Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Orosz segitőszavak


Az Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga

Példák a Уже или ещё- Már vagy még segitőszavak használatára:

Наши дети ещё маленькие, они ходят в  детский сад / в школу- A gyerekeink még kicsik, óvodába /iskolába járnak.
Мои родители уже пожилые / ещё не старые- A szüleim már idősek / még nem öregek.
У вас бабушка и дедушка ещё живы?- A nagyszülei még élnek?
Дед у меня уже умер, бабушка жива- A nagyapám meghalt, a nagymama még él.

 

A magyar se- előképzős tagadó névmásoknak az orosz nyelvben ни- előképzős tagadó névmások felelnek meg:
куда→никуда, где→нигде, как→никак, когда→никогда, откуда→ниоткуда, кто→никто, какой→никакой, чей→ничей, что→ничто
(csak ha alany, már tárgyesetben is kötelezően ничего, de alanyesetben is gyakoribb ez a formailag birtokos esetű alak:  

Его ничего не интересует).

Az egyébként ragozódó névmások ugyanúgy viselkednek, mint az egyszerű kérdőnévmások, de ha elöljárószót kell használnunk, az az előképző és a kérdőnévmás közé ékelődik, így helyesírási szempontból három szót kapunk:  

Я ни с каким мужчиной не говорил, Лена ни о ком не думала stb.    
Amint a példákból látjuk, ezekben a szerkezetekben az oroszban– is – kettős tagadást alkalmazunk, a ни- előképzőt és a не   tagadószót. A magyarban ezekben a mondatokban elsősorban a sem szót használjuk!