Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Német ABC

Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga

Das deutsche Alphabet- Német ABC


AaHanganyag
Bb Hanganyag
Cc Hanganyag
Dd Hanganyag
Ee Hanganyag
Ff Hanganyag
Gg Hanganyag
Hh Hanganyag
Ii Hanganyag
Jj Hanganyag
Kk Hanganyag
Ll Hanganyag
Mm Hanganyag
Nn Hanganyag
Oo Hanganyag
Pp Hanganyag
Qq Hanganyag
Rr Hanganyag
Ss Hanganyag
Tt Hanganyag
Uu Hanganyag
Vv Hanganyag
WwHanganyag
Xx Hanganyag
YyHanganyag
Zz Hanganyag
Ää Hanganyag
Öö Hanganyag
Üü Hanganyag
ß Hanganyag


Az új helyesírás szerint hosszú magánhangzó és diftongus (kettőshangzó) után ß-t, rövid mássalhangzó után ss-t írunk.

 

    

Még néhány fontos észrevétel a kiejtésre vonatkozóan!

 

  1. A németben nincsenek hosszú mássalhangzók, az írásban duplán megjelenő mássalhangzók  az adott hang rövidülését jelzik. Pl.:

 Anna - < áná > - Anna

bitte -   < bitə > - kérem

 

  1. A mássalhangzókat csak akkor ejtjük hosszan, ha egy összetett szóban két azonos hang kerül egymás mellé. Pl.:

 Fahrrad - < fárrát(h) > - kerékpár

 

  1. Az idegen szavak legtöbb esetben megőrzik eredeti helyesírásukat és kiejtésüket is.

 Team - < tím > - csapat, csoport

clean  - < klín > - tiszta

Garage - < gárázsə > - garázs

 

  1. A legtöbb eredeti német szó hangsúlya az első szótagra esik ( a szótárak jelölik az eltérő hangsúlyt). A német hangsúly a szó valamennyi alakjában állandó.

A mondathangsúly a magyartól nagyon eltér, érdemes már a tanulás kezdeti szakaszában is komoly figyelmet szentelni neki.

Helyes kiejtéssel és intonációval a német nyelv is nagyon szép J!

Diftongok kiejtés szabályai    Hanganyag

ei → "áj", pl. "nein, sein, mein, dein, leider"                                                                                             
ie "í", pl. "Tier, Bier, vier, lieber"
         äu "aj", pl. "Mäuse, Häuser" (mély "a", "o"-s színezettel)
eu "aj". pl. "neun, Freund, Leute, deutsch" (mély "a", "o"-s színezettel)                                           

         au "áu", pl. "Haus, Maus, Pause"