Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Orosz szintfelmérő


Orosz nyelvtanfolyam                       O R O S Z   S Z I N T F E L M É R Ő   T E S Z T E K  

Az alábbi tesztek segítséget nyújtanak Önnek abban,  hogy melyik orosz nyelvtanfolyam, illetve melyik szint lenne Önnek a legideálisabb.

A tesztek két részből állnak: 1) orosz nyelvtan és 2) orosz kifejezések. Megoldás kulcsára kattintva ellenőrizni lehet a válaszokat, kiszámolni az eredményt. A szintfelmérő teszt megoldásánál a pontos eredmény érdekében nem ajánlott semmilyen segédeszköz használata!

Orosz szintfelmérőteszt  segít abban, hogy előzetes képet alakíthasson ki jelenlegi orosz nyelvtudásáról, de nem helyettesíti a személyes szintfelmérést, amely átfogóbb, ezáltal pontosabb eredményt nyújt. Ezért javasoljuk egy komplex szintfelmérést  itt a Budapest nyelviskolánkban, amelyet azonnal ki is értékelünk. Egy szintfelmérő írásbeli teszt és egy rövid beszélgetés segítségével megállapítjuk, hogy milyen nyelvtudással rendelkezik orosz nyelvtanfolyam előtt, majd közösen kitűzzük a tanulási célt és kiválasztjuk az Önnek legmegfelelőbb kurzust. Szintfelmérőink  ingyenes, és előzetes bejelentkezés nélkül részt lehet rajta venni a megadott beiratkozási időben (előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges).

Alapszint

Az Orosz alapszintű teszt jó eredménye azt jelenti, hogy Ön  képes egyszerű, gyakori mondatokat és  kifejezéseket alkalmazni, amelyek a hétköznapi életben előfordulnak (család, lakóhely, vásárlás, munka, stb.). Képes bemutatkozni, beszélni magáról és családjáról, közvetlen környezetéről és az Önt érintő dolgokról.

I. Orosz alapszintű nyelvtan

1. Лампа висит ______ столом.

а/ под

b/ с

с/ над

d/ между

2. Книга лежит ___    столе.

A/ на

B/ под

C/ с

D/ между

3. Я играю ____ шахматы.

A/ с

B/ в

C/ под

D/ на

4. _______ друг ходит в школу.

A/ моя

B/ мой

C/ моё

D/ мои

5. _______дочь ходит в детский сад.

A/ её

B/ она

C/ он

D/ мой

6. Я работаю _____________

А/ врач

B/ врачом

C/ врача

D/ врачу

7. Вчера моя сестра _________в театре.

A/ был

B/ была

C/ будет

D/ быть

8. Вы ________ русский язык?

A/ знаете

B/ умеет                 

C/ хотите

D/ делаете

9. У меня есть____________ платье.

A/ красный

B/ красное

C/ красная

D/ красные

10.Хорошо __________ много друзей.

A/ уметь

B/ иметь

C/ покупать

D/ мочь

II. Orosz alapfokú kifejezések

11. Reggel van:

A/ Добрый день

B/ Доброе утро

C/ Добрый вечер

D/ Спокойной ночи

12. Я живу _______________.

A/ В Будапеште

B/ На Будапеште

C/ К Будапешту

D/ С Будапештом.

13. Вера ____________ читать.

A/ Была

B/ Будет

C/ Есть

D/ Будем

14. Сейчас пять _____________ двадцать одна______________

A/ час... минуты

B/ часов... минута

C/ часы... минут

D/ часа... минуте

15. Сегодня понедельник, а ______________будет вторник.

A/ завтра

B/ вчера

C/ послезавтра

D/ позавчера

16. -Когда ты вырастешь, кем ты ___________

A/ быть

B/ был

C/ буду

D/ будешь

17. Сколько ему _________

A/ год

B/ года

C/ лет

D/ лето

18. Что вы хотите___________?

A/ покупать

B/ купили

C/ купить

D/ покупали

19. Она хорошо говорит по-____________

A/ русский

B/ русского

C/ русски

D/ русских

20. Сколько______________?

A/ стоит

B/ сидит

C/ лежит

D/ стóит

Orosz alapszintfelmerő megoldókulcs

 


Középszint

Az Orosz középszintű teszt jó eredménye azt jelenti, hogy Ön képes bonyolult, összefüggő szöveget alkotni és megérteni általános témakörökben (munka, iskola, szabadidős tevékenység, utazás). Tud beszélni múltbeli eseményekről és tapasztaltatokról, álmairól és ambícióiról, valamint képes röviden megindokolni  véleményét. Elég folyékonyan és spontán kommunikál.

I. Orosz középszintű nyelvtan

Találjon hibát:

1.

A/ трое котят
B/ обеих рук
C/ пятьюдесятью пятью рублями
D/ в двух тысяч тринадцатом году

2.

A/ три целых шесть седьмых
B/ свыше ста сорока тысяч
C/ около полтора года
D/ семеро друзей

3. Az alábbi igék között melyik az и- soros?

A/ дышать
B/ шагать
C/ думать

4. Az alábbi igék között melyik az első személyi?

A/ несу
B/ дрожишь
C/ кричат
D/ пишешь

5. Az alábbi igék között melyik a harmadik személyi?

A/ думали
B/ думаете
C/ думают
D/ думаешь

6. Melyik szóban hiányzik ь?

A/ песоч...ный
B/ гос...ти
C/ пал...чик
D/ в поез...де

7. Találjon hibát:

A/ мягче
B/ более мягкий
C/ наиболее мягче
D/ самый мягкий

8. Mutásson nő nemű főnevet.

A/ жюри
B/ миледи
C/ пенальти
D/ мафиози

9. Az alábbi fő nevek között melyik a hím nemű?

A/ какао
B/ капучино
C/ кофе
D/ пепси

10. Melyik szóba kell beírni az e betűt?

A/ н... от кого не слышал
B/ н...чего не знает
C/ н...чего не делаешь
D/ н...чего сказать

II. Orosz középszintű kifejezések

11. Az alábbi mondatok között melyik az összetett?

A/ Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку.

B/ Заря едва разгорается, и природа ещё преспокойно дремлет.

C/ В низине расстилается молочно-белый туман.

12. Az alábbi möndatokban találjon második személyi, egyes számú igéket.

Небо над головой синее и радостное. Глядишь и не можешь глаз оторвать. Дышится легко. Воздух душистый и свежий.

13. Прочитайте текст. Вставьте предлоги по образцу(0). Осторожно! Не все предлоги нужны!

ДИВАН

Одному французу подарили диван, четыре стула и кресло. Сел француз на стул у окна(0), а самому хочется на диване полежать. Лёг француз на диван, а ему уже_______ кресле(1) посидеть хочется. Встал француз _______ дивана(2) – и на кресло, как король. А у него в голове мысли уже такие, что на кресле-то больно (értelem- túl) пышно. Лучше попроще, на стуле. Пересел француз на стул у окна, да только не сидится французу на этом стуле, потому что_______ окно(3) как-то дует. Француз пересел на стул_______ печкой(4) и почувствовал, что он устал. Тогда француз решил лечь на диван и отдохнуть, но не дошёл_______ дивана(5), а свернул в сторону и сел на кресло. -Вот где хорошо! -сказал француз, но сейчас же прибавил: -А на диване-то, пожалуй, лучше.

И.П. Кузьмич: «Устные» рассказы, Москва«Флинта», 2000 г.

A/ в

B/ до

C/ на

D/ перед

E/ к

F/ с

J/ у.

14. Melyik közmondásban szerepel főnévi igenév?

A/ Со счастьем хорошо и по грибы ходить.

B/ У кого много дел впереди, тот назад не оглядывается.

15. -ться végződés melyik ige formajának jellemző?

A/ főnévi igenév

B/ 3-k személy egy. szám

16. Melyik mondatban szerepel ige felszólitó módban?

A/ Знаете ли вы украинскую ночь? (Н. Гоголь).

B/ О муза, расскажи торжественный поход (Д. Давыдов).

17. Melyik sor tartalmazza sorszámokat?

A/ Три, тридцать три, триста тридцать три.

B/ Одна третья, две третьих, одна целая две третьих.

C/ Третий, тридцать третий, триста тридцать третий.

18. На вечере Анна познакомила нас_____________________

A/ своим друзьям

B/ к своим друзьям

C/ со своими друзьями

D/ о своих друзьях

19.

Вы знаете, чей это журнал?

–___________________________

A/ моя дочь
B/ моей дочери
C/ о моей дочери
D/ у моей дочери

20. Магазин работает с десяти

A/ в восемь
B/ до восьми
C/ к восьми
D/ после восьми


Orosz középszintfelmérő megoldókulcs

 


Haladó szint

Az Orosz haladó szintű teszt jó eredménye azt jelenti, hogy Ön nem csak képes megérteni összetett, hosszú és bonyolult szövegeket, de felismeri a mögöttes jelentéstartalmakat is. Az orosz nyelvet hatékonyan és rugalmasan használja  társasági és  szakmai közegben. Folyékonyan, spontán tudjon kommunikálni,  sőt, orosz anyanyelvi beszélőkkel is úgy tudjon beszélni, hogy az mindkét fél számára élvezhető legyen. Képes jól felépített, világos, részletes szöveget alkotni sokféle témakörben, és különböző véleményeket kifejteni azok előnyeivel és hátrányaival kapcsolatban.

I. Orosz alapszintű nyelvtan

1. Подберите слово, означающее:

A1. Деталь радиоаппаратуры.

А/ Зонт.

B/ Зонд.

A2. Снежные осадки.

А/ Изморось.

B/ Изморозь.

2. Выберите приставку.

A1. Несколько дней стреляли бе...прерывно.

А/ Бес-

B/ Без-.

A2. Наутро решили ра...бить крепость.

А/ Рас-

B/ Раз-.

A3. Только стена оказалась во...становлена, даже будто новее стала.

А/ Воз-

B/ Вос-

3. Если вы хотите поступить в институт, вы должны хорошо ... экзамены.

A/ сдать

B/ сделать

C/ решить

D/ получить

4. ... наш заказ, официант пошел к соседнему столику.

A/ Принятый

B/ Принимаясь

C/ Приняв

D/ Принимаемый

5. Прибыл товар, ... в прошлом месяце.

A/ заказанный

B/ заказывающий

C/ заказав

D/ заказавший

6. Несколько лет тому назад мне еще ... танцевальная музыка, и я охотно ... ее.

A/ понравилась - слушала

B/ нравилась - послушала

C/ нравилась – слушала

D/ понравилась - прослушала

7. Никто из студенток не ... отвечать.

A/ хотели

B/ хотело

C/ хотел

D/ хотела

8.Если....  у меня было время, я занимался бы в кружке туристов.

A/ Чтобы

B/ Так как

C/  бы

9. ... в вашей комнате?

A/ Была ли теплой

B/ Была ли тепла

C/ Был ли теплым

D/ Было ли тепло

10. Эта книга переведена ...

A/  из английского языка

B/  с английского языка

C/  об английском языке

D/  на английском языке

II. Orosz haladószintű kifejezések

11. У него ... учиться дальше.

A/ никакой возможности

B/ никакая возможность

C/ никакой возможности не было

D/ никакой возможности не была

12. На заседании Совета с кратким сообще­нием ... ученый секретарь Смирнова.

A/ Выступили

B/ выступал

C/ выступила

D/ выступил

13. В этом году сборник тезисов ... актуаль­ным проблемам внешней политики.

A/ Посвящены

B/ посвященный

C/ посвящено

D/ посвящен

14. До отхода поезда ... полчаса, успеем вы­пить по чашечке кофе.

A/ Остались

B/ остаются

C/ осталось

D/ останутся

15. К концу XX столетия большинство уже не ... к книге как основному источнику знаний.

A/ Обращается

B/ обращаются

C/ обратятся

D/ обращались

16. В библиотеке современной поэзии, кото­рую я начал собирать,... около 500 книг.

A/ Насчитывались

B/ насчитываются

C/ насчитывается

D/ насчитается

17. Приведенные Вами доказательства пред­ставляются мне....

A/ неубедительные

B/ не убедительно

C/ не убедительны

D/ неубедительными

18. Мы пришли на встречу с писателем ... и поэтому смогли занять места поближе к сцене.

A/ первых

B/ первыми

C/ первый

D/ первым

19. Все то, что рассказал в своем выступлении этот выдающийся политик,....

A/ интересное и но­вое

B/ интересно и ново

C/ интересный и новый

D/ интересен и нов

20. Как ни ... эта задача, мы постараемся ее решить.

A/ трудная

B/ очень трудная

C/ трудна

D/ трудно

21. Саша, ты можешь не ..., твоя помощь нам не понадобится.

A/ приходить

B/ прийти


Orosz haladószintfelmérő megoldókulcs