Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Kezdő francia tanfolyam

 

INTER-LINGUA NYELVISKOLA, BUDAPEST

KEZDŐ FRANCIA NYELVTANFOLYAM

 

Inter-Lingua nyelviskola, Budapest. Kezdő francia nyelvtanfolyam. A1-2 szint

  Nyelvtanfolyamok 50% kedvezménnyel! Amennyiben FEBRUÁR 27-ig beiratkozik téli nyelvtanfolyamainkra, Angol, Német, Francia, Olasz, Spanyol kurzusainkat 39 900 Ft-ért,  Orosz tanfolyamainkat 50 990 Ft-ért tudjuk biztosítani Önnek. Minden nyelvtanfolyam mellé 100 órás kommunikációs tréning ajándékba!


Kezdő francia nyelvtanfolyam célja: alap színt elérése. 

A francia nyelv alapszintjét elért hallgató megérti a információkat olyan szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak az iskola, a munka, valamint a szabadidő stb. terén. Le tud írni élményeket és eseményeket, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket. Egyszerű, de összefüggő szöveget tud alkotni szóban és írásban olyan témákban, amelyeket ismer, amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Tud kommunikálni a legtöbb olyan helyzetben, amely az francia nyelv területre történő utazás során adódik.


A KEZDŐ FRANCIA NYELVTANFOLYAM TANTERVE:

Nyelvtan:

 1. francia ABC, hangsúly, olvasási szabályok
 2. - A szavak elválasztása
 3.  - Les articles, a határozott névelő
 4. - a határozatlan névelő, a részelő névelő
 5. - a mutató névelő
 6. - nyelvtani kategóriák: nem, szám, elő/- élettelen
 7. - személyes névmás, a hangsúlytalan személyes névmások alakjai
 8. - személyes névmás ragozása, a személyes névmások helye egyenes szórendű mondatokban
 9. - a személyes névmások helye felszólító mondatokban
 10. - az EN és Y határozói névmások
 11. - birtokos névmások
 12. - a francia mondat szerkezete
 13. - főnév: neme, száma
 14. - 1-1000:  tő-, sorszámok, dátumok, időpontok
 15. - Kérdőszavak,kérdő mondat szerkezete
 16. - főnév ragozása- esetek áttekintése
 17. - a tárgy helye 
 18. - magyar tárgy – francia határozó 
 19. - magyar határozó – francia tárgy 
 20. - a tárgyas igéből és főnévből álló kifejezések használata
 21. - a határozó 
 22. - A határozó helye 
 23. - A helyhatározó
 24. - Határozószóval kifejezett helyhatározók 
 25. - Viszonyszós szerkezettel kifejezett helyhatározók
 26. - Földrajzi nevek helyhatározói használata 
 27. - Közlekedési eszközök nevének helyhatározói használata 
 28. - Az időhatározó
 29. - Viszonyszós szerkezettel kifejezett időhatározók 
 30. - Viszonyszó nélkül, f.névvel kifejezett időhatározók 
 31. - A célhatározó
 32. - melléknév jellemzői
 33. - melléknév fokozása
 34. - francia melléknév ragozása
 35. - összehasonlító mondat szerkezete
 36. - országnevek, nemzetiségek
 37. - igék jellemzői, mozgást jelentő igék
 38. - jelen idő
 39. - igék múlt idő
 40. - összetett jövő idő szerkezete
 41. - folyamatos/ befejezett alak
 42. - visszaható ige
 43. - kérdő mondat, a kérdő mondat hanglejtése 
 44. - a kérdő mondat szórendje

 

 

Szóbeli témakörök:

 1. - megszólítás,köszönés
 2. - bemutatkozás, születési dátum, személyes adatok
 3. - lakóhely, lakásrészei, berendezése
 4. - család, családi viszonyok
 5. - város, vidék: intézmények
 6. - közlekedés
 7. - kávézóban, étteremben: étlap, rendelés és fizetés 
 8. - hobby
 9. - napirend
 10. - nyelvtanulás, nyelviskola
 11. - évszakok jellemzői
 12. - élelmiszer-vásárlás
 13. - tipikus szituációk eljátszása 
 14. - szakmák, foglalkozások
 15. - francia konyha
 16. - ruhaneműk, cipő, öltözködés
 17. - tetszés és nemtetszés kifejezés

A KEZDŐ FRANCIA NYELVTANFOLYAMON HASZNÁLT TANKÖNYVEK:

1. Anni Berthet, Catherine Hugot Alter Ego- tankönyv, munkafüzet

LEGKÖZELEBBI FRANCIA NYELVTANFOLYAMOK

Nyelviskola Budapest. Kezdő francia nyelvtanfolyam