Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Orosz főnév: ragozás

Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga

Склонение имён существительных / Főnévragozás

 

 

Az oroszban összes szófajt  ragozzuk, kivéve a határozószavak, a ragozás alapjául 6 ún. eset szolgál. Az esetek segítségével kapcsolódnak egymáshoz a szavak. A magyarban a szavak jelek, ragok, képzők és névutók segítségével kapcsolódnak egymáshoz, az oroszban ez az esetekhez tartozó végződések és elöljárószók segítségével történik. Az esetek elöljárószókkal vagy nélkülük használhatóak. Alanyesethez elöljárószó nem tartozhat,  elöljáróesetnek kötelező egy elöljárószó. Az összes többi eset lehet elöljárószóval és anélkül is. Ugyanaz az elöljáró különböző esetekkel is használható, de ezzel együtt a jelentéstartalma is változik. Minden esetnél külön meg kell tanulni a különböző nemű főnevek végződését, figyelembe véve a lágy és kemény tőhangokat. Ha egy szó magánhangzóra végződik, akkor a végződés annak a helyére kerül. Ha mássalhangzóra végződik, akkor az új végződést ehhez tesszük. (A szóvégi lágyságjel szintén általában eltűnik, az eset végződése kerül a helyére.)
Eddig leginkább az alanyesettel találkoztunk, hiszen az mindig maga a ragozatlan névszó, annak szótárban megtalálható alakja. Kérdőszavai: Кто? Что? Nevét onnan kapta, hogy mondatrészként többnyire az alany funkcióját tölti be.

Az orosz nyelv három ragozási típust különböztet meg:

I. típushoz tartoznak a hím- és semlegesnemű főnevek, (úgy nevezett nem nő nemű típus);

A II. típushoz tartozó orosz főnevek többnyire nőneműek + azok a hímnemű főnevek, -a/ -я a végén;

A III. típushoz azok a többnyire nőnemű főnevek tartoznak, amelyek ь-re végződnek.

Különleges típust képeznek a semlegesnemű -мя végű főnevek (például: имя – név, время – idő).


Склонение имён существительных / Főnévragozás

 


eдинственное число / egyes szám

 

падеж / eset

вопрос / kérdés

 

          I. típus / ragozás

  kemény tövű.  / lágy tövű

    II. típus / ragozás

    kemény tövű / lágy tövű

       III. típus

semleges nem

имя típusú

именительный / alanyeset

Кто? Что?

Ki? Mi?

стол, окно,

мальчик

словарь, море,

писатель, здание

комната,

девочка

неделя,

станция

площадь,

мать

имя

винительный/ tárgyas eset

Кого? Что?

Kit? Mit?

стол, окно,

мальчика

словарь, море,

писателя, здание

комнату,

девочку

неделю, станцию

площадь,

мать

имя

родительный/ birtokos eset

Кого? Чего?

Kit? Mit?

стола, окна,

мальчика

словаря, моря,

писателя, здания

комнаты,

девочки

недели,

станции

площади,

матери

имени

дательный/ részeshat. eset

Кому? Чему?

Kinek? Minek?

столу, окну,

мальчику

словарю, морю,

писателю, зданию

комнате,

девочке

неделе,

станции

площади,

матери

имени

творительный /eszközhat. eset

Кем? Чем?

Kivel? Mivel?

 

столом, окном,

мальчиком

словарём, морем, писателем, зданием

комнатой, девочкой

неделей, станцией

площадью,

матерью

именем

предложный/ elöljárós eset

О ком? О чём?

Kiről? Miről?

о столе, об окне,

о мальчике

о словаре, о море,

о писателе, о здании

о комнате,

о девочке

о неделе,

о станции

о площади,

о матери

об имени


множественное число / többes szám

 

именительный / alanyeset

Кто? Что?

 

столы, окна,

мальчики

словари, моря,

писатели, здания

комнаты,

девочки

недели,

станции

площади,

матери

имена

винительный

/ tárgyas eset

Кого? Что?

 

столы, окна,

мальчиков

словари, моря,

писателей, здания

комнаты,

девочек-

недели,

станции

площади,

матерей

имена

родительный

/ birtokos eset

Кого? Чего?

столов, окон,

мальчиков

словарей, морей,

писателей, зданий

комнат,

девочек

недель,

станций

площадей,

матерей

имён

дательный

/ részeshat. eset

Кому? Чему?

столам, окнам, мальчикам

словарям, морям писателям, зданиям

комнатам,

девочкам

неделям,

станциям

площадям,

матерям

именам

творительный /eszközhat. eset

Кем? Чем?

столами, окнами, мальчиками

словарями, морями, писателями, зданиям

комнатами,

девочками

неделями,

станциями

площадями,

матерями

именами

предложный

/ elöljárós eset

О ком? О чём?

о столах, об окнах,

о мальчиках

о словарях, о морях,

о писателях, зданиях

о комнатах,

о девочках

о неделях,

о станциях

о площадях,

о матерях

об именах

 


AZ ÉLETTELENT JELENTŐ FŐNEVEK TÁRGYESETE (ЧТО?)
Az orosz nyelvben a tárgyesetben az élőlényt és élettelen dolgot kifejező főnevek végződései eltérnek. Az élettelent kifejezőké az egyes szám nőnem kivételével megegyeznek az alanyeset végződéseivel. Az -а-ra/ -я-ra végződő nőnemű főnevek ,/ végződést kapnak, a lágyságjelre végződők pedig nem változnak tárgyesetben.

Példa:

стол стол /столы столы (asztal /asztalok)
портфель портфель/ портфели портфели (aktatáska/aktatáskák)- hímnem
лампа лампу/ лампы лампы (lámpa/ lámpák)
кухня кухню/ кухни кухни (konyha/ konyhák)
студия студию/ студии студии (stúdió/ stúdiók)
дверь дверь/ двери двери (ajtó/ ajtók)- nőnem
место место/ места места (hely/ helyek)
море море/ моря моря (tenger/ tengerek)
задание задание/ задания задания (épület/ épületek)