Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Nyelvvizsgákról

Inter-Lingua nyelviskola, Budapest. Nyelvvizsga előkészítő tanfolyam


Téli akció keretében minden nyelvtanfolyam FÉLÁRON!

Angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvtanfolyam mostantól 34 900 Ft /100 órától (+ 100 óra ingyen kommunikációs tréning). 

Orosz nyelvtanfolyam: 80 órás tanfolyam 21 900 Ft;100 órás tanfolyam 49 900 Ft (az ár tartalmazza ingyen tankönyvet és munkafüzetet, valamint 100 órás kommunikációs tréninget).


Nyelvvizsga rendszerek

               

MINDEN, AMIT TUDNI SZERETNÉL NYELVVIZSGÁKRÓL


I. Azért fontos, hogy a nyelvvizsgád legyen, mert:

1. Egyetemre, főiskolára felvételinél 28 (B-2 nyelvvizsga esetén) és 40 (C-1 estén) többletpontot kapsz.
2. Ha már tanulsz, akkor a diploma megszerzésének a feltétele. Például a nemzetközi gazdálkodás vagy a turizmus-vendéglátás, két szakmai középfokú nyelvvizsga az alapelvárás.
3. Minden munkavállalónak nyelvvizsga-bizonyítvány előnyt jelent.
4. Karriert lehetetlen építeni nyelvvizsga nélkül. Sőt, bizonyos cégek kettő nyelvvizsgát követelnek meg.
5. Magyarországon szerzett nyelvvizsga érvényes Európai Unióban.


II.   Milyen fajta nyelvvizsgák vannak?

1. Általános vizsga:

Az általános idegen nyelvből tett vizsgán a hétköznapi életünkre jellemző beszédtémái kerülnek elő.

2. Szaknyelvi vizsga:

A szaknyelvi vizsgák egy elkülönülő szakmacsoport témakörét kérik számon. Például: műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi, mezőgazdasági, katonai szaknyelvi vizsgatípusokat.
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008.10.13-i határozata szerint az államilag elismert általános nyelvi nyelvvizsga-bizonyítványt helyettesítheti az ugyanabból a nyelvből ugyanazon a nyelvszinten szaknyelvi vizsgán szerzett államilag elismert bizonyítvány. De fordított helyzetben ez a megállapítás nem érvényes.


III.   Nyelvvizsga szintjei és típusai 

 B1- alapfok

 B2- középfok

 C1- felsőfok.

Típusok szerint lehet megkülönböztetni írás-, szóbeli és komplex vizsgákat. A részvizsgák (írásbeli, szóbeli) külön is letehetők.

Egynyelvű és kétnyelvű nyelvvizsgák:

Különbség két nyelvvizsga között abban van , hogy egyes rendszerek tesztelik a magyar és idegen nyelv közötti közvetítési (pl. a fordítási) készséget is, mások viszont nem. Azok a vizsgák, amelyeken előfordul írásban, vagy szóban a fordítási feladat, azok kétnyelvűek, amelyeken ilyen feladat nincs, azok az egynyelvű nyelvvizsgák. Legtöbb célra mind az egynyelvű, mind a kétnyelvű bizonyítvány alkalmas.

IV.  Nyelvvizsga követelményei

B1- alapfok:

A B1 szintű nyelvvizsgán a mindennapi életszituációkban előforduló egyszerű, kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

 A vizsga az alábbi kompetenciák és nyelvi készségek vizsgálatára irányul:

  1. az illető megérti a lassú és világos köznyelvi beszédet, amely jól ismert témákról szól (család, otthon, szabadidő, munkahely stb.). Félreértések még gyakoriak; főleg tempóváltásnál problémák adódhatnak;

  2. a nyelvhasználó válaszol a hozzá intézett beszédre, nem veszíti el a társalgás fonalát. Képes kifejezni elemi igényeit, azonban néha pontatlanul beszél, elég sok szünettel;

  3. a vizsgázó megérti az egyszerű írásos szövegeket, aktív szókincsén rendelkezik arányos, passzív tartománnyal, valamint ismeri a célnyelv alapvető szerkezeteit;

  4. a nyelvhasználó tudja a célnyelvű beszédközösség egyszerű mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit;

  5. kétnyelvű vizsgák esetén a vizsgázó képes egyszerű célnyelvű szövegek magyar nyelvű fordítására, illetve magyar szövegek viszonylag pontos, célnyelvű közvetítésére. Utóbbi tartalmazhat alaki, lexikai, nyelvtani, hibákat, de súlyos információs hibát nem.

  6. a nyelvhasználó képes a számára ismerős témákban egyszerű szöveget létrehozni és írásban rögzíteni;

B2- középfok:

A B2 szintű nyelvvizsgán a mindennapi élet során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

A vizsga az alábbi nyelvi kompetenciák és készségek vizsgálatára irányulhat:

  1. a vizsgázó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak  lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan;

  2. a nyelvhasználó képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie. Kerüli azonban a nehéz lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus;

  3. a nyelvhasználó képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni,  elemzéseket folytatni általános témakörökben. Nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó;

  4. a nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért, durva félreértés nem fordul elő;
  5. a nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit;

  6. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó közvetíti az összetettebb általános szövegeket. Magyarra fordításai, tömörítései gyakorlottságról és stílusérzékről tanúskodnak. Célnyelvű fordításai– bár nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helyesek – gyakran tartalmazhatnak stilisztikai hibákat, a szokásos kifejezés helyett körülírásokat.

C1- felsőfok:

A C1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben előforduló tetszőleges, és teljes idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos, a célnyelv teljes eszköztárát helyesen alkalmazó idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

 1. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:

  1. a nyelvhasználó egészében és részleteiben is megért igényes, változatos és hosszú szóbeli megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak megértését is;

  2. a nyelvhasználó folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és többnyire helyes intonációval beszél. A célnyelvre jellemző bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat természetes ritmusban használja. Elvontabb témákról is folyamatosan - ha nem is szakszerűen - társalog;

  3. a nyelvtanuló képes tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesztett – a célnyelv szellemének megfelelő – gyakorlatilag hibamentes szöveget alkotni;

  4. a nyelvhasználó ismeri az irodalmi köznyelvet, felismeri a nem-standard nyelvváltozatokat és jártassága segítségével képes betartani a célnyelv nyelvi-kulturális szokásait, konvencióit;

  5. a nyelvhasználó szövegértése változatos témájú és stílusú írott szövegek esetén is magabiztos, felismeri a lényeges stílusjegyeket;
  6. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó az eredeti szöveg információs tartalmát maradéktalanul, árnyalt magyarsággal és a megfelelő regiszterben adja vissza. Fordítás, tömörítés készítése esetén a célnyelv nyelvi-kulturális normáinak megfelelően, világos és gördülékeny stílusban közvetít.

    A nyelvvizsgák időtartama:

   Az írásbeli vizsgák:

   Kétnyelvű vizsgák

    B1 (alapfok) 1 óra

   B2 (középfok) 3,5 óra, amelyből 30 perc szolgál a teszt megoldására

   C1 (felsőfok) 4,5 óra, amelyből 30 perc szolgál a teszt megoldására

    

   Egynyelvű vizsgák

   B1 (alapfok) 2 óra

   B2 (középfok) 3 óra

   C1 (felsőfok) 4 óra

    

   A szóbeli vizsgák:


   Bizottság előtti egy, vagy kétnyelvű vizsga esetén a szóbeli vizsga időtartama:

   B1 (alapfokon) kb. 10 perc

   B2 (középfokon) kb. 15 perc

   C1 (felsőfokon) kb. 20 perc

    

   Hallás utáni (gépi hang) értés kétnyelvű vizsga esetén:

   B1 (alapfokon) kb. 15 perc

   B2 (középfokon) kb. 20 perc

   C1 (felsőfokon) kb. 20 perc

    

   Hallás utáni (gépi hang) értés egynyelvű vizsga esetén:

   B1 (alapfokon) kb. 30 perc

   B2 (középfokon) kb. 30 perc

   C1 (felsőfokon) kb. 40 perc

NYELVVIZSGA KÖZPONTOK

NYELVVIZSGA ELŐKÉSZITŐ

NYELVVIZSGA RENDSZEREK


NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

100 órá- 12 hét, heti 2 X 4 óra.       

Órarend: hétfő-szerda; kedd-csütörtök

Órákezdés (tájékoztató jellegű): 09.00; 18.00.  

Szintek: megfelelőek a KER-nek (Közös Európai Nyelvi Referenciakeretnek: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment,  CEFR)

 •    Alapszintű nyelvvizsga előkészítő;
 •    Középszintű nyelvvizsga előkészítő;
 •    Felsőfokú nyelvvizsga előkészítő;
 •    Szakmai nyelvvizsga előkészítő tanfolyam


INTER-LINGUA NYELVISKOLA EGYEDÜLÁLLÓ AJÁNLATA:

KEZDŐSZINTRŐL!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OROSZ, SPANYOL, OLASZ

SZUPERINTENZÍV NYELVTANFOLYAM

400 óra- 16 hét, heti 5X5 óra.

Megéri! Négy hónap alatt sikeres középfokú nyelvvizsga akkor is, ha teljesen kezdő vagy!  

      

ÓRAREND: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek

ÓRAKEZDÉSI IDŐPONTOK 17.00.           Nyelviskola Budapest belvárosában, Astoriánál.

A Nyelviskolánk ajándéka minden hallgatónak, minden nyelvtanfolyam mellé "Inter-Lingua" utalvány! Az utalvány 100 órás kommunikációs tréningere jogosít angol, német, francia, olasz, spanyol és orosz nyelven.Beszédértés fejlesztése 25 témakör keretében, szituációk eljátszása. SZINTEK: megfelelőek a KER-nek (Közös Európai Nyelvi Referenciakeretnek: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment,  CEFR)- alapszint, közép- és felsőfokú szint.


 

Jelentkezem! I am in!

Vezetéknév /Second name *:
Keresztnév /First Name *:
Cím /Address *:
E@mail cím *:
Telefonszám /Telephone number *:
Nyelv /Language *:
Képzés szint /Knowledge Level *:


Tanfolyam kezdési dátum /Start Date *:
Tanfolyam típusa /Type *:
Napok /Days *:

Órakezdés /Time *:
Szerződéskötés módja/Contract *:

Megjegyzés /Else:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!