Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Francia kiejtés

 Francia ékezetek 

 • A francia ékezetek két szó megkülönböztetésére szolgálnak, illetve a hangszínt jelölik

 • A balra dőlő ékezet neve accent grave (tompa ékezet) és az a, e, u betűn fordulhat elő. A jobbra dőlő ékezet neve accent aigu (csak e betűn lehet). à, è = [e], ù, é = [é]                                            
 • Az accent circonflexe(úgy nevezett, kúpos ékezet általában helyesírásilag van jelentősége) megjelenhet az a, e, i, o és u betűkön. â, ê = [e], î, ô, û

 • A tréma egy két pontból álló ékezet, amely az e, i, u betűkön fordul elő: ë, ï, ü (ezeket külön ki kell ejteni).

Néhány példa:                       

été, hôtel, frère, xérès, à côte dé, bâcler, Benoît, chouïa, maïs, Noël
 • A mgh. hosszúságát, illetve rövidségét a francia helyesírás nem jelöli, a rövid vagy hosszú ejtést a mgh. után álló msh-tól függ. Így a szóvégén ejtett [r], [v], [z], [ȝ] hang megnyújtja az előtte álló mgh-t.

premiere classe, pomme de terre, se trouve, agrafeuse, Alexis, balèze, balise, base, tise

Francia félmagánhangzók

A francia nyelv sajátos, igen röviden ejtett, szinte mássalhangzóba átmenő magánhangzói félmagánhangzók, amelyek mindig rákövetkező mgh. előtt állnak és ahhoz vele egy szótagot alkotva, hozzásimulnak. A francia nyelvben három ilyen félmagánhangzó van: [i], [u], [ü]; oi = [ua] szintén félmagánhangzó [uȧ] hang

bien cuit, bon nenuit, braquer, bruiner, cuisine, cuisinière

loinde, mademoiselle, miroir, moindre

Francia olvasás gyakorló feladatok hanganyaggal


Inter-Lingua nyelviskola, Budapest. Francia olvasás szabályai, hanganyag

banane [banan] — banán Nana [nana] — Nana
 papa [papa] — apa (női név)
 madame [madam] — hölgy panama [panama] — panama 


Inter-Lingua nyelviskola, Budapest. Francia olvasás szabályai, hanganyag

date [dat] — dátum patte [pat] — mancs
datte [dat] — dátolya panne [pan] — baleset
nappe [nap] — teritö fade [fad] — íztelen
natte [nat] — copf bave [ba:v] — nyál


Inter-Lingua nyelviskola, Budapest. Francia olvasás szabályai, hanganyag

barbare [barba:r] — barbár phare [fa:r] — fényszóró
radar [rada:r] — radar rare [ra:r] — ritka
mare [ma:r] — pocsolya
avare [ava:r] — kapzsi 


Inter-Lingua nyelviskola, Budapest. Francia olvasás szabályai, hanganyag

là [la]— ott
elle [ɛl] — ő (nőnem esetén)
belle [bɛl] — szép (nőnem esetén)
bal [bal] — bál
balle [bal] — golyó

table [tabl] — asztal

tel [tɛl] — olyan (hímnem esetén)

pêle-mêle [pɛ:lmɛ:l] — összevisszaság

la [la] — határozott névelő (nőnem esetén)

laine [lɛn] — gyapjú

mal [mal] — fájdalom; rossz

malle [mal] — börönd

 

malade [malad] — beteg

lettre [lɛtr] — levél

lèvre [lɛ:vr] — ajak

natal [natal] — eredeti, hazai

naval [naval] — tengeri


Inter-Lingua nyelviskola, Budapest. Francia olvasás szabályai, hanganyag

Olvasd fel hangosan a szavakat és írd fel a transzkripciót. 1. 	[ɛ] 2. 	[fɛ:r]	 3. 	[mɛ:r] 4. 	[tɛ:r] 5. 	[vɛ:r] 6. 	[mɛ:r] 7. 	[pɛ:r] 8. 	[frɛ:r] 9. 	[tɛ:t] 10. 	[fɛ:t] 11. 	[prɛ:t] 12. 	[bɛ:t] 13. 	[rɛ:v] 14. 	[ɛ:tr] 15. 	[ma] 16. 	[mɛ] 17. 	[ɛ:r] 18. 	[fɛ:r] 19. 	[afɛ:r] 20. [ta]

1. est [] — van 11. prête [] — kész
2. fer [] — vas 12. bête [] — állat
3. mer [] — tenger 13. rêve [] — álom
4. terre [] — föld 14. être [] — lenni
5. verre [] — üveg, pohár
15. ma [] — enyém
6. mère [] — anya 16. mai [] — május
7. père [] — apa 17. air [] — levegő
8. frère [] — fiútestvér 18. faire [] — csinálni
9. tête [] — fej 19. affaire [] — dolog, ügy
10. fête [] — ünnep 20. ta [] — tiéd