Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Német tematika

 

Budapest nyelviskola. Témák, tankönyvek. Német.


H A N G A N Y A G

 


BUDAPEST NYELVISKOLA:

  • a nyelviskola Budapest szívében;

  • INGYEN tankönyvek;

  • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

  • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 100 órás szóbeli tréningre jogosító "BUDAPEST" utalvány;

  • ha már végeztél az Budapest Nyelviskolában egy tanfolyamot, minden további tanfolyamra 2000 Ft árengedménnyel iratkozhatsz be!


 

Német tankönyvek és segédanyagok

Kezdő A1-A2:

Hermann Funk, Christina Kun, Silke Demme: Studio d A1 Kurs- und Übungsbuch

Scheibl György: Német nyelvtan 222 pontban

Dr. Babári Ernő - Dr. Babári Ernőné: 1000 Fragen 1000 Antworten

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Német feladatgyűjteménye-I
Nyelvtan

- személyes névmás alany és tárgyesete egyes és többesszámban
- igeragozás:heiβen,sein,…
- 1-1000 ig számok, évszámok
- Kérdőszavak,kérdő mondat
- Határozott és hat/lan névelő alany és tárgyesete
- Viel-viele,wenig-wenige
- Möchten, tőhangváltós igék
- Mein,dein
- kötőszavak
- igekötős igék,
- időhatározói kifejezések
- óraidő
- haben,kein
- man, es gibt
- módbeli segédigék ragozása és használata
- felszólító mód
- jövőidő
- trotzdem, deshalb,darum
- nicht(s) mehr, kein…mehr
- országnevek, nemzetiségek

- részes eset, határozott –és hatlan névelő
- személyes névmások
- birtokos névelő: alany, tárgy, részes esetben
- részes esettel álló elöljárószavak
- Igék dativval
-  „dass”

- elöljárószavak  tárgy-és részes esettel
- legen/liegen, stellen/stehen, hängen
- Perfekt képzése, használata,
- jemand-niemand tárgy és részes esetbenSzóbeli témakörök:

- megszólítás,köszönés
- bemutatkozás, születési dátum, személyes adatok

- lakóhely, lakásrészei, berendezése
- család, családi viszonyok

- kávézóban, étteremben: étlap, rendelés és fizetés
- hobby

- napirend
- nyelvtanulás,nyelviskola

- élelmiszer-vásárlás
- tipikus szituációk eljátszása
- szakmák, foglalkozások

- magyar,német,osztrák konyha

- ruhaneműk, cipő, öltözködés

- tetszés és nemtetszés kifejezése

 

Középhaladó B1:

Hermann Funk, Christina Kun, Silke Demme: Studio d A2 Kurs- und Übungsbuch

Scheibl György: Német nyelvtan

Dr. Babári Ernő - Dr. Babári Ernőné: 1000 Fragen 1000 Antworten

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Német feladatgyűjteménye-II

 


Nyelvtan:

- összefoglaló nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából
- birtokos eset : határozott és határozatlan névelők, személyes névmás, gyenge ragozású hímnemű főnevek
- elöljárószók birtokos esettel
- visszaható igék: formai és tényleges visszahatás névmáshasználattal, kölcsönösség kifejezése

- lassen ige használata önállóan és segédigeként, jelen és múlt időben
- melléknév és határozószók fokozása, hasonlítás kifejezése  als és wie kötőszavakkal
- weil kötőszó használata
-  sorszámok, dátum
- földrajzi nevek használata
- melléknevek gyenge ragozása

- melléknevek erős és vegyes ragozása,
- nem ragozható melléknevek
- kettős melléknevek használata
- főnévvé vált melléknevek
- melléknévi igenevek képzése és használata
- elbeszélő múlt képzése és használata

- szenvedő szerkezet jelen időben
- átfogó ismétlés


Szóbeli témakörök:

- közlekedés, tömegközlekedés a városban, útbaigazítás
- telefonálás, sms, e-mail, levélírás
- testápolás, testrészek kifejezései

- állás, diákmunka, jelentkezés álláshirdetésre
- nyaralás, pihenés, szórakozás kifejezései
- szituáció: nyaralási terv megbeszélése, utazási irodában: helyfoglalás, jegyvétel, információkérés

szállodában : szoba foglalása, problémák intézése a szállodában
- iskolai élet, tantárgyak, érettségi bizonyítvány
- összefüggő történet elbeszélés
- orvosnál: betegségek, panaszokközlése,gyógyszerrendelés      

- földrajzi nevek használata

 

 

Haladó B2:

Hermann Funk, Christina Kun, Silke Demme: Studio d B2 Kurs- und Übungsbuch

Lázár Györgyné - Dr. Pantóné Dr. Naszályi: Német feladatsorok

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Német feladatgyűjteménye-III

 


Nyelvtan

- nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából
- szenvedő szerkezet módbeli segédigével
- állapotot kifejező szenvedő szerkezet
- feltételes mellékmondat (“wenn”, “ob” )

- időhatározói mellékmondatok: egyidejűség, előidejűség,utóidejűség
- Plusquamperfekt képzése
- Kötőszavak: wenn, als, bevor, nachdem, seitdem, während, solange, bis
- obwohl
- Időhatározói kifejezések elöljárószavai

- Infinitive szerkezetek zu szócska nélkül,
- Zu + Infinitiv szerkezetek: alanyi és tárgyi mellékmondatokban, célhatározói mondatokban, jelen és múlt időben, szenvedő szerkezetben
- Kötőszavak:
- Um Zu+Inf, - damit
- Ohne zu+ Inf. – ohne dass
- Anstatt zu+Inf. – anstatt dass
- Brauchen zu + Inf.
- Scheinen zu +Inf.
- Haben zu+Inf.
- Sein zu+ Inf.
- Pflegen zu+ Inf.

- vonatkozó névmás és vonatkozói mellékmondat,
- általánosító értelmű vonatkozói mondatok
- kettős kötőszavak: je … desto, je… umso, sowohl … als auch, weder … noch, entweder … oder, nicht nur … sondern auch
- feltételes mód jelen és múlt időben, aktív és passzív mondatokban

 


Szóbeli témakörök: 

- turizmus, nyári tervek, utazás
- vidéki és a nagyvárosi élet
- Kapcsolatok, család, barátság, külső és belső tulajdonságok
- szolgáltatások, bank, pénzügy, biztosítás
- bevásárlás, szupermarket és kisboltok

- házimunka
- munka, foglalkozások és szakmák
- iskola, egyetem, oktatási rendszer

- sport, extrémsportok
- média, sajtó
- média hatásai a mai emberekre

- divat, öltözködés, ruhadarabok, vásárlás
- egészséges és egészségtelen táplálkozás

 


Középfokú nyelvvizsga-előkészítő: 

Kulcsár Péter: Sprich einfach B2

Lázár Györgyné - Dr. Pantóné Dr. Naszályi: Német feladatsorok - Középszint

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Német nyelvvizsga feladatgyűjteménye

 

Nyelvtan:

- igeidők ismétlése
- alap, - közép és felsőfokú összehasonlító szerkezetek

- határozó szók
- a jövő idő kifejezése

- függő beszéd
- módbeli segédigék (bizonyosságok és eshetőségek kifejezése)
- szenvedő szerkezet (alapesetek, bonyolultabb estek)

- vonatkozói névmások és jelzői mellékmondatok

- feltételes mód (alapesetek, nem alapesetek, különleges kötőszavak)

- igei főnév és főnévi igenév
- jelen – és múlt idejű szokások
- igeneves szerkezetek, mellékmondatok

- módbeli segédigék (szükségesség, megengedés, tiltás kifejezése)

- módbeli segédigék másodlagos jelentése (képesség, lehetségességek kifejezése)

- műveltetés


Szóbeli témakörök:

- egyén és család (gyermeknevelés, házasság-válás, partnerkapcsolatok)

- lakás, lakóhely, a nagyvárosi és a vidéki élet előnyei és hátrányai

- utazás, utazási előkészületek (nyaralás, kedvenc ország, kedvenc helyek, turizmus)

- közlekedés a városban és vidéken, előnyök és hátrányok (útelmagyarázás, közlekedési helyzet Magyarországon)

- kultúra és szórakozás (filmek, könyvek, kiállítások, fesztiválok)

- étkezés, táplálkozási szokások (egészséges és helytelen táplálkozás, gyorséttermek, vegetáriánizmus, bio élelmiszerek, a magyar konyha)

- egészség, hagyományos orvoslás és természetgyógyászat, egészségügyi helyzet Magyarországon

- a reklámok világa (nyomtatott és elektronikus hirdetések)

- vásárlási szokások, bevásárlás (szupermarket előnyei és hátrányai, kiskereskedés és bevásárló központok)

- szabadidős tevékenységek, a szabadidő eltöltése

- kommunikációs eszközök előnyei és hátrányai( tévézés, internet, computer, mobiltelefon, írott média)

- oktatás (iskolai és iskolán kívüli), oktatási rendszer (érettségi, tantárgyak, tanulás külföldön, tanárok)

- a munka világa (fizikai,- és szellemi munka, divat-és hiányszakmák, elvárások a munkahelyen, külföldi munkavállalás)

- szolgáltatások (bank-pénzzel kapcsolatos kifejezések, biztosítások, fodrászat-kozmetika, szépségszalonok, szépségplasztika)

- függőségek és rehabilitáció (drog, alkohol, dohányzás, játékgép)

- környezetvédelem (természeti katasztrófák, szelektív hulladékgyűjtés, alternatív energiaforrások, környezetünk megóvása)

- időjárás, évszakok

- ünnepek (Karácsony, Húsvét, születésnapok, nemzeti ünnepek)

-Magyarország (tájegységei, nevezetességei Budapesten és vidéken, Magyarország problémai)

- sport, sportfelszerelés

 


Felsőfokú nyelvvizsga- előkészítő:

Péntek-Freiberg: Aktuelle Gesprächsthemen (1-9; 10-20)

Scheibl György: Kétezer teszt és fordítás német nyelvből

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Német nyelvvizsga feladatgyűjteménye

 

Nyelvtan

-módbeli segédigék másodlagos jelentései

-függő beszéd
-passzív szerkezetek

-időhatározói kötőszavak
-kötőszavak

-vonatkozó névmások
-feltételes mód jelen és múlt időben

-feltételes mód passzív szerkezetben
-zu+infinitív szerkezetek aktív és passzív mondatban

-elváló és nem elválóigék

-prepozíciók


Szóbeli témakörök:

- külföldön élés előnyei és hátrányai
- hasznos hétköznapi szófordulatok
- állásra jelentkezés / önéletrajz és motivációs levél
- turizmus előnyei és hátrányai
- az élet élmények
- könyv és filmismertetés
- német irodalom: olvasás / elemzés / ismertetés
- rádiós hírek feldolgozása
- hazugságok / kegyes hazugságok
- udvariassági formulák
- felnőttek ambíciói, szociális élete
- találkozók megszervezése
- jövőbeli tervek
- telefon beszélgetések szófordulatai
- reklámok, márkák világa
- közvélemény kutatás az emberek életviteléről, fogyasztói szokásairól
- üzleti kifejezések, levél fordulatok
- házasság / előre eldöntött házasságok előnyei és hátrányai
- extrém időjárás viszontagságai
- gyerektörténetek, gyerekmesék
- álmaink
- különböző életszakaszok szépsége