Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Orosz számok

Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga 

 

OROSZ TŐ- ÉS SORSZÁMOK

ЧИСЛA − SZÁMOK 1–1000


Számnév [ kérdése:сколько, который-hím n., которая nő n., которое seml. n., которые több.szám hány? mennyi? hányadik? ]
Valaminek a számát, mennyiségét vagy a sorban elfoglalt helyét kifejezı szófaj.

A számnév fajtái: tőszámnevek, sorszámnevek, gyűjtőszámnevek, határozotlan számnevek, törtszámok.


Az orosz tőszámnevek Сколько? azaz Mennyi?, Hány? kérdésre válaszolnak. Az "egy"nek három neme is van: один -hímnemű főnevekhez tartozhat, одна - nőneműekhez, одно - a semleges neműekre jellemző. 

A "kettő"nek csak két neme van: два - hím és semleges nemű, две - nőnemű. A többi szám nem nélküli.


1 один, одна, одно
2 два, две
3 три
4 четыре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 восемь
9 девять
10 десять
11 одиннадцать
12 двенадцать
13 тринадцать
14 четырнадцать
15 пятнадцать
16 шестнадцать
17 семнадцать
18 восемнадцать
19 девятнадцать
20 двадцать

A húsz utáni számok már összetettek. Képzésük a magyar húsz fölötti számok képzésére hasonlít:  двадцать, тридцать, сорок stb., azaz a tízes, huszas, harmicas stb. számhoz hozzáadódik az egyes számjegyeket jelentő rész. Ügyeljen arra, hogy az orosz számneveket tagonként külön szóba írjuk. Egy egybeírt számnévi összetevőben mindig csak еgy lágyságjel lehet, pl.: (1956)- тысяча девятьсот пятьдесят шесть.

21 двадцать один, 22 двадцать два, 23 двадцать три, 24 двадцать четыре, 25 двадцать пять, 26 двадцать шесть...
...
30 тридцать, 31 тридцать один...
40 сорок
50 пятьдесят
60 шестьдесят
70 семьдесят
80 восемьдесят
90 девяносто
100 сто, 101 сто один... 110 сто десять... 121 сто двадцать один...
200 двести... 253двести пятьдесят три...229 двести двадцать девять
300 триста
400 четыреста
500 пятьсот
600 шестьсот
700 семьсот
800 восемьсот
900 девятьсот... 999девятьсот девяносто девять
1000 тысяча

Egy kis matek oroszul


Сколько будет ... ?- Mennyi lesz...?

Plusz- плюс

mínusz- минус

szorozni- умножить 

osztani- поделить

Példa: 4 + 3= 7 четыре плюс три будет семь

 

Orosz számok

Az orosz sorszámnevek tőszámnevekből képezzünk. A főnévvel kell egyeztetni őket, melléknévként viselkednek- van neme, esete, egyes és többes száma.

Az alábbi táblázat tartalmazza orosz tőszámokat és fegfelelő sorszámneveket.

 

Tőszámnév

Sorszámnév

- hím nem esetén -ый / ой / - ий

- nőnem -ая / -ья

-semleges nem -ое / -ьe

- többes szám -ые / -ьи

képzővel képezzünk

1 один

первый, первая, первое, первые

2 два

второй, вторая, второе, вторые

3 три

третий, третья, третье, третьи

4 четыре

четвёртый, четвёртая, четвёртое, четвёртые

5 пять

пятый, пятая, пятое, пятые

6 шесть

шестой шестая шестое, шестые

7 семь

седьмой, седьмая, седьмое, седьмые

8 восемь

восьмой, восьмая, восьмое, восьмые

9 девять

девятый, девятая, девятое, девятые

10 десять

десятый, десятая, десятое, десятые

11 одиннадцать

одиннадцатый, одиннадцатая, одиннадцатое, одиннадцатые

12 двенадцать

двенадцатый, двенадцатая, двенадцатое, двенадцатые

13 тринадцать

тринадцатый, тринадцатая, тринадцатое, тринадцатые

14 четырнадцать

четырнадцатый, четырнадцатая, четырнадцатое, четырнадцатые

15 пятнадцать

пятнадцатый, пятнадцатая, пятнадцатое, пятнадцатые

16 шестнадцать

шестнадцатый, шестнадцатая, шестнадцатое, шестнадцатые

17 семнадцать

семнадцатый, семнадцатая, семнадцатое, семнадцатые

18 восемнадцать

восемнадцатый, восемнадцатая, восемнадцатое, восемнадцатые

19 девятнадцать

девятнадцатый, девятнадцатая, девятнадцатое, девятнадцатые,

20 двадцать

двадцатый, двадцатая, двадцатое, двадцатые

Az orosz összetett számoknak csak az utolsó tagja veszi fel a sorszámnév melléknévi végződését, a többi tag tőszámnév marad:
тысяча девятьсот восемьдесят девять

21 двадцать один

...

двадцать первый, двадцать первая, двадцать первое, двадцать первые

...

41 сорок один

сорок первый, сорок вторая...

111 сто одиннадцать

сто одиннадцатый

122 сто двадцать два

сто двадцать второй

999 девятьсот девяносто девять

девятьсот девяносто девятый

1000 тысяча

тысячный