Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Orosz főnév

Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga

Az orosz főnevek  Что?-Mi?, vagy Кто?-Ki? kérdésre válaszolnak.

I. A nem.

Az orosz nyelvben három különböző neme van: hímnem, nőnem, és semleges nem. Semleges nemű csak tárgyak lehetnek, hím és nő nemű  tárgyak és élőlények egyaránt.

Az orosz főnév nyelvtani neme a következő esetekben nyilvánul meg:

-ha  melléknévi (névmási stb.) jelzője  van:   большой дом (nagy ház), красивая девочка (szép lány), красная машина (piros autó), моё яблоко (én almám);

–  ha a főnév  a mondat alanya, és az állítmány múlt  idejű (feltételes módú) ige:    папа пришёл (apa megjött), кот лежал (macska feküdt), мама читала (anya olvasott)

–    néhány  számnév  utalhat a nemre:   два дома (két ház), один стол (egy asztal), одно окно (egy asztal), две книги (két könyv), два мальчика (két fiú).

Ha  ezek  a  „feltételek”  hiányoznak  vagy  a főnév többes számban van,  „mindegy”, milyen nemű. Ez akkor érzékelhető igazán, ha   csak többes számú alakokkal rendelkező főnevekkel  van  dolgunk  (брюки, очки, джинсы- nadrág, szemüveg, farmer)– ezeknek nincs nemük.

A    nem    felismerésének    legfontosabb    szabályai:

HÍMNEM:

  • a    mássalhangzóra  végződő, köztük számtalan ь-re végződő is: дом, музей,учитель- ház, múzeum, tanár.

 

  • természetes neműknél fogva hímneműek -a/-я   végződésű, férfit, fiút jelölő, beleértve a férfi beceneveket is: дедушка, дядя, мужчина, юноша; Серёжа, Ваня, Дима.

NŐNEM: a  fentieken  kívül  a  -a/-я-ra  végződő szavak: картина, неделя, станция, lágyságjelre  végződő: площадь, тетрадь, дочь

SEMLEGESNEM: az –o/-ё/-e-re  végződő szavak: окно, поле, море, яблоко és tíz -мя végű  főnév: имя, время, пламя, племя, стремя, темя, вымя, семя, знамя, бремя,  valamennyi  nemragozható  jövevényszó: пальто, кино, бюро, радио, такси, жюри,
метро.

II. A többes szám.

Az orosz főneveknek lehet egyes és többes száma.

A többes szám képzése:

-ы abban az esetben, ha a hím vagy nőnemű főnév kemény msh-ra végződik: лампа- лампы, стол- столы (asztal- asztalok), мама-мамы, диван-диваны.

-и a lágy-tövű hím és nőnemű főnevek esetén, a végén, valamint "susogó" és " köhögő" msh-ra végződő tövek esetébe az -ы helyett, -и lesz: книга- книги (könyv-könyvek), карандаш- карандаши (ceruza- ceruzák). Ide tartozik és kemény tövű kivétel: сосед- соседи (szomszéd- szomszédok).

 -a/-я az o-ra végződő semleges nemű főnevek több. száma -a: место-места (hely- helyek), окно-окна (ablak-ablakok).

Néhány hímnemű főnév esetén a többes számban -ы helyett hangsúlyos -a- val, -и helyett -val képezi: город- города (város- városok), лес- леса (erdő-erdők), дом- дома (ház- házak), поезд- поезда (vonat- vonatok).

Annak a 10 -мя végződésű semleges nemű főnév többes száma úgy alakul ki, hogy a szótőhöz csatlakozik -ена vége: имя- имена (név- nevek), время- времена (idő- idők).

Néhány hím és semlegesnemű főnevek többes száma végződése hangsúlyos vagy hangsúlytalan -ья: стул- стулья, дерево- деревья, сын- сыновья.

 Vannak csak többes vagy csak egyes számú főnevek is:

csak egyes számúak- gyűjtőnevek, fogalmak- одежда (ruha), посуда (edény, étkészlet), молодёжь (fiatalság); folyadékok, kémiai elemek, anyagok, bizonyos élelmiszerek- вода (víz), железо (vas), чай (tea), сахар (cukor); tulajdonnevek- Москва, Будапешт, Ракоци;

csak többes számú- az un. "páros" dolgokat kifejező főnevek- очки (szemüveg), брюки (nadrág), ножницы (olló), néhány földrajzi név- Афины, Татры, néhány anyag és élelmiszernév- консервы (konzerv), сливки (tejszín), чипсы (csípsz).