Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Orosz határozószavak

Inter-Lingua nyelviskola saját tananyagaJelentésük alapján a következő csoportokat különböztetjük meg:

Helyhatározók: здесь (itt), там (ott), дома (otthon), домой (háza), сюда (ide), туда (óda), внизу (lent), наверху (fent)

Időhatározók: сегодня, зимой, весной, давно, сейчас, иногда, долго, потом, летом, осенью

Módhatározók: хорошо, по-русски, по-моему, по-твоему, громко, тихо

Mértékhatározók: очень, ещё, уже, много, мало

Okhatározók: поэтому, потому, зачем, нарочно

Fokhatározók: очень, чуть-чуть, совсем, дважды

 

A határozószók nem ragozhatók. Viszont a tulajdonságot jellentő melléknevekből képzett határozószókat lehet fokozni. A határozószók különféle szófajokból  alakulnak ki.

  1. Az ősi eredetű határozószók csoportja: где, сюда, туда, там, здесь, когда, иногда, как, так, куда, откуда, иногда, всегда.
  2. A főnevekből alakult határozószók: зима-зимой, весна-весной, осень-осенью, лето-летом, ночь-ночью, день-днём, вечер-вечером, утро-утром
  3. Az igékből: стоять-стоя, сидеть-сидя, лежать-лёжа
  4. Számnévből: два-дважды, три-трижды, четыре-четырежды

 

Vannak olyan határozószók, amelyekhez tartoznak kötöjellel vagy egybeíró előljárószók: послезавтра, по-русски, например.

A melléknevekből keletkező határozószavak: -нный, -ый, -ий ( высокий-высоко; быстрый-быстро, уверенный-уверенно). A lágy tővű és a susogó msh-ra végzödő melléknevekből a -e végződéssel: внутренний-внутрeнне, внешний-внешне, блестящий-блестяще

A -ский végű melléknevekből -ски képzővel: трагический-трагически.

Sokszór az orosz melléknevekből по- előtéttel és -ски végződéssel alakulnak ki a határozószók:  по-русски, по-немецки, по-английски, по-другому.

És vannak több szóból álló határozószó kifejezések: в конце концов; только что; как правило.

 

 

 

Az állítmányi határozószók


Az állítmányi határozószók a mondatban nem határozóként, hanem állítmányként szerepelnek, leginkább személytelen mondatokban. Ha személyes cselekvőhöz kapcsolódnak, azt részeshatározó esetben álló névszóval fejezzük ki. 

Két csoportjuk van:

a) lehetösséget vagy szükségességet jellentő állítmányi határozószók: можно, нельзя, возможно, надо, необходимо.

b) állapotot kifejező állítmányi határozószók: жарко, скучно, весело, темно, светло.

Az állítmányi határozószók mindkét csoportjában vannak esetek, mikor határozószók névszó tárgyra is vanatkozhatnak: Мне надо, тебе жаль, ему не нужно. Ez általában tárgyesetbe kerül, csak az anyagot jelentő nevek vagy elvont nevek inkább birtokos esetbe kerülnek. A tagadó tárgyat birtpokos esetbe tesszük, de néha maradhatnak tárgyas esetben is: Мне нужна эта книга. Мне не надо этой книги! Мне не надо эту книгу.

A személytelen нужно, видно, слышно helyett használunk a főnévvel egyeztetett alakokat:  врач нужен;  книга нужна;  дом виден;  река видна;  шум слышен; песня слышна. Vannak un. névmási határozószók is. Ezeknek van kérdő, vonatkozó, tagadó, határozotlan alakjuk is: где, нигде, кое-где, где-то.Határozószók fokozása

Fokozni csak a tulajdonságokat jelölő melléknevekből alakult határozószavakat lehet. Ezek rendszerint -o vagy -e végűek. Az -o végű határozószók alap-, közép- és felsőfoka megegyezik az alapul szolgáló melléknevek semleges nemű rövid alakjának alap-, közép- és felsőfokával: быстро, громко, тихо.

A középfokot -ee, -eй vagy -e képezzük: быстрее, чаще, тише, громче, медленее. Általánosan használják более/ менее + alapfok szókapcsolatot is: более громко, менее тяжело.

A középfok по- előtéttel enyhéthető: побыстрее, почаще, потише.

A felsőfokot a határozó középfoka után tett всего vagy всех szóval fejezünk ki: чаще всего, быстрее всех.
 

Orosz határozószók.