Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Olasz tematika

 

Budapest nyelviskola, Budapest. Olasz nyelvtanfolyam tematikája.


BUDAPEST NYELVISKOLA:


 • nyelviskola Budapest szívében;

 • INGYEN tankönyvek;

 • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

 • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 100 órás szóbeli tréningre jogosító "Inter-Lingua" utalvány;

 • ha már végeztél a Budapest Nyelviskolában egy tanfolyamot, minden további tanfolyamra 2000 Ft árengedménnyel iratkozhatsz be!

Olasz tankönyvek és segédanyagok


Kezdő A1-A2:

Bernáthné Vámosi Judit - Képes Júlia(Szerk.) - Nyitrai Tamás: Giro d'italiano 1. Olasz nyelvkönyv

Dr. Király Klára: Feladatsorok olasz nyelvből...

A Progetto Italiano 1. számú tankönyvének alábbi egységei: 0 - 6. unitá

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Olasz feladatgyűjteménye-I

EU  Az Európa Tanács A2 szintjének általános leírása:

Megért olyan mondatokat és rövid szövegeket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak. Tud kommunikálni olyan mindennapi, begyakorolt helyzetekben, amelyekben egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni önmagáról, családjáról és szűkebb környezetéről.

 


Nyelvtan:

- olasz ABC

- tő- és sorszámnevek

- a hét napjai, időpont megadása

- főnévek, melléknevek

- személyes névmások
- essere, avere, chiamarsi jelen idejű alakjai

- határozott névelők

- kiejtés szabályai
-are, -ere, -ire végű szabályos igék jelen idejű ragozása

- határozatlan névelők
-e-re végződő melléknevek

- rendhagyó igék jelen idejű ragozása

- modális segédigék ragozása jelen időben (potere, volere, dovere)

- prepozíciók (egyszerű- és összetett alakjai)
- részes eset (partitivo)
c’é, ci sono

- birtokos névmások
participio passato
passato prossimo (rendhagyó és szabályos igék alakjai)

- módbeli segédigék a passato prossimóban
futuro semplice, futuro composto és használatuk

- birtokos névmások (családtagoknál)
quello, bello
volerci, metterci

 


Szóbeli témakörök:

- bemutatkozás, üdvözlés, alapvető kérdések megismerkedésnél

- a család és tagjai

- egy személy külső - és belső tulajdonságainak leírása

- Olaszország a térképen

- szabadidő
- meghívás elfogadása illetve visszautasítása

- lakhely, lakás, cím megadása, elkérése

- közlekedési eszközök

- telefonálás, levélírás

- bizonytalanság, kétség kifejezése

- megköszönni valamint erre reagálni

- hónapok, évszakok,

- e-mail / levél írása (baráti/hivatalos)

- időre vonatkozó kifejezések

- étterem, bár, kávézó, rendelés leadása

- az olaszok kedvelt szabadidős tevékenységei,helyszínei

- ünnepek Olaszországban

- utazás

- időjárás előrejelzés

- magyar/ olasz ételek, napi étkezések

- preferenciák kifejezése

- mi piace/mi piacciono
hol étkeznek és mit esznek az olaszok

Középhaladó B1:

A Progetto Italiano 1. számú tankönyvének alábbi egységei: 7 – 11. unitá

Bernáthné Vámosi Judit - Képes Júlia(Szerk.) - Nyitrai Tamás: Giro d'italiano 2. Olasz nyelvkönyv

Dr. Király Klára: Feladatsorok olasz nyelvből...

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Olasz feladatgyűjteménye-II


EU  Az Európa Tanács B1 szintjének általános leírása:

Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terveket.

 


Nyelvtan:

- átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- imperfetto (rendhagyó és szabályos igék alakjai)
- imperfetto használata
- imperfetto és passato prossimo

- trapassato prossimo és használata
- pronomi diretti (nei tempi semplici e composti)
- pronome partitivo (ne)
- ce l’ho, ce n’é

- visszaható névmások (egyszerű - és összetett igeidőben, modális segédigékkel)

- forma impersonale
- pronomi indiretti és pronomi diretti (egyszerű- és összetett igeidőben, modális segédigékkel)

- tegező felszólítás és tiltás (névmással, rendhagyó alakok)

- condizionale semplice és condizionale composto alakjai, használatuk

- pronomi combinati (összetett igeidőben)
- pronomi relativi

- coloro
- stare+gerundio, stare per +infinito

- összehasonlítás
- magázó felszólítás és tiltás (névmásokkal)

 


Szóbeli témakörök:

- emlékek, szokások

- egyetértés-, egyet nem értés kifejezése

- a mozi nagyjai

- bevásárlás, üzletek, termékek

- öröm/bánat kifejezése

- jellegzetes olasz termékek
- ruhák, színek, méretek, az olasz divat

- vélemény kikérése

- TV, programok, sajtó, az olasz modern zene
- Indicazioni stradali

- tanácsadás, feltételezés

- iskolai élet, tantárgyak, érettségi bizonyítvány

- összefüggő történet elbeszélés

- orvosnál: betegségek, panaszok közlése, gyógyszerrendelés      

- földrajzi nevek használata

Haladó B2:

A Progetto Italiano 2. számú tankönyvének alábbi egységei: 7 – 11. unitá

Bernáthné Vámosi Judit - Képes Júlia(Szerk.) - Nyitrai Tamás: Giro d'italiano 3. Olasz nyelvkönyv

Dr. Király Klára: Feladatsorok olasz nyelvből...

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Olasz feladatgyűjteménye-III


EU  Az Európa Tanács B2 szintjének általános leírása:

  Megérti a változatos konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tud létrehozni különböző témákról.
Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.


Nyelvtan:

- birtokos névmások

- összefogláló nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- feltetelezés

- congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato (képzése, használata)
- periodo ipotetico 1.-2.-3. tipi
ci/ne
- forma passiva
- si passivante

- discorso diretto, discorso indiretto

- periodo ipotetico nel discorso indiretto

- gerundio semplice, gerundio composto

 -infinito presente, infinito passato

- participio prensente, participio passato

- parole alterate


Szóbeli témakörök:

- város – vidék

- ház/lakás vásárlása, kiadása

- környezetvédelem, környezettudatosság, ökoturizmus

- technológia/eszközei

- olasz tudósok, feltalálók

- olasz művészeti ágak

- olasz közmondások

- közömbösség, negatív élmények

- problémák: drog, társadalmi gondok, diszkrimináció, sztereotípiák

- a modern Olaszország helyzete és gondjai

- olvasás, könyv, olvasmányok

- horoszkóp, irodalom

- az olasz irodalom rövid története


Középfokú nyelvvizsga-előkészítő:

Nyitrai Tamás: Parole, parole, parole

Horváth T. Krisztina - Kenyeres Judit: Gyakorlókönyv az olasz írásbeli nyelvvizsgához - Közép- és felsőfok

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Olasz nyelvvizsga feladatgyűjteményenyelvvizsga


Középfokú nyelvvizsga követelményei:

      (TELC, ECL, Olasz Intézet, ORIGO,  BME)


A B2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élet során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

 

 1. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:

  1. a nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan;
  2. a nyelvhasználó képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie. Kerüli azonban az elvontabb lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus;
  3. a nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért, durva félreértés nem fordul elő;
  4. a nyelvhasználó képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános témakörökben. Nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó;
  5. a nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit;
  6. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó közvetíti az összetettebb és elvontabb általános szövegeket. Magyarra fordításai, tömörítései gyakorlottságról és stílusérzékről tanúskodnak. Célnyelvű fordításai, tömörítései – bár nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helyesek – gyakran tartalmazhatnak stilisztikai hibákat, a szokásos kifejezés helyett körülírásokat.Nyelvtan

- pronomi diretti- névmások tárgy esete

- i verbi riflessivi - visszaható igék
- verbi riflessivi reciproci - kölcsönösséget kifejező visszaható igék

- l'aggettivo- a melléknév

- rendhagyó ragozású igék
- preposizioni- elöljárószók, névelős elöljárószók

- igeszemlélet

- passato prossimo a közel múlt
- segéd igék

- a személytelen igék- piacere, dispiacere, costare, bastare, durare, parere, sembrare, diventare, servire stb.
- a visszaható igék

- igék, amelyek mindkét segédigével használatosak
A cambiare, cominciare, finire

- jövő idő

- jövő idejű rendhagyó igék
- futuro compozito összetett jövő idő

- imperfetto vagy passato prossimo?
-trapassato prossimo

 


Szóbeli témakörök:

- egyén és család (gyermeknevelés, házasság-válás, partnerkapcsolatok)
- lakás, lakóhely, a nagyvárosi és a vidéki élet előnyei és hátrányai
- utazás, utazási előkészületek ( nyaralás, kedvenc ország, kedvenc helyek, turizmus)
- közlekedés a városban és vidéken, előnyök és hátrányok         (útelmagyarázás, közlekedési helyzet Magyarországon)
- kultúra és szórakozás ( filmek, könyvek, kiállítások, fesztiválok)
- étkezés, táplálkozási szokások ( egészséges és helytelen táplálkozás, gyorséttermek, vegetarianizmus, bio élelmiszerek, a magyar konyha)
- egészség, hagyományos orvoslás és természetgyógyászat, egészségügyi helyzet Magyarországon
- a reklámok világa (nyomtatott és elektronikus hirdetések)
- vásárlási szokások, bevásárlás ( szupermarket előnyei és hátrányai, kiskereskedés és bevásárló központok)
- szabadidős tevékenységek, a szabadidő eltöltése
- kommunikációs eszközök előnyei és hátrányai (tévézés, Internet, computer, mobiltelefon, írott média)
- oktatás (iskolai és iskolán kívüli), oktatási rendszer (érettségi, tantárgyak, tanulás külföldön, tanárok)
- a munka világa (fizikai,- és szellemi munka, divat-és hiányszakmák, elvárások a munkahelyen, külföldi munkavállalás)
- szolgáltatások (bank-pénzzel kapcsolatos kifejezések, biztosítások, fodrászat-kozmetika, szépségszalonok, szépségplasztika)
- függőségek és rehabilitáció (drog, alkohol, dohányzás, játékgép)
- környezetvédelem (természeti katasztrófák, szelektív hulladékgyűjtés, alternatív energiaforrások, környezetünk megóvása)
- időjárás, évszakok
- ünnepek ( Karácsony, Húsvét, születésnapok, nemzeti ünnepek)
-Magyarország (tájegységei, főbb nevezetességei Budapesten és vidéken, Magyarország problémai)
- sport, sportfelszerelés


Felsőfokú nyelvvizsga- előkészítő:

Hegedűs Anna - Ogonovsky Edit: Salve! V. - Olasz nyelvkönyv haladók és érettségire készülők számár

Horváth T. Krisztina - Kenyeres Judit: Gyakorlókönyv az olasz írásbeli nyelvvizsgához - Közép- és felsőfok

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Olasz nyelvvizsga feladatgyűjteménye
nyelvvizsga

A C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudást mérő vizsga követelményei

(TELC, ECL, Olasz Intézet, ORIGO,  BME)

 

 1. A C1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben előforduló tetszőleges, és teljes idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos, a célnyelv teljes eszköztárát általában helyesen alkalmazó idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.
 2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:
  1. a nyelvhasználó egészében és részleteiben is megért igényes, változatos és hosszú szóbeli megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak megértését is;
  2. a nyelvhasználó folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és többnyire helyes intonációval beszél. A célnyelvre jellemző bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat természetes ritmusban használja. Elvontabb témákról is folyamatosan - ha nem is szakszerűen - társalog;
  3. a nyelvhasználó szövegértése változatos témájú és stílusú írott szövegek esetén is magabiztos, felismeri a lényeges stílusjegyeket;
  1. a nyelvtanuló képes tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesztett – a célnyelv szellemének megfelelő – gyakorlatilag hibamentes szöveget alkotni;
  2. a nyelvhasználó ismeri az irodalmi köznyelvet, felismeri a nem-standard nyelvváltozatokat és jártassága segítségével képes betartani a célnyelv nyelvi-kulturális szokásait, konvencióit;
  3. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó az eredeti szöveg információs tartalmát maradéktalanul, árnyalt magyarsággal és a megfelelő regiszterben adja vissza. Célnyelvű fordítás, tömörítés készítése esetén a célnyelv nyelvi-kulturális normáinak megfelelően, világos és gördülékeny stílusban közvetít.

Nyelvtan:

- verbi riflessivi reciproci- kölcsönösséget kifejező visszaható igék

- forma riflessiva apparente- visszaható igék a nyomatékosság kifejezésére

- forma impersonale- általános alany

- pronomi indiretti- névmások részes esete

- imperativo- felszólító mód

- felszólító mód + névmások

- feltételes mód
- condizionale semplice- feltételes mód jelen idő
- feltételes mód jelen idő és múlt idő közötti különbségek

- elégedettség, elégedetlenség (Non) sono contento/a.
- Dicséret, kritika Bravo/a! Come sei carino/a!
- véleménykérés és arra reagálás Secondo te/Lei? Secondo me…
- akarat kifejezése Voglio…

- ismétlés
Térbeli viszonyok in, a, su, da,qui, lí, lá, sotto, sopra, fuori, davanti: Siamo
a scuola.
Idıbeli viszonyok ora, adesso, domani, oggi, ieri, sempre: Sono arrivat/a
ieri.
Minıségi viszonyok grande, piccolo, bello, caldo, freddo, bianco, nero.
Com’é? La mia camicia é nera.
Esetviszonyok A személyes névmás tárgy-és részeshatározó esete
Vonzatos igék.: Mi piace. Essere contento di, andare a,
chiedere a
Szövegösszetartó
eszközök
Chi? Che cosa? Come? Quando? Questo/Quello, A che
ora? A visszaható névmások: Perché non sei venuto/a?

 


Szóbeli témakörök:

- külföldön élés előnyei és hátrányai

- hasznos hétköznapi szófordulatok

- állásra jelentkezés / önéletrajz és motivációs levél

- turizmus előnyei és hátrányai, Róma

- az élet élmények

- könyv és filmismertetés

- olasz irodalom: olvasás / elemzés / ismertetés

- rádiós hírek feldolgozása

- hazugságok / kegyes hazugságok

- udvariassági formulák
- felnőttek ambíciói, szociális élete

- találkozók megszervezése

- jövőbeli tervek
- telefon beszélgetések szófordulatai
- reklámok, márkák világa

- közvélemény kutatás az emberek életviteléről, fogyasztói szokásairól

- üzleti kifejezések, levél fordulatok
- házasság / előre eldöntött házasságok előnyei és hátrányai

- extrém időjárás viszontagságai

- gyerektörténetek, gyerekmesék

- álmaink, különböző életszakaszok szépsége