménnyel iratkozhatsz be!Orosz tankönyvek és segédanyagok

Kezdő A1-A2:

Székely A. - Székely Ny.: Sag za sagom I

Kosaras István: Orosz nyelvtan 

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Orosz feladatgyűjteménye-I


Cirill billentyűzet online (magyar klaviatúrával)

EU  Az Európa Tanács A2 szintjének általános leírása:

Megért olyan mondatokat és rövid szövegeket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak. Tud kommunikálni olyan mindennapi, begyakorolt helyzetekben, amelyekben egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni önmagáról, családjáról és szűkebb környezetéről.


Nyelvtan:

- orosz ABC, hangsúly, olvasási szabályok  

- nyelvtani kategóriák: nem, szám, elő/- élettelen
- személyes névmás, sz. n/más ragozása

- birtokos névmás
- főnév: neme, száma, közös nem
- 1-1000:  tő-, sorszámok, dátumok, időpontok
- Kérdőszavak,kérdő mondat szerkezete

- ragozás: főnév ragozása- csoportok áttekintése
- főnév+ birtokos névmás szerkezet ragozása
- főnév I csoport ragozása
- főnév II csoport ragozása
- főnév III-IV csoport ragozása

- orosz nevek, apai név, vezetéknév ragozása
- birtok-birtokos szerkezet

- melléknév jellemzői, főnévvel való egyeztetése
- melléknév fokozása
- melléknév ragozása

- összehasonlító mondat szerkezete
- országnevek, nemzetiségek
- elöljárószavak
- igék jellemzői, mozgást jelentő igék
- jelen idő

-igék múlt idő
-összetett jövő idő szerkezete
-folyamatos/ befejezett alak
-visszaható ige

 

 


Szóbeli témák:

- köszönések / búcsúzások / bemutatkozás
- országok nevei / nemzetiség nevek
- mindennapi tárgyak
- család / családtagok jellemzése
- ételek (hazai / nemzetközi)
- kávéházi szituáció / rendelés / kiszolgálás

- email írás
- foglalkozás nevek
- „Mennyi az idő?”

- napi rutin leírása / szabadidős tevékenységek
- köznapi szófordulatok (Excuse me? / Pardon?)
- évszakok / jellemzőik

- baráti levél
- ház részei / szobák típusai / bútorok / háztartási tárgyak

- útbaigazítás (adás / kérés) / jellemzőbb helyek a városban
- kép illetve lakóhely leírás

- telefonbeszélgetés
- hivatalos levél / képeslapírás

- állásra jelentkezés

- dátumok / évszámok
- ünnepek
- híres találmányok
- udvarias kérések, felajánlások
- formanyomtatvány kitöltése
- összehasonlítások
- nyaralás / ruhadarabok / emberek külsejének / érzelmek leírása

- színek

- időjárás jellemzői
- jövőbeli tervek

- a patikában / a reptéren
- történet elbeszélések / fogalmazások

- szakmák, foglalkozások

 

 


Középhaladó B1:

Székely A. - Székely Ny.: Sag za sagom II

Kosaras István: Orosz nyelvtan 

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Orosz feladatgyűjteménye-II

EU   Az Európa Tanács B1 szintjének általános leírása:

Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terveket.

 

Nyelvtan:

kérdőnévmások

gyújtószámnevek, használat szabályi

kölcsönös névmás

a „свой” névmás használata

melléknév rövid alakja, szerepe a mondatban

melléknév fokozása 

a felszólító mód tegezés és önözés eset

határozatlan névmások 

általánosító névmások

a feltételes mód

tagadó névmások

egyenes és függő beszéd

a „чтобы” kötőszó használata

cselekvő melléknévi igenevek

tő és sorszámnevek

szenvedő melléknévi igenevek

a szenvedő szerkezet

visszaható névmások 

határozói igenevek

vonatkozó névmások 

  

 

Szóbeli témakörök:

- közlekedés, tömegközlekedés a városban, útbaigazítás
- telefonálás, sms, e-mail, levélírás
- testápolás, testrészek kifejezései

- állás, diákmunka, jelentkezés álláshirdetésre
- nyaralás, pihenés, szórakozás kifejezései

- szituáció: nyaralási terv megbeszélése, utazási irodában : helyfoglalás, jegyvétel, információkérés

- szállodában : szoba foglalása, problémák intézése a szállodában

- iskolai, egyetemi élet, tantárgyak, érettségi bizonyítvány

- összefüggő történet elbeszélés
- orvosnál: betegségek, panaszok közlése, gyógyszerrendelés      

- földrajzi nevek használata

Haladó B2:

Székely A. - Székely Ny.: Sag za sagom II

Kosaras István: Orosz nyelvtan 

Nyelvvizsga-központok kiadványai

Vujovits Inessa- Dancz Péter: Это надо знать

A nyelviskolánk saját Orosz feladatgyűjteménye-III

 

 

EU  Az Európa Tanács B2 szintjének általános leírása:

  Megérti a változatos konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tud létrehozni különböző témákról.
Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

 

Nyelvtan:

- átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- szenvedő szerkezet módbeli segédigével

- állapotot kifejező szenvedő szerkezet

- az igeragozás

- a feltételes igemód

- az igevonzat

- feltételes mellékmondat

- cselekvő, szenvedő  szerkezet

- összehasonlító szerkezet

- határozatlan számnevek

- határozói igenevek

- melléknévi igenevek

- elöljárószavak és esetek

- mondattan

- személytelen szerkezet

- személytelen tagadó mondatok

- alárendelt összetett mondatok


Szóbeli témakörök:

- turizmus, nyári tervek, utazás
- vidéki és a nagyvárosi élet

- Kapcsolatok, család, barátság, külső és belső tulajdonságok

- szolgáltatások, bank, pénzügy, biztosítás
- bevásárlás, szupermarket és kisboltok

- házimunka, munka negosztás
- munka, foglalkozások és szakmák

- iskola, egyetem, oktatási rendszer

- sport, sport felszerelés,  extrémsportok

- média, sajtó
- média hatásai a mai emberekre

- divat, öltözködés, ruhadarabok, vásárlás
- egészséges és egészségtelen táplálkozás

- Orosz kultúra, Oroszország nevezetességei


Középfokú nyelvvizsga-előkészítő:

Székely A. - Székely Ny.: Sag za sagom II

Kosaras István: Orosz nyelvtan 

Nyelvvizsga-központok kiadványai

Némethné Dr. Hock Ildikó: 1000 вопросов 1000 ответов

A nyelviskolánk saját Orosz nyelvvizsga feladatgyűjteménye

 


nyelvvizsga


Középfokú nyelvvizsga követelményei:

(TELC, ECL,  ORIGO,  BME)

A B2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élet során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

 

 1. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:

  1. a nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan;
  2. a nyelvhasználó képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie. Kerüli azonban az elvontabb lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus;
  3. a nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért, durva félreértés nem fordul elő;
  4. a nyelvhasználó képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános témakörökben. Nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó;
  5. a nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit;
  6. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó közvetíti az összetettebb és elvontabb általános szövegeket. Magyarra fordításai, tömörítései gyakorlottságról és stílusérzékről tanúskodnak. Célnyelvű fordításai, tömörítései – bár nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helyesek – gyakran tartalmazhatnak stilisztikai hibákat, a szokásos kifejezés helyett körülírásokat.


Nyelvtan:

- átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- igeidők ismétlése
- alap, - közép és felsőfokú összehasonlító szerkezetek
- határozó szók
- a összetett jövő idő kifejezése

- függő beszéd
- módbeli segédigék (bizonyosságok és eshetőségek kifejezése)
- szenvedő szerkezet (alapesetek, bonyolultabb estek)
- vonatkozói névmások és jelzői mellékmondatok

- feltételes mód (alapesetek, nem alapesetek, különleges kötőszavak)
- igei főnév és főnévi igenév
- jelen  és múlt idejű szokások
- igeneves szerkezetek, mellékmondatok

- módbeli segédigék (szükségesség, megengedés, tiltás kifejezése)
- módbeli segédigék másodlagos jelentése (képesség, lehetségességek kifejezése)

 
Szóbeli témakörök:

- egyén és család (jellemvonások, családi szerepek, férfi és női szerepmegosztás a hétköznapokban, gyermeknevelés, házasság-válás, partnerkapcsolatok)
- lakás, lakóhely, a nagyvárosi és a vidéki élet előnyei és hátrányai
- utazás, utazási előkészületek ( nyaralás, kedvenc ország, kedvenc helyek, turizmus)

- közlekedés a városban és vidéken, előnyök és hátrányok            (útelmagyarázás, közlekedési helyzet Magyarországon)
- kultúra és szórakozás (filmek, könyvek, kiállítások, fesztiválok)

- étkezés, táplálkozási szokások (egészséges és helytelen táplálkozás, gyorséttermek, vegetarianizmus, bio élelmiszerek, a magyar konyha)

- egészség, hagyományos orvoslás és természetgyógyászat, egészségügyi helyzet Magyarországon
- a reklámok világa (nyomtatott és elektronikus hirdetések)
- vásárlási szokások, bevásárlás (szupermarket előnyei és hátrányai, kiskereskedés kontra bevásárló központok)

- szabadidős tevékenységek, a szabadidő eltöltése
- kommunikációs eszközök előnyei és hátrányai( tévézés, internet, computer, mobiltelefon, írott média)
- oktatás (iskolai és iskolán kívüli), oktatási rendszer (érettségi, tantárgyak, tanulás külföldön, tanárok)

- a munka világa (fizikai,- és szellemi munka, divat-és hiányszakmák, elvárások a munkahelyen, külföldi munkavállalás)
- szolgáltatások (bank-pénzzel kapcsolatos kifejezések, biztosítások, fodrászat-kozmetika, szépségszalonok, szépségplasztika)
- függőségek és rehabilitáció (drog, alkohol, dohányzás, játékgép)

- környezetvédelem (természeti katasztrófák, szelektív hulladékgyűjtés, alternatív energiaforrások, környezetünk megóvása)
- időjárás, évszakok
- ünnepek (Karácsony, Húsvét, születésnapok, nemzeti ünnepek)

-Magyarország (tájegységei, főbb nevezetességei Budapesten és vidéken, Magyarország problémai)
- sport, sportfelszerelés

 

 

 


Felsőfokú nyelvvizsga- előkészítő:

Kosaras István: Orosz nyelvtan 

Nyelvvizsga-központok kiadványai

Némethné Dr. Hock Ildikó: 1000 вопросов 1000 ответов

A nyelviskolánk saját Orosz nyelvvizsga feladatgyűjteménye

 nyelvvizsga

A C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudást mérő vizsga követelményei

(TELC, ECL,  ORIGO,  BME)

 

 1. A C1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben előforduló tetszőleges, és teljes idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos, a célnyelv teljes eszköztárát általában helyesen alkalmazó idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.
 2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:
  1. a nyelvhasználó egészében és részleteiben is megért igényes, változatos és hosszú szóbeli megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak megértését is;
  2. a nyelvhasználó folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és többnyire helyes intonációval beszél. A célnyelvre jellemző bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat természetes ritmusban használja. Elvontabb témákról is folyamatosan - ha nem is szakszerűen - társalog;
  3. a nyelvhasználó szövegértése változatos témájú és stílusú írott szövegek esetén is magabiztos, felismeri a lényeges stílusjegyeket;
  1. a nyelvtanuló képes tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesztett – a célnyelv szellemének megfelelő – gyakorlatilag hibamentes szöveget alkotni;
  2. a nyelvhasználó ismeri az irodalmi köznyelvet, felismeri a nem-standard nyelvváltozatokat és jártassága segítségével képes betartani a célnyelv nyelvi-kulturális szokásait, konvencióit;
  3. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó az eredeti szöveg információs tartalmát maradéktalanul, árnyalt magyarsággal és a megfelelő regiszterben adja vissza. Célnyelvű fordítás, tömörítés készítése esetén a célnyelv nyelvi-kulturális normáinak megfelelően, világos és gördülékeny stílusban közvetít.


Nyelvtan:

- átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- orosz idiómák
- függő beszéd
- passzív szerkezetek
- időhatározók

- összehasonlító szerkezet
- igekötők használata
- prepozíciók
- kötőszavak
- vonatkozó névmások
- feltételes mód jelen és múlt időben
- feltételes mód passzív szerkezetben


Szóbeli témakörök:

- külföldön élés előnyei és hátrányai
- hasznos hétköznapi szófordulatok
- állásra jelentkezés / önéletrajz és motivációs levél

- turizmus előnyei és hátrányai
- az élet élmények
- könyv és filmismertetés

- orosz irodalom: olvasás / elemzés / ismertetés
- rádiós hírek feldolgozása
- hazugságok / kegyes hazugságok

- udvariassági formulák
- felnőttek ambíciói, szociális élete
- találkozók megszervezése

- jövőbeli tervek
- telefon beszélgetések szófordulatai
- reklámok, márkák világa

- közvélemény kutatás az emberek életviteléről, fogyasztói szokásairól

- üzleti kifejezések, levél fordulatok
- házasság / előre eldöntött házasságok előnyei és hátrányai
- extrém időjárás viszontagságai

- gyerektörténetek, gyerekmesék
- álmaink
- különböző életszakaszok szépsége