Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Orosz tárgyas eset

 

Az Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga

 

Az orosz főnevek a tárgyeset alakjai a hímnemben és a többes számban eltérőek élőlények és élettelen tárgyak esetében. Az tárgyakat kifejező főneveknek és jelzőiknek (a hozzájuk tartozó melléknevek és birtokos névmások) az egyes szám nőnemű főnevek kivételével ugyanaz az alakja, mint alanyesetben.

A nőneműek végződései:

 -a-ra végződő

-я-ra végződő

-ия-ra végződő

 -a-ra, -я-ra végződő hímnemű

-y

/-ию

-y/

Orosz nyelvtanfolyam online. Tárgyas eset.

 

Mою новую книгу, мою красивую подругу, нашу тихую улицу, нашу старую учительницу.
A végződések érvényesek az élőlényt, és a tárgyakat jelentőknél is.
Az élőlényt jelentő egyes számú hímneműeknél és többes számban viszont a végződések a birtokos eset végződéseivel esnek egybe:
E. sz. hímnem: моего старого друга, вашего хорошего учителя.
A főnév végződése tehát: -а / -я , a melléknévé és a birtokos névmásé a már ismert hangtani szabályok alkalmazásával: -ого / -его. A моего, твоего alakok véghangsúlyára külön oda kell figyelni!

A többes szám tárgyas esete


Többes szám hímnem:
мои хорошие врачи моих хороших врачей
твои новые учителя твоих новых учителей
наши маленькие мальчики наших маленьких мальчиков
ваши старые экономисты ваших старых экономистов
A birtokos névmások végződése mindig -их, a mellékneveké: -ых /-их.
A főnévi végződés kemény tő után: -ов , lágy tő, valamint susogó tőhang után: -ей.
A nőneműek esetében a birtokos névmások és a melléknevek végződései ugyanazok, mint hímnemben,
a főneveké viszont más:
наши красивые женщины наших красивых женщин
твои маленькие дочки твоих маленьких дочек
мои новые соседки моих новых соседок
A nőnemű és az -a-ra végződő, természetes nemüknél fogva hímnemű főnevek, (mint pl.: папа,
дедушка) végződése maga a tő, új végződés nem jelenik meg. A 2 vagy három mássalhangzóra
végződő tövűeknél (англичанка) megjelenik egy -о- vagy -е- hang a végződésben: англичанок,
артисток, девушек. A lágyságjelre végződő nőnemű főnevek végződése megegyezik a szintén
lágyságjelre végződő hímneműekével: -ей.

Когда?- Mikor?

В понедельник- hétfőn
Во вторник- kedden
В среду- szerdán
В четверг- csütörtökön
В пятницу- pénteken
В субботу- szombaton
В воскресенье- vasárnapon