Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Francia fonetika

  • A francia hangjai nagyjából megfelelnek a magyar beszédhangoknak. De a francia helyesírás úgy nevezett történeti helyesírás, amely ott is megtartja a régi írás hagyományit, ahol a kiejtés már megváltozott.

  • A francia nyelvben egyes egyszerű mgh. nem egy , hanem két vagy három betűvel jelölünk.

  • Egyes msh-t ugyancsak két egymástól elválaszthatatlan betűvel jelölünk.

a/ à/ â = [à]

b = [b]

c

c+h = [s]

c+e, i = [sz]

c+a, o, u = [k]

c+msh. = [k]

ç (mindig a, o, u előtt) = [sz]

d = [d]

e = [ö] - szótag végén röviden ejtett ö

szó végén általában néma

e (zárt szótagban) = [e]

è = [e] rövid

é = [é] hosszú

-er, -ez szó végén = [é]

ê = [e]

f = [f]

p+h= [f]

date

a

pâtes

autobus

bonbons

abattre

chaud

cerise

escale

sucre

çalecon, ça va

mardi

adieu

à droite

le

mille

sec

nièce

café

manger

tête

faim

neuf

pharmacie

g

g + i, e, y = [zs]

g + a, o, u = [g]

g + n [ny] mgh. előtt

h

általában nem ejtik

i

i = [i]

î = [i]

il (a szó közepén/végén) = [j]

j

j = [zs]

k

k = [k]

l

l = [l]

i+ll = [j]

gaz

boulanger

grog

espagnol

homme

hiver

ah bon

ami

dîner

orgueil

jambon

Beaujolais nouveau

kiosque

kepi

kilometre

fleurs

embouteillage

m

m = [m]

n

n = [n]

o

o = [o]

ô = [o]

p

p = [p]

p+h = [f]

q

q = [k]

r

r = [r] szó végén nem ejtjük

comment

madame

noir

lacune

dos

hôpital

soupe

pharmacie

quinze

banque

téléphonera

leurrer

s

s = [-] szó végén nem ejtjük

s = [z] két magánhangzó között

t

t = [t]

t+i = [ty]

....tion = [....szi(on)]

u

u = [ü]

û = [ü]

v

v = [v]

w

w = [vh]

x

x = [ksz]

x = [sz]

x (két magánhangzó között) = [z]

trois

rose

tarte,

tête

actif

attention

fruits

tu

bûche

vert,

avion

wagon

exprimer

dix

exemplaire

y

y (idegen szavakban,magánhangzók mögött) = [i]

y = [j]

z

z = [z]

cyclisme

yeux

yaourt

zone

zizanie

 

Francia kettős- és hármashangzók

au=[o]

autobus

mauvais

eau=[o]

beau

cadeau

ai = [e]

frais

parlerai

aî, ei = [e]

treize

chaîne

stéréo

-ais, -ait végződésű szavak

Anglaisű

à tes souhaits

ai / er / ez = [é]

Africain

s'abonner

la Berezina

eu / oe / œ = [ö]

beurre

un oeuf

œeur

 

eu = [ü]

ui = [üi]

feu,

peu

quinze

ou / oû / aoù= [u]

bouche

gaoût

oi / oî = [oá]

aurevoir

deboiter

 

Francia orrhangok (nazális hangok)

Az "m" vagy "n" betű előtt mgh. a franciában sajátos orrhangú színezetet kap. Összesen négyféle orrhangot (Les voyelles nasales) különböztetünk meg. Ezek úgy hangzanak, mintha náthásan akarnánk [a], [e], [o], [ö] hangokat ejteni. Az orrhangok kiejtésénél a hangsúly az első betűn van, de azért az "n", "m" hangokat is mondani kell. Nem szabad elhanyagolni ezeknek a gyakorlását, mert a szavak szinte érthetetlenek lesznek nélkülük. Az orrhangzókat az átírásbán mgh. fölé tett hullámvonallal jelöljünk.

[ã]

em, en, am, an + msh (kivéve m, n), illetve szó végén

aen, aon

framboise

tante

bougrement

essence ordinaire

[ẽ]

in, im, ein, eim, yn, ym, ain, aim + msh (kivéve m, n), illetve szó végén

Africain

anonymat

simple

essaim

[õ]

on, om + msh (kivéve m, n), vagy a szó végén

citron

automne

nazális [ö] un, um + msh (kivéve m, n) vagy a szó végén

emprunter

forum