Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Német névmások


Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga

Das Personalpronomen- Személyes névmások

A német nyelv  gyakrabban használja a személyes névmásokat, mint a magyar. A magyarban ugyanis – részben a tárgyas igeragozásnak köszönhetően – az igei állítmány személyragjai egyértelműen kifejezik az alanyt és a tárgyat. A németben az alanyként ill. tárgyként álló személyes névmást mindig ki kell tenni (ez alól csak a felszólító mód 2. személye kivétel), a magyarban csak akkor, ha hangsúlyos. Ich liebe dich. – Szeretlek.

A német az egyes szám 3. személyű névmásnál hím-, nő- és semlegesnemű alakot különböztet meg (er, sie, es) és mindhármat élettelen dolgokra ill. elvont fogalmakra is alkalmazza.

 Egyes szám(Singular):                                                    Német nyelvtanfolyam on-line. Hanganyag.                                                                  Többesszám (Plural):

 

1. személy

2. személy

3. személy

hímnem

3. személy

nőnem

3.személy

semlegesnem

1. személy

2. személy

3. személy,

önöző alak

Alanyeset (Nominativ)

WER?

 

ich

(én)

 

 

du

(te)

 

er

(ő)

 

sie

(ő)

 

es

(ő)

 

wir

(mi)

 

ihr

(ti)

 

sie

(ők

 Személyes névmások ragozása esetek szerint           Német nyelvtanfolyam online. Hanganyag.

 

Tárgyeset

(Akkusativ)    

WEN? 

 

  mich

(engem)

 

 

dich

(téged)

 

ihn

(őt)

 

sie 

(őt)

 

es

(őt)

 

uns

(minket)

 

euch

(titeket)

 

sie

(őket)

 Sie

(Önt)

Részes eset

(Dativ)

WEM?

 

mir (nekem)

 

 

dir (neked)

 

ihm (neki)

 

ihr (neki)

 

ihm

(neki)

 

uns (nekünk)

 

euch (nektek)

 

ihnen (nekik)

 

Ihnen (Önnek)

Az önöző-alak személyes névmását mindig nagybetűvel írjuk.


A szórend

Akkusativ - Dativ sorrend:

A német mondat szórendje meglehetősen kötött, nézzünk csak néhány példát a tárgy és a részeshatározó helyét illetően. Fontos, hogy más-más a sorrendjük, attól függően, hogy főnév vagy személyes névmás-e az adott mondatrész.

A. Ha mindkét mondatrészt főnévvel fejezem ki, akkor a sorrend- Dativ - Akkusativ.

Anna gibt meinem Bruder einen Füller. Anna ad a testvéremnek egy töltőtollat.

B. Ha mindig csak az egyik főnevet helyettesítem személyes névmással, akkor a sorrend : személyes névmás – főnév (mindegy, hogy melyik milyen esetben van)

1. Anna gibt ihn meinem Bruder. Anna odaadja (azt) a testvéremnek.

2. Anna gibt ihm einen Füller. Anna odaadja neki a töltőtollat.

C.  Ha mindkét főnevet személyes névmással helyettesítem, akkor a sorrend fordított- Akkusativ - Dativ

Anna gibt ihn ihm.         Anna odadja neki (azt).

                                                                 


INTER-LINGUA NYELVISKOLA:

  • a nyelviskola Budapest szívébenm Astoriánál;

  • INGYEN tankönyvek;

  • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

  • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 25 órás szóbeli tréningre jogosító "Inter-Lingua" utalvány;

  • ha már végeztél az Inter-lingua Nyelviskolában egy tanfolyamot, a következőre 5 % árengedménnyel iratkozhatsz be !