Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Orosz tárgyeset II

Az Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga


Orosz nyelvtanfolyam online.


Étteremben.

- Боже мой, кого я вижу!
- Кого?
- Моего нового коллегу Бориса.
- Прекрасно! Я твоего коллегу не знаю, но сейчас познакомимся.
- Ты не видишь? Он не один! Видишь эту некрасивую женщину?
- Конечно, вижу. Это, наверное, его жена. Кажется, он очень любит её.
- Но это не его жена! Тамару я давно знаю, но это не она. Ужас!
- Почему это так ужасно? Они нас не видят, мы их не видим и всё. Мы ничего не знаем. Ты ничего не скажешь Тамаре.
- А что нам делать сейчас?
- Будем ужинать. Вижу свободный столик в углу. Там они нас не заметят. Что ты хочешь есть? Видишь высокого официанта? Он сейчас даст нам меню.

Mint kiderült, a tárgyeset alakjai a hímnemben és a többes számban eltérőek élőlények és élettelen dolgok esetében. Az élettelen dolgot kifejező főnevek és jelzőik (vagy a hozzájuk tartozó melléknevek és birtokos névmások) az egyes szám nőnem kivételével ugyanazokat a végződéseket kapják, mint alanyesetben. Jegyezzük meg viszont a nőneműek végződéseit:
моя новая книга мою новую книгу
твоя вкусная пицца твою вкусную пиццу
наша тихая улица нашу тихую улицу
ваша русская закуска вашу русскую закуску
Ezek a végződések megmaradnak az élőlényt jelentőknél is: мою красивую подругу, нашу старую учительницу.
Az élőlényt jelentő egyes számú hímneműeknél és többes számban viszont a végződések a (később tanulandó) birtokos eset végződéseivel esnek egybe:
E. sz. hímnem: мой старый друг моего старого друга
ваш хороший учитель вашего хорошего учителя
A főnév végződése tehát: -а / -я , a melléknévé és a birtokos névmásé a már ismert hangtani szabályok alkalmazásával: -ого / -его. A моего, твоего alakok véghangsúlyára külön oda kell figyelni!
Többes szám hímnem:
мои хорошие врачи моих хороших врачей
твои новые учителя твоих новых учителей
наши маленькие мальчики наших маленьких мальчиков
ваши старые экономисты ваших старых экономистов
A birtokos névmások végződése mindig -их, a mellékneveké: -ых /-их. A főnévi végződés kemény tő után: -ов , lágy tő, valamint susogó tőhang után: -ей. A nőneműek esetében a birtokos névmások és a melléknevek végződései ugyanazok, mint hímnemben,
a főneveké viszont más:
наши красивые женщины наших красивых женщин
твои маленькие дочки твоих маленьких дочек
мои новые соседки моих новых соседок
A nőnemű és az -a-ra végződő, természetes nemüknél fogva hímnemű főnevek, (mint pl.: папа, дедушка) végződése maga a tő, új végződés nem jelenik meg. A 2 vagy három mássalhangzóra végződő tövűeknél (англичанка) megjelenik egy -о- vagy -е- hang a végződésben: англичанок, артисток, девушек. A lágyságjelre végződő nőnemű főnevek végződése megegyezik a szintén
lágyságjelre végződő hímneműekével: -ей.


- Куда?- Hova?
kérdésre lehet válaszólni, ha alkalmazunk tárgyas esetet és a következő előljárószavakat:

В- -ba/-be; На- -ra/-re; Под- alá

Példák:
Вазу поставили на стол. (Egy vázát az asztalra tették) Цветы поставили в вазу.(A virágokat a vázába elhelyezték) Тетрадь положили на книгу. (Egy füzet a könyvre tették) Фотографию повесили на стену. (A fényképet a falra akasztottak).

Tárgyas eset érvényes az időpontok kifejezése estén is, bár ebben az esetben aktuális kérdés lesz:

B какой день? Когда?- Melyik napra?, Mikor?        B+ tárgyas eset:


Какой день?

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

 


Когда?

в понедельник

во вторник

в среду

в четверг

в пятницу

в субботу

в воскресенье