Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Francia tematika


BUDAPEST NYELVISKOLA:

  • nyelviskola Budapest szívében;

  • INGYEN tankönyvek;

  • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

  • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 100 órás szóbeli tréningre jogosító "Budapest Nyelviskola" utalvány;

  • ha már végeztél a Budapest Nyelviskolában egy tanfolyamot, minden további tanfolyamra 2000 Ft árengedménnyel iratkozhatsz be!Francia tankönyvek és segédanyagok:


Kezdő A1-A2:

Le Nouvel Allons-y: 1 Tankönyv - Francia nyelvkönyv

Karakai Imre: Francia nyelvtan

Campus 1 - Méthode de francais - Livre de l'éleve

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Francia feladatgyűjteménye-I


Nyelvtan:

- francia ABC, hangsúly, olvasási szabályok

- A szavak elválasztása

 - Les articles, a határozott névelő

- a határozatlan névelő, a részelő névelő

- a mutató névelő

- nyelvtani kategóriák: nem, szám, elő/- élettelen

- személyes névmás, a hangsúlytalan személyes névmások alakjai

- személyes névmás ragozása, a személyes névmások helye egyenes szórendű mondatokban

- a személyes névmások helye felszólító mondatokban

- az EN és Y határozói névmások

- birtokos névmások

- a francia mondat szerkezete

- főnév: neme, száma
- 1-1000:  tő-, sorszámok, dátumok, időpontok
- Kérdőszavak,kérdő mondat szerkezete

- főnév ragozása- esetek áttekintése

- a tárgy helye
- magyar tárgy – francia határozó
- magyar határozó – francia tárgy
- a tárgyas igéből és főnévből álló kifejezések használata

- a határozó
- A határozó helye
- A helyhatározó

- Határozószóval kifejezett helyhatározók
- Viszonyszós szerkezettel kifejezett helyhatározók

- Földrajzi nevek helyhatározói használata
- Közlekedési eszközök nevének helyhatározói használata
- Az időhatározó

- Viszonyszós szerkezettel kifejezett id.határozók
- Viszonyszó nélkül, f.névvel kifejezett id.határozók
- A célhatározó

- melléknév jellemzői
- melléknév fokozása
- francia melléknév ragozása

- összehasonlító mondat szerkezete
- országnevek, nemzetiségek
- igék jellemzői, mozgást jelentő igék
- jelen idő

- igék múlt idő
- összetett jövő idő szerkezete
- folyamatos/ befejezett alak
- visszaható ige

- kérdő mondat, a kérdő mondat hanglejtése
- a kérdő mondat szórendje


Szóbeli témakörök:

- megszólítás,köszönés
- bemutatkozás, születési dátum, személyes adatok

- lakóhely, lakásrészei, berendezése
- család, családi viszonyok

- város, vidék: intézmények

- közlekedés

- kávézóban, étteremben: étlap, rendelés és fizetés
- hobby
- napirend
- nyelvtanulás, nyelviskola

- évszakok jellemzői

- élelmiszer-vásárlás
- tipikus szituációk eljátszása
- szakmák, foglalkozások

- francia konyha
- ruhaneműk, cipő, öltözködés
- tetszés és nemtetszés kifejezése


Középhaladó B1:

Le Nouvel Allons-y: 2 Tankönyv - Francia nyelvkönyv

Karakai Imre: Francia nyelvtan

Campus 2 - Méthode de francais - Livre de l'éleve

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Francia feladatgyűjteménye-II

 

Nyelvtan:

- átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- a kérdezés
- a  kérdő mondat hanglejtése
- a  kérdő mondat szórendje

- a kérdő mondat szórendje a beszélt nyelvben
- a kérdő mondat szórendje az írott nyelvben

- tagadó kérdésre állító válasz, példák a fontosabb kérd.szók használatára

- a tagadás
- tagadás összetett igeidők használata esetén

- több tagadószó együtt
- nyomatékos tagadás

- tagadószó a mondat elején
- főnévi igenév tagadása

- viszonyszóhasználat tagadószók előtt
- a ne egyedül is kifejezheti a tagadást

- tagadás egyetlen tagadószóval

- tagadás ne nélkül

- amikor a ne nem tagadást jelöl

- amikor a personne, rien, jamais nem tagadást jelöl

- a melléknevek
- a  melléknevek nőnemű alakjának képzése

- a melléknevek többes száma

- a melléknévi jelző egyeztetésének különleges esetei

- a melléknevek fokozása

- az igék
- igemódok és igeidők

- segédigék és félsegédigék Igeragozási csoportok
- kijelentő mód

- feltételes mód

- jelen idő

- múlt időSzóbeli témakörök:

- közlekedés, tömegközlekedés a városban, útbaigazítás

- telefonálás, sms, e-mail, levél irás

- testápolás, testrészek kifejezései

- állás, diákmunka, jelentkezés álláshirdetésre
- nyaralás, pihenés, szórakozás kifejezései

- szituáció: nyaralási terv megbeszélése, utazási irodában : helyfoglalás, jegyvétel, információkérés

- szállodában : szoba foglalása, problémák intézése a szállodában

- iskolai, egyetemi élet, tantárgyak, érettségi bizonyítvány, oktatási rendszer, vélemény kifejezése

- összefüggő történet elbeszélés
- orvosnál, gyógyszertárban: betegségek, panaszok közlése, gyógyszerrendelés      

- földrajzi nevek használata

- vasárlás kis boltokban/ szupermarketban

 


Haladó B2:

Karakai Imre: Francia nyelvtan

Campus 3 - Méthode de francais - Livre de l'éleve

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Francia feladatgyűjteménye-III

 

 


Nyelvtan:

- a számnevek

- a tőszámnevek

- a sorszámnevek

- a törtszámok

- a határozatlan számnevek

- a határozószók A viszonyszók

- kötőszóként is használatos viszonyszók

- a kötőszók- a francia beszéd jellemzői

- a hangsúlyozás

- a magyarban ismeretlen francia hangok

-a  liaison

- az élision

- a francia helyesírás szabályai- az ékezetek

- kisbetű-nagybetű

- az elválasztás

- a központozás

- köszönés

- megszólítás

- levélírás -a  számnevek

- a tőszámnevek

- a sorszámnevek

- a törtszámok

- a határozatlan számnevek

- a határozószók

- a viszonyszók

- kötőszóként is használatos viszonyszók- a kötőszók


Szóbeli témakörök:

- turizmus, nyári tervek, utazás

- vidéki és a nagyvárosi élet

- Kapcsolatok, család, barátság, külső és belső tulajdonságok

- szolgáltatások, bank, pénzügy, biztosítás

- bevásárlás, szupermarket és kisboltok

- házimunka, munka megosztás

- munka, foglalkozások és szakmák

- iskola, egyetem, oktatási rendszer

- sport, sport felszerelés, extrémsportok

- média, sajtó

- média hatásai a mai emberekre

- divat, öltözködés, ruhadarabok, vásárlás

- egészséges és egészségtelen táplálkozás

- francia kultúra, Franciaország nevezetességei


Középfokú nyelvvizsga-előkészítő:

Karakai Imre: Francia nyelvtan

Campus 3 - Méthode de francais - Livre de l'éleve

Vida Enikő: Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok- középfok - felsőfok

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Francia nyelvvizsga feladatgyűjteménye

 


Nyelvtan


- átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- a francia mondat szerkezete

- mellékmondat

- az állítmány egyeztetése az alannyal

- a tárgy és a tárgy helye mondatban

- a tárgyas igéből és főnévből álló kifejezések használata

- a határozó: hely-, időhatározó.  Viszonyszós szerkezettel kifejezett helyhatározók

- földrajzi nevek helyhatározói használata

- a melléknévi jelző helye

- a melléknévi jelző helye

- segédigék és félsegédigék

- igeidő használat önálló mondatban

-  igeidő használat ugyanabban a mondatban, ha múlt idejű főmondat alárandelt mellékmondatként szerepel

- kijelentő mód (Indicatif)
- jelen idő (Présent)
- múlt idő (Passé), passé récent képzése

- imparfait képzése
- passé composé képzése
- plus-que-parfait képzése

- jövő idő: futur proche, futur simple és futur antérieurSzóbeli témakörök:

 

- egyén és család (gyermeknevelés, házasság-válás, partnerkapcsolatok)

- lakás, lakóhely, a nagyvárosi és a vidéki élet előnyei és hátrányai
- utazás, utazási előkészületek (nyaralás, kedvenc ország, kedvenc helyek, turizmus)
- közlekedés a városban és vidéken, előnyök és hátrányok         (útelmagyarázás, közlekedési helyzet Magyarországon)

- kultúra és szórakozás (filmek, könyvek, kiállítások, fesztiválok) 
- étkezés, táplálkozási szokások (egészséges és egészségtelen táplálkozás, gyorséttermek, vegetáriánus, bio élelmiszerek, a magyar és a francia konyha)

 - egészség, hagyományos orvoslás és természetgyógyászat, egészségügyi helyzet Magyarországon

 - a reklámok világa (nyomtatott és elektronikus hirdetések) 
- vásárlási szokások, bevásárlás ( szupermarket előnyei és hátrányai, kiskereskedés kontra bevásárló központok)

 - szabadidős tevékenységek, a szabadidő eltöltése 
- kommunikációs eszközök előnyei és hátrányai (tévézés, internet, computer, mobiltelefon, írott média)

- oktatás (iskolai és iskolán kívüli), oktatási rendszer (érettségi, tantárgyak, tanulás külföldön, tanárok)
- a munka világa (fizikai,- és szellemi munka, divat-és hiányszakmák, elvárások a munkahelyen, külföldi munkavállalás) 
- szolgáltatások (bank-pénzzel kapcsolatos kifejezések, biztosítások, fodrászat-kozmetika, szépségszalonok, szépségplasztika) 
- függőségek és rehabilitáció (drog, alkohol, dohányzás, játékgép)

- környezetvédelem (természeti katasztrófák, szelektív hulladékgyűjtés, alternatív energiaforrások, környezetünk megóvása) - időjárás, évszakok

 - ünnepek ( karácsony, húsvét, születésnapok, nemzeti ünnepek)

- Magyarország (tájegységei, főbb nevezetességei Budapesten és vidéken)
- sport, extrémsportok

- levélírás

- hivatalos és üzleti levelezés, a levélpapír
- a levél eleje, a levél vége
- a boríték
- magánlevelezés
- a boríték

 


Felsőfokú nyelvvizsga- előkészítő:

Karakai Imre: Francia nyelvtan

Vida Enikő: Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok- középfok - felsőfok

Nyelvvizsga-központok kiadványai

A nyelviskolánk saját Francia nyelvvizsga feladatgyűjteménje

Nyelvtan:

- átfogó nyelvtani ismétlés az előző kurzus anyagából

- a szenvedő szerkezet
- a cselekvő jelölése a szenvedő szerkezetű mondatokban

- a szenvedő szerkezet használatának bonyolultabb esetei

- a müveltetés
- a cselekvés végzőjének jelölése
Se faire faire quelque chose

- a közvetett beszéd

- kijelentő mondatok elbeszélése
- kérdő mondatok elbeszélése
- kötőszóhasználat
- kérdőszóhasználat bonyolultabb esetei

- felszólító mondatok elbeszélése

- tiltó mondatok elbeszélése
- kétszeresen összetett igeidők
- a francia helyesírás szabályaiSzóbeli témakörök:

- külföldön élés előnyei és hátrányai
- hasznos hétköznapi szófordulatok

- állásra jelentkezés / önéletrajz és motivációs levél
- turizmus előnyei és hátrányai

- az élet élmények

- könyv és filmismertetés
- francia irodalom: olvasás / elemzés / ismertetés
- rádiós hírek feldolgozása

- hazugságok / kegyes hazugságok
- udvariassági formulák
- felnőttek ambíciói, szociális élete
- találkozók megszervezése
- jövőbeli tervek

- telefon beszélgetések szófordulatai
- reklámok, márkák világa

- közvélemény kutatás az emberek életviteléről, fogyasztói szokásairól
- üzleti kifejezések, levél fordulatok
- házasság / előre eldöntött házasságok előnyei és hátrányai

- extrém időjárás viszontagságai
- gyerektörténetek, gyerekmesék
- álmaink
- különböző életszakaszok szépsége