Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Melléknév rövid alakja

 

Az Inter-Lingua nyelviskola saját tananyága


A tulajdonságot jelentő orosz melléknevek sokaságának van ún. rövid alakja. A rövid alak képzése alapesetben igen egyszerű: ha a   melléknév szótári alakjából „elhagyjuk” a végződést, meg is kapjuk a hímnemű alakot: хороший→ хорошØ. A rövid alakú mellékneveknek nincs esetük, hanem csak 3 nembéli alakjuk és egy többes számú alakjuk, tehát a már bemutatott хорошØ, valamint   a хороша, хорошо és хороши. További formai tudnivalók – röviden: érdemes megfigyelnünk, hogy a végződések nagyjából   megfelelnek az ige múlt idejének végződéseivel, a különbség csak a többes számú alakban van: az ige esetében ez mindig -и, míg    a   rövid alakú melléknevek esetében alapvetően csak susogók és к, г, х tövűek után –и:

старый→стары, de: свежий→свежи, близкий→близки, мягкий→мягки stb.

– ha a melléknév töve két mássalhangzóra végződik, számolhatunk azzal, hogy a hímnemű alakban összekötő magánhángzó jelenik    meg: низкий→низок, низк

– ha a második mássalhangzó к, akkor ez a hang legtöbbször –o-: близкий→близок, редкий→редок (depl.: горький→горек) ha a második mássalhangzó н, akkor a bolygóhang leginkább -e-: интересный→интересен, важный→важен, больной→болен.

- a большой melléknév rövid alakjaként a великØ, -а, о, -и ;

- a маленький rövid  alakja  pedig  a малØ, -а, -о, -ы;

a рад szónak csak a rövid alakja van, a согласен (’egyetért’), должен (’kell vkinek’,’muszáj vkinek’) ebben a jelentésben csak rövid   alakban használható

A rövid alakok elsősorban a hivatalos, az irodalmi nyelvhasználatot jellemzik (nemkizárólagosan!). 

Mondattani fontos szabály: a rövid alakok használatának szükséges, de nem elégséges  feltétele, hogy a melléknév állítmányi   szerepben  legyen – a  rövid alakok jelzőkként nem szerepelhetnek (a  „teljes” alakok lehetnek állítmányi szerepben is): Это высокий дом.  Этот дом высок. 

Melléknév rövid alakja.

 


Rövid alakot használunk egyebek között,  ha: a tulajdonság relatív (és ezt általában speciálisan ki is fejezzük): Эти ботинки МНЕ малы, Этот текст ДЛЯ МЕНЯ СЛИШКОМ сложен, Бабушка СЛИШКОМ стара, ЧТОБЫ ходить в магазин.

Vannak esetek, mikor az alanyt bizonyos névmásokkal fejezzük ki (Всё нормально), hasonló  a helyzet, ha az  alany előtt mutató   funkciójú какой, такой, такого типа/ рода, любой, каждый stb. szavak állnak: такой же случай, любой человек,


 

Melléknév rövid alakja

 


 Это интересная книга. Эта книга – интересная. Он прочитал эту интересную книгу. Эта книга – интересна.
какой,-ая,-ое;-ие? каков, какова, каково; каковы?

1. красивый: красив, красива, красиво; красивы; близкий –близок, близка, –ко; бедный– беден, бедна, –но
лёгкий– лёгок, легка, –ко; трудный– труден, трудна, –но; крепкий– крепок, крепка, –ко; умный– умён, умна. –но
сладкий– сладок, сладка, –ко; чёрный– чёрен, черна, –но, чёрны; долгий– долог, долга, –го; светлый– светел, светла, –ло
полный– полон, полна, – но; острый– остёр, остра, –ро; смешной–смешон, смешна,–но; тёплый– тёпел, тепла, –ло, тёплы
хитрый– хитёр, хитра, –ро; кислый– кисел, кисла, –ло; горький– горек, горька, –ко; чистый – чист, пустой – пуст(-а,-о), толстый – толст, простой – прост; легкомысленный – легкомыслен, откровенный – откровенен.

 Она весёлая: всегда поёт, шутит, смеётся. Сегодня она весела.
 Эти сапоги мне малы. Дочь похожа на маму.

 • согласен на что? готов к чему?
 • полон чего/чем? равнодушен к кому?
 • важен для кого? беден, богат чем?
 • интересен для кого/кому? болен чем?
 • опасен, вреден для кого? горд чем?
 • полезен для кого? доволен чем?
 • близок кому? знаком с кем?
 • знаком кому? согласен с кем?

Állandósult  kifejezések:

 • Я рад. Я виноват. Будь здоров!
 • Я сыт. Мы знакомы. Будьте добры!
 • Ты прав. Он уверен в этом. Будьте любезны!
 • Он женат.