Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Orosz olvasás szabályai

Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga

 

Oroszul olvasni nem nehéz, általában olvasás megegyezik írással.
A magyarban három olyan mássalhangzó van, melyek hasonlítanak az orosz lágy mássalhangzókra: gy (деревня, дядя), ny (нет,  Нюра) és ty (тётя, тигр). Ezek a magyar hangok sem ejtődnek teljesen ugyanúgy, mint oroszban, de ők is rendelkeznek kemény párral (d-gy, n-ny, t-ty), így elképzelésünk  lehet ezekről az orosz hangpárokról. A mássalhangzó keménységét nem kell írásban jelölnünk, lágyságát, viszont, igen. A mássalhangzó lágyságát jelzi írásban, ha a mássalhangzó után a következő magánhangzó betűk valamelyike áll:    я,    е,    ё,    ю,    и (дядя, Лена,лёд, тюльпан, диван);
a mássalhangzó  után az ún. lágyságjel  áll (szó vagy  szótag végén): день, ноль, мальчик, тюрьма

Fontos, hogy van három csak kemény mássalhangzó: ж,  ш,  ц,  valamint három  csak lágy mássalhangzó is: ч,  щ,  й.   Ezekre    a   fentiek nem vonatkoznak, mert az adott betűt vagy nem is írhatjuk ezek után a betűk után (pl.  ю  vagy я betűt lényegében a fenti 6 betű egyike sem után írunk, a й betű után lágyságjelet és az első pontban felsorolt 5 betűt soha nem írunk), vagy ha igen, ennek   nincs a kiejtés szempontjából jelentősége (a  ж,  ч,  щ,  ш  után írt lágyságjel nem jelöl  lágyságot, hiszen az  adott mássalhangzó   vagy „eleve” lágy, vagy nem  is lehet az; az ugyanezen betűk és  a  ц   után írt е  vagy  и betűk hasonló okból szintén nem jelölnek   lágyságot).
Kiejtési és egyben helyesírási szabály, hogy a  ж,    ч,    щ,    ш   betűk után nem írhatunk  ы betűt, viszont a mindig kemény  ж   és   ш  hangok után csak ы hang ejthető (жизнь    [жызнь]).    
A  ц  betű  (illetve az általa jelölt hang) is  nem egyszerű: mivel mindig kemény  hang, utána csak  ы hang ejthető, a betű   kiválasztása a következőképpen történik:  ha végződésről van szó, kizárólag  ы betűt írhatunk, egyéb esetben az и és az ы betű is lehetséges– az előbbi gyakoribb (цыган, цыплёнок–цирк, цивилизация).

Ha ц tövű  főnév szabályos esetben o-val kezdődő végződést kapna (-ом, -ой, -ов), akkor csak akkor írhatunk  o  betűt, ha az   adott szótag hangsúlyos: (отцом), ha a végződés hangsúlytalan, e  betűt kell írnunk (ученицей, пальцем, меяцев). Jegyezzük  meg, hogy hasonlóképpen viselkednek  a   ж,   ч,   щ,   ш   tövű főnevek is, azzal a  különbséggel, hogy ezen  főnevek többes szám   birtokos esete eleve nem  -ов/-ев, hanem -ей:карандашей, врачей, плащей, ножей.    

Külön kell beszélni a [j] hang írásbeli jelölése. A й betűt  ugyanis elsősorban a  szó  végén használjuk  (például, minden melléknév   szótári alakja így végződik: хороший, большой, de sok főnév is végződik így: музей, попугай), a szó belsejében mássalhangzó előtt (балалайка, война). A probléma a szó eleji és  a szó belsejében magánhangzó előtt ejtendő [j] hanggal van: szó elején szinte soha    
nem írunk  й  betűt (kivétel például  a  йод  szó), ebben a helyzetben  a    я,    е,    ё   és    ю   betűket használjuk, amelyek az   [a][e][o][u] hangokon kívül ebben a helyzetben a [j] hangot is jelölik: яблоко, Елена,ёлка, юбилей.    

Ugyanígy jelöljük  a [j] hangot szó belsejében két magánhangzó között: моя, моё,мою, моей (néhány külföldi eredetű szóban a  й   betűt használjuk: район, майор).  

A szó belsejében a mássalhangzó + [j] +  magánhangzó hangkapcsolatot az elválasztójelként használt lágyságjel és  a    я,    е,    ё,   ю,  и betűk kombinációval fejezzük ki: семья, семью, семье, семьёй, семьи (előképzők után, ha a szótő [j]-vel kezdődik, az   úgynevezett kemény-jelet használjuk  elválasztójelként  a,   я,   е,   ё,   ю   betűkkel kombinálva: объяснить, въезд, адъютант, съёмка).