Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 





Főnév többes száma

Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga


A főnevek többesszáma

A többes szám jelzése többféleképpen történhet:

  • alaki különbség nélkül [ – ]: der Maler (festő) → die Maler (festők)
  • –e / –er / –n / –en / –s ragok jelzik a különbséget: das Auto (autó) → die Autos (autók)
  • tőhangváltás (Umlaut) jelzi a különbséget [ ¨– ]: die Mutter (anya) → die Mütter (anyák)
  • tőhangváltás és –e vagy –er végződés együtt jelzi a különbséget [ ¨–e, ¨–er ]: der Baum (fa) → die Bäume (fák)
  • idegen szavak esetén a többes szám képzése sokszor az eredeti nyelv szabályait követi, ami az eddig felsorolt ragozási osztályok számát jelentősen megnöveli. Például: Towarisch → Towarischi, Cherum → Cherubim. Ezen kívül az -um, -us képzős idegen eredetű főneveknél a többes szám jele a német nyelv szabályai szerint képződik, de a szótőhöz járul: das Museum → die Museen, das Gymnasium → die Gymnasien

 

A magyartól eltérően a német nyelvben az egynél nagyobb tőszámnevek és egyes határozatlan számnevek és névmások után a főnév mindig többes számban áll. Például: zehn Jungen (tíz fiú), zwei Bücher (két könyv), viele Kinder (sok gyerek), alle Völker (minden nép).

A főneveket mindig a névelővel és a többes számmal együtt kell megtanulni! Többféle többes szám végződés létezik. Szótári jelölésük: r Tisch, -e (= der Tisch, die Tische), r Vater, -¨ (= der Vater, die Väter).

 

der Lehrer, -
der Computer, -

-e
der Tisch, -e
das Telefon, -e
-n die Lampe, -n
die Kassette, -n
-en die Tür, -en
die Uhr, -en
der Vater, -¨
die Mutter, -¨
-¨e der Schrank, -¨e
der Stuhl, -¨e
-¨er das Buch, -¨er
-er das Kind, -er
-s das Radio, -s