Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Német birtokos névmások

                              

Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga.

 

 1. A tárgyakat az „én, te, ő, mi, ti, ők ….” birtokaként nevezi meg.

 2. Egy személyes névmásnak egy meghatározott birtokos névmás felel meg.

 3.  A német birtokos névmás a főnév előtt felveszi a határozatlan névelő végződéseit, így előtte nem állhat névelő.

 4. A birtokos névmás egyes- és többesszámban és minden esetben ragozódik.

 5. A birtokos személye, neme és száma határozza meg, hogy melyik birtokos névmást használjuk.

 6. A birtok neme, száma és esete a birtokos névmás végződését határozza meg.

                                                                                                                                                            

A birt. névm.

esete

Hímnemű birtok

Nőnemű birtok

Semlegesnemű birtok

Többesszámú birtok

Nominativ

 

WER?

KI?

 

mein Freund

(az én barátom)

 

dein Freund

(a te barátod)

 

sein Freund

(az ő barátja)

 

ihr Freund

(az ő barátja)

 

sein Freund

(az ő barátja)

 

unser Freund

(a mi barátunk)

 

euer Freund

(a ti barátotok)

 

ihr Freund

(az ő barátjuk)

 

Ihr Freund

(az Ön(ök) barátja)

 

 

meine Mutter

(az én anyám)

 

deine Mutter

(a te anyád)

 

seine Mutter

(az ő anyja)

 

ihre Mutter

(az ő anyja)

 

seine Mutter

(az ő anyja)

 

unsere Mutter

(a mi anyánk)

 

eure Mutter

(a ti anyátok)

 

ihre Mutter

(az ő anyjuk)

 

Ihre Mutter

(az ő anyjuk)

 

 

mein Kind

(az én gyerekem)

 

dein Kind

(a te gyereked)

 

sein Kind

(az ő gyereke)

 

ihr Kind

(az ő gyereke)

 

sein Kind

(az ő gyereke)

 

unser Kind

(az mi gyerekünk)

 

euer Kind

(a ti gyereketek)

 

ihr Kind

(az ő gyerekük)

 

Ihr Kind

(az Ön(ök) gyereke)

 

 

meine Kinder

(az én gyerekeim)

 

deine Kinder

(az te  gyerekeid)

 

seine Kinder

(az ő gyerekei)

 

ihre Kinder

(az ő gyerekei)

 

seine Kinder

(az ő gyerekei)

 

unsere Kinder

(az mi gyerekeink)

 

eure Kinder

(a ti gyerekeitek)

 

ihre Kinder

(az ő gyerekeik)

 

Ihre Kinder

(az Ön(ök) gyerekei)

 

Akkusativ

 

WEN?


KIT?

 

meinen Freund

(az én barátomat)

 

deinen Freund

(a te barátodat)

 

 

seinen Freund

(az ő barátját)

 

ihren Freund

(az ő barátját)

 

seinen Freund

(az ő barátját)

 

unseren Freund

(a mi barátunkat)

 

euren Freund

(a ti barátotokat)

 

ihren Freund

(az ő barátjukat)

 

Ihren Freund

(az Ön(ök) barátját)

 

 

meine Mutter

(az én anyámat)

 

deine Mutter

(a te anyádat)

 

 

seine Mutter

(az ő anyját)

 

ihre Mutter

(az ő anyját)

 

seine Mutter

(az ő anyját)

 

unsere Mutter

(a mi anyánkat)

 

eure Mutter

(a ti anyátokat)

 

ihre Mutter

(az ő anyjukat)

 

Ihre Mutter

(az ő anyjukat)

 

 

mein Kind

(az én gyerekemet)

 

dein Kind

(a te gyerekedet)

 

 

sein Kind

(az ő gyerekét)

 

ihr Kind

(az ő gyerekét)

 

sein Kind

(az ő gyerekét)

 

unser Kind

(az mi gyerekünket)

 

euer Kind

(a ti gyereketeket)

 

ihr Kind

(az ő gyereküket)

 

Ihr Kind

(az Ön(ök) gyerekét)

 

 

meine Kinder

(az én gyerekeimet)

 

deine Kinder

(az te  gyerekeidet)

 

 

seine Kinder

(az ő gyerekeit)

 

ihre Kinder

(az ő gyerekeit)

 

seine Kinder

(az ő gyerekeit)

 

unsere Kinder

(az mi gyerekeinket)

 

eure Kinder

(a ti gyerekeiteket)

 

ihre Kinder

(az ő gyerekeiket)

 

Ihre Kinder

(az Ön(ök) gyerekeit)

 

Dativ

 

WEM?

KINEK?

 

meinem Freund

(az én barátomnak)

 

deinem Freund

(a te barátodnak)

 

seinem Freund

(az ő barátjának)

 

ihrem Freund

(az ő barátjának)

 

seinem Freund

(az ő barátjának)

 

unserem Freund

(a mi barátunknak)

 

eurem Freund

(a ti barátotoknak)

 

ihrem Freund

(az ő  barátjuknak)

 

Ihrem Freund

(az Ön(ök) barátjának)

 

 

meiner Mutter

(az én anyámnak)

 

deiner Mutter

(a te anyádnak)

 

seiner Mutter

(az ő anyjának)

 

ihrer Mutter

(az ő anyjának)

 

seiner Mutter

(az ő anyjának)

 

unserer Mutter

(a mi anyánknak)

 

eurer Mutter

(a ti anyátoknak)

 

ihrer Mutter

(az ő anyjuknak)

 

Ihrer Mutter

(az Ön(ök) anyjának)

 

 

meinem Kind

(az én gyerekemnek)

 

deinem Kind

(a te gyerekednek)

 

seinem Kind

(az ő gyerekének)

 

ihrem Kind

(az ő gyerekének)

 

seinem Kind

(az ő gyerekének)

 

unserem Kind

(a mi gyerekünknek)

 

eurem Kind

(a ti gyereketeknek)

 

ihrem Kind

(az ő gyereküknek)

 

Ihrem Kind

(az Ön(ök) gyerekének)

 

 

meinen Kindern

(az én gyerekeimnek)

 

deinen Kindern

(az te gyerekeidnek)

 

seinen Kindern

(az ő gyerekeinek)

 

ihren Kindern

(az ő gyerekeinek)

 

seinen Kindern

(az ő gyerekeinek)

 

unseren Kindern

(a mi gyerekeinknek)

 

euren Kindern

(a ti gyerekeiteknek)

 

ihren Kindern

(az ő gyerekeiknek)

 

Ihren Kindern

(az Ön(ök) gyerekeinek)

 

Genitiv

 

WESSEN…?

KINEK A …?

 

meines Freundes

(az én barátom …ja)

 

deines Freundes

(a te  barátod …ja)

 

seines Freundes

(az ő barátjának a  …ja)

 

ihres Freundes

(az ő barátjának a  …ja)

 

seines Freundes

(az ő barátjának a  …ja)

 

...unseres Freundes

(a mi barátunk …ja)

 

eures Freundes

(a ti barátotok …ja)

 

ihres Freundes

(az ő barátjuk …ja)

 

Ihres Freundes

(az Ön(ök) barátjának a …ja)

 

 

meiner Mutter

(az én anyám …ja)

 

deiner Mutter

(a te anyád …ja)

 

seiner Mutter

(az ő anyjának a  …ja)

 

ihrer Mutter

(az ő anyjának a  …ja)

 

seiner Mutter

(az ő anyjának a  …ja)

 

unserer Mutter

(a  mi anyánk …ja)

 

eurer Mutter

(a ti anyátok …ja)

 

ihrer Mutter

(az ő anyjuk …ja)

 

Ihrer Mutter

(az Ön(ök) anyjának a …ja)

 

 

meines Kindes

(az én gyerekem …ja)

 

deines Kindes

(az te gyereked …ja)

 

seines Kindes

(az ő gyerekének a  …ja)

ihres Kindes

(az ő gyerekének a  …ja)

seines Kindes

(az ő gyerekének a  …ja)

unseres Kindes

(a mi gyerekünk …ja)

 

eures Kindes

(a ti gyereketek …ja)

 

ihres Kindes

(az ő gyerekük …ja)

 

Ihres Kindes

(az Ön(ök) gyerekének a  …ja)

 

 

meiner Kinder

(az én gyerekeim …ja)

deiner Kinder

(a te gyerekeid …ja)

 

seiner Kinder

(az  ő gyerekeinek a …ja)

ihrer Kinder

(az  ő gyerekeinek a …ja)

seiner Kinder

(az  ő gyerekeinek a …ja)

 

unserer Kinder

(a mi gyerekeink …ja)

 

eurer Kinder

(a ti gyerekeitek …ja)

ihrer Kinder

(az ő gyerekeiknek a …ja)

Ihrer Kinder

(az Ön(ök) gyerekeinek a  …ja)

 

 

 

 

A birtokviszony:

 A német birtokos szerkezet  fordítottja a magyarnak.

A birtokos szerkezeten belül első helyen áll a birtok, és csak utána következik a birtokos. A birtok mindig a mondandónknak megfelelő számban, személyben és esetben jelenik meg, a birtokos pedig – mondhatni – attól birtokos, hogy mindig birtokos esetben szerepel.  Birtokos esetben az egyes szám hím- ill. semlegesnemű főnevek „–(e)s” végződést kapnak.

 Das ist die Wohnung des Lehrers.                                Ez a tanár lakása.

Das ist die Wohnung eines Lehrers.                              Ez egy tanár lakása

Das ist die Wohnung meines Lehrers.                           Ez a(z én) tanárom lakása.

Das ist die Wohnung deines Lehrers.                            Ez a (te) tanárod lakása.

Das ist die Wohnung seines/ihres Lehrers.                   Ez a(z ő) tanárának a lakása.

Ich bin jetzt in der Wohnung des Lehrers.                   Most a tanár lakásában vagyok.

Ich bin jetzt in der Wohnung eines Lehrers.                Most egy tanár lakásában vagyok.

Ich bin jetzt in der Wohnung meines Lehrers.             Most a tanárom lakásában vagyok.

Ich bin jetzt in der Wohnung deines Lehrers.              Most a tanárod lakásában vagyok.

Ich bin jetzt in der Wohnung seines/ihres Lehrers.      Most a tanárának a  lakásában vagyok.

A birtokviszonyt kifejezhetjük  „von Dativ”-val is, ez főleg tulajdonnevek esetében gyakori.

 

Das sind die Bücher meines Sohnes.

Das sind die Bücher von meinem Sohn.

Das sind die Bücher von Marcel.

 

De tulajdonnevek esetében kapcsolhatunk a birtokos nevéhez „-s” végződést is, ilyenkor viszont a birtkos áll a szerkezeten belül elől, őt követi a birtok, mint a magyarban.

 Das sind Marcels Bücher.

 A birtokos eset kérdőszava a „WESSEN …?” (kinek a …), a hozzá kapcsolódó főnév mindig névelő nélkül áll.

Wessen Wohnung ist das? – Kinek a lakása ez?

Wessen Bücher sind das? – Kinek a könyvei ezek?

 


INTER-LINGUA NYELVISKOLA:

 • a nyelviskola Budapest szívében, Az AStoriánál;

 • INGYEN tankönyvek;

 • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

 • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 25 órás szóbeli tréningre jogosító "Inter-Lingua" utalvány;

 • ha már végeztél az Inter-lingua Nyelviskolában egy tanfolyamot, a következőre 5 % árengedménnyel iratkozhatsz be !