Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Orosz ABC


Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga

Orosz ABC

Az orosz nyelv a szláv nyelvcsoporthoz tartozik, amely a többi más nyelvcsoporttal együtt (görög, itáliai, germán, kelta, albán, örmény, iráni stb.) az indoeurópai nyelvcsaládot alkotja. A szláv nyelvcsoportnak három ága van: a nyugati szláv nyelvek (cseh, szlovák, lengyel stb.), a déli szláv nyelvek (bolgár, szerb-horvát, szlovén, macedón) és a keleti szláv nyelvek (orosz, ukrán, belorusz). Érdekes, hogy orosz és ukrán nyelvtudással meg lehet érteni az összes többi szlávnyelveket. 

Összesen 33 orosz betű van, ebből 31 hang, 2 betűnek önálló hangértéke nincs. Ez ъ- kemény-jel (elválasztó funkciót tölt be, két szórészt elválasztását szolgálja); ь- lágyságjel (azt jelöli, hogy az előtte álló msh lágy. Azonban vannak esetek , amikor csak nyelvtani mutatóként áll a szó végén, pl. ha egy susogó után lágyság jel jelenléte nő nemre utal).

Hasonlítson össze: есть (van)- съел (megette); варенье (lekvár)- подъезд (lépcsőház). Hanganyag

Összesen 10 betű magánhangzót, 21 betű pedig mássalhangzót jelöl.

Az orosz nyelv hangjainak írásbeli jelölésére az ún. cirill betűket használjunk (кириллица). 

Magánhangzókat két csoportba soroljunk, funkciójuk szerint.

а, о, у, ы, э- "keményítő" csoport- az előttük álló msh-ot keményen ejtünk.

я, ё, ю, и, е- "lágyító"  csoport- az előttük álló msh. lágyságát jelzik, ők utóbbiak képesek [j] hangot is jelölni (kivétel: и). A szó elején és mgh. után:/ja/; /jó/; /jú/; /je/ kiejtünk őket.

Mássalhangzók:

zöngés-zöngétlen párok: б-п, в-ф, г-к, з-с, д-т, ж-ш. Csak zöngés: й, л, м, н, р. Csak zöngétlen: х, ц, ч, щ.

Msh. kiejtése kb. ugyanaz, mint a megfelelő magyar msh-ké. Meg kell azonban jegyezni a következőket:

- az л keményebb, mint a magyar hang, a nyelv hegye a fogak mögött kissé visszahajolva, az elülső szájpadláshoz támaszkodik: лампа, луна, стол

- a x hangot mindig erősen, hallhatóan kell kiejteni, hasonló, mint az "ihlet" szóban: холод, сахар, страх

- az сч щ- nak hangzik считать, счастье

- a что- szót што-nak kell ejteni. 

- a melléknevek, névmások és sorszámnevek -ого-, -его birtokos ragjában г helyett в- t ejtünk: его, красного, кого. De a határozószavakban -ого-, -его nem birtokos rágok, hanem a szótőhöz tartoznak, ezért г-t ejtünk: много, строго.

- a гк kapcsolat x -nak hangzik: лёгкий, мягкий

- a zöngés hangok zöngétlenné vállnak, ha zöngétlen elé kerülnek, vagy ha a szóvégén vannak: город, друг, хлеб, второй, рабство.

- a zöngétlen hangok zöngéssé válnak, ha a zöngés elé kerülnek: отдыхать, сбивать.

- vannak olyan hangok is, amelyek a kiejtésben nem hallatszanak, ilyen д és т, tovább й és л ha egyéb msh. között fordul elő: солнце, сердце, праздник, здравствуйте, пожалуйста.

Orosz szótárNagybetű

Kisbetű

    Kézírás

                   Mai név

       IPA

Magyar példa

А а

orosz abc

а /a:/ /a/ gáz
Б б

orosz abc

бэ /bɛ/ /b/ baba
В в

orosz abc

вэ /vɛ/ /v/ víz
Г г

orosz abc

гэ /gɛ/ /g/ gép
Д д

orosz abc

дэ /dɛ/ /d/ dugó
Е е

orosz abc

е /jɛ/ /je/ jel
Ё ё

orosz abc

ё /jo/ /jo/ jaj
Ж ж

orosz abc

жэ /ʒɛ/ /ʒ/ zsír
З з

orosz abc

зэ /zɛ/ /z/ zár
И и

orosz abc

и /i:/ /i/ itt
Й й

orosz abc

й /j/ /j/ jég
К к

orosz abc

ка /ka/ /k/ kút
Л л

orosz abc

эл /ɛl/ /l/ ló
М м

orosz abc

эм /ɛm/ /m/ már
Н н

orosz abc

эн /ɛn/ /n/ nő
О о

orosz abc

o /o/ /o/ fa
П п

orosz abc

пэ /pɛ/ /p/ pára
Р р

orosz abc

эр /ɛr/ /r/ róka
С с

orosz abc

эс /ɛs/ /s/ szép
Т т

orosz abc

тэ /tɛ/ /t/ tó
У у

orosz abc

у /u:/ /u/ ugrik
Ф ф

эф /ɛf/ /f/ főz
Х х

orosz abc

ха /xa/ /x/ Ahmed
Ц ц

orosz abc

цэ /ʦɛ/ /ts/ cica
Ч ч

orosz abc

чa /tʆa/ /tʃʲ/ csal
Ш ш

orosz abc

ша /ʃa/ /ʃ/ só
Щ щ

orosz abc

ща /ʆa/ /ʃʲtʃʲ/ séta
Ъ ъ

orosz abc

твёрдый знак /'tvʲo.rdəj 'znak/
Ы ы

orosz abc

ы /ɨ:/ /ɨ/
ti
Ь ь

orosz abc

мягкий знак /'mʲaç.kʲɪj 'znak/ / ʲ/
Э э

orosz abc

э  /'ɛ: ə/ /ɛ/ heg
Ю ю

orosz abc

ю /ju:/ /ju/ vagy / ʲu/ lyuk
Я я

orosz abc

я /ja:/ /ja/ vagy / ʲa/  r


Hanganyag

Orosz-abc.mp3