Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Orosz alany eset

Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga 

 

Mikor, milyen mondatokban használjunk az Alany esetet?

1. Akkor, amikor csak megnevezem valakit vagy valamit.

Példa:

Это стол, а это стул. - Ez az asztal, és az a szék. Это девочка, а это мальчик.- Ez a lány, és az a fiú.  Это дети, а это родители.- Ezek a gyerekek, és azok a szűleik.

orosz nyelvtanfolyam online   orosz nyelvtanfolyam online   orosz nyelvtanfolyam online    orosz nyelvtanfolyam online  

Это стол.                            Это столы.              Это мальчик.                 Это мальчики.

                              

  orosz nyelvtanfolyam online        orosz nyelvtanfolyam online

   Это лампа.                Это лампы.                                   


Здесь собака, а там кошка.- Itt a kutya, és ott a macska.

2. Alány esetben álló főnév  egy mondatban  csak alany lehet, állitmány- általában egy igenév.

Logikai szempontból alany az az elem, amelyre az állítás, az ítélet vonatkozik, leszűkítve az, amelyről az állítmánnyal állítunk valamit. Az alanynak tehát megnevező szerepe van. Az állítmánnyal az alanyt minősítjük vagy azonosítjuk (vö. hozzárendelő szószerkezet). Az állítmány a minősítő vagy azonosító, az alany a minősített vagy azonosított.

Кошка сидит.- A machka ül. Девочка стоит.- A lány áll.Машина едет. -A kocsi megy.  Снег идёт.- esik a hó.

3. A következő kérdésekre válaszolok:

Кто это?- Ki ez? Что это?- Mi ez? Кто там?- Ki van ott? Кто здесь?-Ki van itt? Кто делает?-Ki csinál? Что делает?- Mi chinál? (nem mit!!).

4. Tagado mondatokban is szerepel főnév Alany esetben.

Это не мама, а папа.- Ez nem anya, hanem az apa. Это не собака, а кошка.- Ez nem a kutya, hanem a macska. Это не машина, это автобус.- Ez nem a kocsi, ez a busz. Мама не сидит, мама стоит.- Az anya nem ül, anya áll. Девочка не читает, она играет.- a lány nem olvas, ő játszik.

 

 

 

Néhány szó az это névmás főbb használatairól: az этот, эта, это, эти (és természetesen az összes többi esetalak) jelzőként  használatos: тот диалог, эта студия, это имя, эти друзья az это jelző szerepet játszik.       

Rendkívül fontos használata a „ragozhatatlan” это-nak a  bemutató” funkció: Это мой друг/ моя жена/ моё имя/ мои друзья. Figyeljük meg, hogy ennek az это–nak neme és száma sincs! Ehhez a funkcióhoz kapcsolható a Ki ez? Mi ez? kérdés is, melyekben   az это szintén változatlan alakban szerepel, így a többes számra sem reagál: Ki(k) / Mi(k) ez(ek) →Кто/ Что это?