Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Címünk:

1054 Budapest, Alkotmány utca 31, 1 em., 4 aj.,

Kapukulcs törlés4301törlés

Tel:

06 (70) 307-97-89

Kérem amennyiben foglalt a telefon írjanak emailt vagy küldjenek smst és felvesszük önnel a kapcsolatot !

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

2020.03.17 -től az iroda online üzemel a kormányzati intézkedések miatt kérem írjanak emailt illetve küldjenek online jelentkezést. 

Hétfő 09.00 - 20.00
Kedd 11.00 - 19.00
Szerda 11.00 - 19.00
Csütörtök 11.00 - 19.00
Péntek 09.00 - 20.00
Szombat, vasárnap Zárva

Nyelvvizsga Előkészitő tanfolyam

Nyelvvizsga előkészítő angol, német, francia, olasz, spanyol és orosz nyelvtanfolyamok Budapest belvárosában.


INTER-LINGUA NYELVISKOLA:

 • a nyelviskola Budapest belvárosában;

 • tankönyv + munkafüzet ingyen;

 • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

 • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 100 órás szóbeli tréningre jogosító "Inter-Lingua" utalvány;

 • ha már végeztél az Inter-lingua Nyelviskolában egy tanfolyamot, minden további tanfolyamra 2000 Ft árengedménnyel iratkozhatsz be!


NYELVVIZSGA   ELŐKÉSZÍTŐ   TANFOLYAMOK

100 órá- 12 hét, heti 2 X 4 óra


Órarend

hétfő-szerda;

kedd-csütörtök;


Órakezdés

09.00; 18.00.


Szintek

megfelelőek a KER-nek

(Közös Európai Nyelvi Referenciakeretnek:

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment,  CEFR)   

B1-2 akkreditált alapfok

B2-C1 akkreditált középfok

C1-C2 akkreditált felsőfok

 


Nyelvek: angol, német, orosz, francia, spanyol, olasz


Téli  akció keretében minden nyelvtanfolyam FÉLÁRON!

 Angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvtanfolyam mostantól 43 990 Ft /100 órától (+ 100 óra ingyen kommunikációs tréning). 

Orosz tanfolyam  52 990 Ft /100 órától (+ 100 óra ingyen kommunikációs tréning). 


B1- akkreditált alapfok

A B1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben előforduló egyszerű, idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni. A vizsga az alábbi nyelvi készségek és kompetenciák vizsgálatára irányul:

 1. a nyelvhasználó megérti az olyan lassú és világos köznyelvi beszédet, amely jól ismert témákról szól (pl. család, otthon, szabadidő, munkahely stb.). Apróbb félreértések még gyakoriak; tempóváltásnál problémák adódhatnak;

 2. a nyelvhasználó megérti az egyszerű írásos szövegeket, mert aktív, minimum-szókincsén túlmenően rendelkezik arányos, passzív tartománnyal, valamint ismeri a célnyelv alapvető szerkezeteit;

 3. a nyelvhasználó képes a számára ismerős témákban egyszerű szöveget létrehozni és írásban rögzíteni;

 4. a nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legelemibb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit;

 5. a nyelvhasználó reagál a hozzá intézett beszédre, nem veszíti el a társalgás fonalát. Képes kifejezni elemi igényeit, de időnként pontatlanul beszél, elég sok szünettel;
 6. kétnyelvű vizsgák esetén a nyelvhasználó képes egyszerű célnyelvű szövegek magyar nyelvű fordítására, illetve magyar szövegek viszonylag pontos, célnyelvű közvetítésére. Utóbbi tartalmazhat alaki, nyelvtani, lexikai hibákat, de súlyos információs hibát nem.

A B szint elérése után már elkezdhetsz dolgozni a célnyelvet beszélő munkatársak között; kezded megérteni az újság- és rádióhíreket, a TV adásokat, megpróbálhatsz moziba, színházba is elmenni.

B2-akkreditált középfok

A B2 szintű nyelvvizsgán a mindennapi élet során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:

  1. a nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan;

  2. a nyelvhasználó képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie. Kerüli azonban az elvontabb lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus;

  3. a nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért, durva félreértés nem fordul elő;

  4. a nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit;

  5. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó közvetíti az összetettebb és elvontabb általános szövegeket. Magyarra fordításai, tömörítései gyakorlottságról és stílusérzékről tanúskodnak. Célnyelvű fordításai, tömörítései – bár nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helyesek – gyakran tartalmazhatnak stilisztikai hibákat, a szokásos kifejezés helyett körülírásokat.

  6. a nyelvhasználó képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános témakörökben. Nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó;

A szint elérése után megkezdheted tanulmányaidat a célnyelvi ország középiskoláiban, egyetemein, főiskoláin. Megismerted a célnyelv szerkezetét, megértetted logikáját - mostanra biztosan meg is szeretted. Kezded élvezni a szépirodalmat; megérted már a pályaudvari hangosbemondót és az utcán a kiabálást is. Egyszóval kezded otthon érezni magad a célnyelvi országban.

C1-C2 akkreditált felsőfok:

A C1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben előforduló tetszőleges, és teljes idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos, a célnyelv teljes eszköztárát általában helyesen alkalmazó idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:

 1. a nyelvhasználó egészében és részleteiben is megért igényes, változatos és hosszú szóbeli megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak megértését is;

 2. a nyelvhasználó folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és többnyire helyes intonációval beszél. A célnyelvre jellemző bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat természetes ritmusban használja. Elvontabb témákról is folyamatosan - ha nem is szakszerűen - társalog;

 3. a nyelvhasználó szövegértése változatos témájú és stílusú írott szövegek esetén is magabiztos, felismeri a lényeges stílusjegyeket;

 4. a nyelvtanuló képes tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesztett – a célnyelv szellemének megfelelő – gyakorlatilag hibamentes szöveget alkotni;

 5. a nyelvhasználó ismeri az irodalmi köznyelvet, felismeri a nem-standard nyelvváltozatokat és jártassága segítségével képes betartani a célnyelv nyelvi-kulturális szokásait, konvencióit;

 6. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó az eredeti szöveg információs tartalmát maradéktalanul, árnyalt magyarsággal és a megfelelő regiszterben adja vissza. Célnyelvű fordítás, tömörítés készítése esetén a célnyelv nyelvi-kulturális normáinak megfelelően, világos és gördülékeny stílusban közvetít.

A szint elérésével nyelvileg egyenrangú partnere lettél a célnyelvet beszélőknek. Úgy írsz, olvasol, beszélsz mint ők, tanulhatsz, kutathatsz, dolgozhatsz közöttük, nyelvi nehézségek nélkül folytathatod ismerkedésedet a célnyelvi kultúrával, irodalommal, történelemmel - egyszóval: a célnyelvi országok múltjával és jelenével.

ANGOL 

NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ

TANFOLYAM


 

 

NÉMET

NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ

TANFOLYAM

 

 

 

FRANCIA

NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ

TANFOLYAM

Nyelvvizsga típusok

BME angol nyelvvizsga

City&Guilds angol nyelvvizsga

City&Guilds YESOL angol nyelvvizsga

ECL angol nyelvvizsga

EUROEXAM angol nyelvvizsga

OECONOM angol nyelvvizsga

ORIGO angol nyelvvizsga

TársalKODO, GazdálKODO angol

nyelvvizsga

TELC angol nyelvvizsga

TOEIC angol nyelvvizsga

KITEX angol szaknyelvi vizsga

LEXINFO angol nyelvvizsga

Külügyminisztériumi angol

szaknyelvi vizsga

ARMA, NATO STANAG 6001 angol

szaknyelvi vizsga

Pannon angol nyelvvizsga

PROFEX angol szaknyelvi vizsga

Zöld Út angol szaknyelvi vizsga

BGF angol szaknyelvi vizsga 

Nyelvvizsga típusok

BME német nyelvvizsga

BGF szaknyelvi vizsga                

ECL német nyelvvizsga

EUROEXAM német nyelvvizsga

OECONOM német nyelvvizsga

ORIGO német nyelvvizsga

TársalKodó, GazdálKODO német nyelvvizsga

TELC német nyelvvizsga

Goethe-Institut német nyelvvizsga

KITEX német szaknyelvi vizsga

Külügyminisztériumi német szaknyelvi vizsga

ARMA német szaknyelvi vizsga

ÖSD német nyelvvizsga

Pannon német nyelvvizsga

PROFEX német szaknyelvi vizsga

Zöld Út német szaknyelvi vizsga

Nyelvvizsga típusok

BME francia nyelvvizsga

ECL francia nyelvvizsga

EUROEXAM francia nyelvvizsga

OECONOM francia nyelvvizsga

ORIGO francia nyelvvizsga

TELC francia nyelvvizsga

DELF-DALF francia nyelvvizsga

BGF francia szaknyelvi vizsga

Külügyminisztériumi francia szaknyelvi vizsga

ARMA francia szaknyelvi vizsga

Zöld Út francia szaknyelvi vizsga


OROSZ

NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ

TANFOLYAM


SPANYOL

NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ

TANFOLYAM


OLASZ

NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ

TANFOLYAM

Nyelvvizsga típusok

BME orosz nyelvvizsga

ORIGO orosz nyelvvizsga

ARMA orosz szaknyelvvizsga

OECONOM orosz szaknyelvvizsga

BGF orosz szaknyelvi vizsga

Külügyminisztériumi orosz

szaknyelvi  vizsga

ECL orosz nyelvvizsga

TELC orosz nyelvvizsga

 

Nyelvvizsga típusok

BME spanyol nyelvvizsga

ECL spanyol nyelvvizsga

ORIGO spanyol nyelvvizsga

TELC spanyol nyelvvizsga

Külügyminisztériumi spanyol szaknyelvi

vizsga

BGF spanyol szaknyelvi vizsga

Cervantes Intézeti DELE spanyol nyelvvizsga

 

 

Nyelvvizsga típusok

BME olasz nyelvvizsga

ORIGO olasz nyelvvizsga

ARMA olasz szaknyelvvizsga

OECONOM olasz szaknyelvvizsga

BGF olasz szaknyelvi vizsga

Külügyminisztériumi olasz

szaknyelvi vizsga

ECL olasz nyelvvizsga

TELC olasz nyelvvizsga

Olasz Intézeti olasz nyelvvizsga CELI