Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Angol tematika

Angol tematika.

Inter-Lingua nyelviskola, Budapest. Angol nyelvtanfolyam. Hanganyag.


INTER-LINGUA NYELVISKOLA:

 • nyelviskola Budapest szívében;

 • INGYEN tankönyvek;

 • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

 • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 100 órás szóbeli tréningre jogosító "Inter-Lingua" utalvány;

 • ha már végeztél az Inter-lingua Nyelviskolában egy tanfolyamot, minden további tanfolyamra 2000 Ft árengedménnyel iratkozhatsz be!
Angol tankönyvek és segédanyagok

Kezdő A1-A2:

Christina Latham-Koenig: New English File Elementary (1-8) - tankönyv, munkafüzet;

Erdélyi Margit: Angol nyelvtan;

Németh Anikó: Angol nyelvtan- alapfok;

BBC - Learning Zone English tananyaga;

A nyelviskolánk saját feladatgyűjteménye-I

 

EU  Az Európa Tanács A2 szintjének általános leírása:

Megért olyan mondatokat és rövid szövegeket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak. Tud kommunikálni olyan mindennapi, begyakorolt helyzetekben, amelyekben egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni önmagáról, családjáról és szűkebb környezetéről.

 


NYELVTAN

- fonetikus jelek, angol ABC, névelők (a / an / the)
- létige ragozása (am / is / are) / múlt idejű alakjai (was / were)
- kérdő mondatok
- számok, egyes szám / többes szám, megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

- birtokos jelzők (my / your)
- birtokos szerkezet (’s)
- birtokos névmások (mine / yours) / „whose” szerkezet
- helyhatározó kifejezése (there is / there are)
- helyhatározó előljárók (in / on…)
- határazatlán mennyiségjelzők (some / any / much / many)

- mutató névmások (this / that/ these / those)
- melléknévfokozás
- célhatározói mellékmondat

A főnév:

- a főnevek fajtai
- a főnév a mondatban
- helyesírási tudnivalók
- a főnevek neme                                                           
- a főnevek járuló képzők
Igei szerkezetek:
- can /could
- rendhagyó igék (drive - drove - driven)
- I like / I would like
- „have got” szerkezet

Igeidők:

- egyszerű jelen idő (Present Simple Tense)
- egyszerű múlt idő (Simple Past Tense)
- folyamatos jelen idő (Present Continuous Tense)
- jövő idő („is going to” szerkezet)
- befejezett jelen idő (Present Perfect Tense)                         - ever / never / yet /just használata
- befejezett jelen idő és egyszerű múlt idő

      

SZÓBELI TÉMÁK KÖREI

- köszönések / búcsúzások / bemutatkozás
- országok nevei / nemzetiség nevek
- mindennapi tárgyak
- család / családtagok jellemzése
- ételek (hazai / nemzetközi)
- kávéházi szituáció / rendelés / kiszolgálás

- email írás
- foglalkozás nevek
- „Mennyi az idő?”

- napi rutin leírása / szabadidős tevékenységek
- köznapi szófordulatok (Excuse me? / Pardon?)
- évszakok / jellemzőik

- baráti levél
- ház részei / szobák típusai / bútorok / háztartási tárgyak

- útbaigazítás (adás / kérés) / jellemzőbb helyek a városban
- kép illetve lakóhely leírás

- telefonbeszélgetés
- hivatalos levél / képeslapírás

- állásra jelentkezés

- dátumok / évszámok
- ünnepek
- híres találmányok
- udvarias kérések, felajánlások
- formanyomtatvány kitöltése
- összehasonlítások
- nyaralás / ruhadarabok / emberek külsejének / érzelmek leírása

- színek

- időjárás jellemzői
- jövőbeli tervek

- a patikában / a reptéren
- történet elbeszélések / fogalmazások

- szakmák, foglalkozások

                                


Középhaladó B1:

Christina Latham-Koenig: New English File Pre-Intermediate (1-8) - tankönyv, munkafüzet;

Erdélyi Margit: Angol nyelvtan;

Németh Anikó: Angol nyelvtan- középfok;

Vincent Smidowicz, Bridget Bloom, Felicity O'Dell: International English for Speakers of Other Languages Books

BBC - Learning Zone English tananyaga;

A nyelviskolánk  saját feladatgyűjteménye-II

EU  Az Európa Tanács B1 szintjének általános leírása:

Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terveket. 

 

NYELVTAN:

Alapvető nyelvtani egységek:
- szófajok / mondatbeli elhelyezkedésük
- fonetikus jelek
- kérdésalkotás / kérdőszavak

- mennyiség jelzők: much / many, some / any, a few / a little / a lot of / lots of
- somebody / anybody / everybody / nobody

- névelők (a / an / the)
- „What…like” szerkezet
- melléknévfokozás

- időhatározói mellékmondat (when, as soon as, while, until)
- levél és email írás szabályai
- képeslap írás formai követelményei

- dátumok, évszámok
- formanyomtatványok kitöltése

- vonatkozó névmások (who, that, which, where)
- bibliográfia
- fogalmazások kötőszavai


  Igei szerkezetek:
- „have” kontra „have got”
- igei szerkezetek (hope to, like, would like to, looking forward to, enjoy)
- have to / should / must / might
- feltételes mód (Conditionals)
- szenvedő szerkezet (Passive)

  Igeidők:
- idősíkok átfogó áttekintése
- egyszerű jelen (Present Simple)
- folyamatos jelen (Present Continuous)
- egyszerű múlt (Simple Past)
- folyamatos múlt idő (Past Continuous)
- jövő idő kifejezése: - „is going to” szerkezet / egyszerű jövő idő (Future Simple)
- befejezett jelen idő (Present Perfect) / for és since használata
- befejezett jelen idő , egyszerű múlt (Present Perfect vs Past Simple)
- folyamatos befejezett jelen idő (Present Perfect Continuous)
- folyamatos befejezett jelen idő (Present Perfect Continuous) kontra befejezett jelen (Present Perfect)

 

SZÓBELI TÉMÁK KÖREI:

- hétköznapi szófordulatok (Have a nice day.)
- személyek külső belső jellemzése
- napi rutin, szabadidő, munka leírása

- történetmesélés, elbeszélés

- ételek / vásárlás / piacok / boltok / termékek / bolti, patikai, postai szituációk
- árak kiejtése

- érzelmek, indulatok kifejezése

- tanácsadás / meggyőzés nyelvtani fortélyai
- városi élet / éjszakai élet / városi látványosságok
- vakáció / az utazási irodában / foglalás

- dolgok minősítése melléknévfokozással

- foglalkozások munkakörei
- interjúkészítés, kérdésfeltevések

- az orvosnál (tünetek, betegségek, gyógymódok)
- nemi diszkrimináció munkahelyeken

- családi szerepek
- fiatalok külföldön / az önálló élet nehézségei
- tájékozódás / útbaigazítás / irányok
- utazás / élmények / külföldi munkavállalás előnyei, hátrányai

- telefonbeszélgetések szófordulatai
- modern világ felfedezési, fejlesztései / ezek használata, előnyei, hátrányai

- panasztétel
- film és könyvismertetés
- érzelmi tónust árnyaló felkiáltások (What a lovely day!)

- jövőbeli feltételezések, „Mi lenne ha…”
- az élet nagy válaszútjai / fordulópontjai / jövőbeli tervek, álmok, szándékok
- tanácsadás
Haladó színt B2

Christina Latham-Koenig: New English File Intermediate 1-7: tankönyv és munkafüzet;

Petrovics Péter: Angol nyelvkönyv haladóknak;

Vincent Smidowicz, Bridget Bloom, Felicity O'Dell: International English for Speakers of Other Languages Books;   

 A nyelviskolánk saját feladatgyűjteménye-III

EU  Az Európa Tanács B2 szintjének általános leírása:

  Megérti a változatos konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a célnyelven interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tud létrehozni különböző témákról.
Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.


NYELVTAN:

Alapvető nyelvtani egységek:
- szófajok, abc átismétlése
- mennyiségek
- összetett főnevek

- do / be / have segédige funkciói
- kérdésalkotások „like”-kal
- feltételes mód (Conditionals)

- időhatározói mellékmondatok (Time Clauses)
- indirekt kérdések (Indirect Questions)

- visszakérdezések (Question Tags)
- függő beszéd (Reported Speech) – kérdések, kijelentések, ajánlatok, parancsok

Igei szerkezetek:
- modális segédigék: have (got) to, can / can’t / could, be allowed to, should, must, might, must have, could have, might have, can’t have
-igei alakok: enjoy, want és műveltető szerkezet mellett
- igekötős igék
- Present Passive
- Past Passive
- Present Pefect Passive

Igeidők:
- igeidők ismétlő áttekintése: kérdések, tagadások, rövid válaszok
- Present Simple kontra Present Continuous
- Past Simple kontra Past Continuous
- Past Simple kontra Past Perfect
- Past Simple kontra Present Perfect
- Present Perfect Continuous
- Present Perfect Simple kontra Present Perfect Continuous
- Jövőidő: „is going to” és Future Simple

 

 


SZÓBELI TÉMÁK KÖREI:

- köznapi szófordulatok
- nemzetiségek / ország nevek
- modern kor fejlesztései, feltalálásai

- sport és szabadidő
- művészet és irodalom
- számok, dátumok

- levél és email írás
- vélemény kinyilvánítás
- bibliográfiák
- film és könyvismertetés

- elbeszélés írás fortélyai
- udvarias kérések / felajánlások
- hogyan viselkedjünk külföldön

- szabályok, tiltások, jelrendszerek
- szituációs feladatok
- külföldi látogatók tanácsokkal való ellátása
- kulturális különbségek
- időjárás, évszakok jellemzői / időjárás előrejelzés
- tömegközlekedés / közlekedés
- élménybeszámolók / ideális nyaralás leírása
- programszervezés / egyeztetés

- foglalások intézése
- ételek / városok / emberek / éttermek leírása, jellemzése
- jelek és szignók értelmezése

- külföldön élés jellemzői
- telefonbeszélgetések
- munkakörök leírása
- interjúkészítés
- nyugdíjas évek
- ötlet felvetések, ajánlások
- egyetértés / ellentmondás szófordulatai
- családi ügyek

- hírességek és életvitelük
- az élet nagy dolgai
- idiómák
- modern informális kifejezések

- kifejezések / kulturális szokások születéssel / házassággal / halállal kapcsolatban
- elnézés kérések formulái
- esetleges problémák

 


Középfokú nyelvvizsga-előkészítő:

Christina Lathan-Koenig: New English File Upper-Intermediate;

Némethné dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés - Angolul;

dr. Budai László: Élő angol nyelvtan;

dr. Tompos Anikó, Andrew Neville: Arguments and Discussion;

A nyelvvizsgaközpontok kiadványai;

A nyelviskolánk saját nyelvvizsga feladatgyűjteménye

 

 nyelvvizsga   Középfokú nyelvvizsga követelményei:

(TELC, ECL, Szervantes Intézet, ORIGO, BME)

 

A B2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élet során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

 

 1. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:

  1. a nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan;
  2. a nyelvhasználó képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie. Kerüli azonban az elvontabb lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus;
  3. a nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért, durva félreértés nem fordul elő;
  4. a nyelvhasználó képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános témakörökben. Nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó;
  5. a nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit;
  6. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó közvetíti az összetettebb és elvontabb általános szövegeket. Magyarra fordításai, tömörítései gyakorlottságról és stílusérzékről tanúskodnak. Célnyelvű fordításai, tömörítései – bár nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helyesek – gyakran tartalmazhatnak stilisztikai hibákat, a szokásos kifejezés helyett körülírásokat.


NYELVTAN

- az egyszerű (simple) igeszemlélet ismétlése 
- alap, - közép és felsőfokú összehasonlító szerkezetek 
- névelők (határozott, határozatlan, „zero article”) 
- határozó szók 
- megszámlálhatóság (részelők) 
- a jövő idő kifejezése 
- szóképzés (elő, - és utóragok) 
- elbeszélő igeidők (narrative tenses – Past Simple és Past Continuous) 
- függő beszéd: reporting verbs 
- módbeli segédigék (bizonyosságok és eshetőségek kifejezése) 
- szenvedő szerkezet (alapesetek, bonyolultabb estek) 
- vonatkozói névmások és jelzői mellékmondatok 
- feltételes mód (alapesetek, nem alapesetek, különleges kötőszavak) 
- igei főnév és főnévi igenév (Gerund; Infinitive) 
- jelen – és múlt idejű szokások 
- igeneves szerkezetek, mellékmondatok 
- módbeli segédigék (szükségesség, megengedés, tiltás kifejezése) 
- nyelvtani alanyok – „it is”, „there is” 
- írásmű elnevezése – mi legyen a cím? 
- melléknév képzők, ragok 
- módbeli segédigék (képesség, lehetségességek kifejezése) 
- műveltetés 1 (have something done) 
- „so”, „such”, „too”, „enough”, „very” 
- nyomatékosítás ”what”-tal

 

 

 

 


SZÓBELI TÉMÁK KÖREI

- egyén és család ( jellemvonások, családi szerepek, férfi és  női szerepmegosztás a hétköznapokban, gyermeknevelés, házasság-válás, partnerkapcsolatok)
- lakás, lakóhely, a nagyvárosi és a vidéki élet előnyei és hátrányai
- utazás, utazási előkészületek ( nyaralás, kedvenc ország, kedvenc helyek, turizmus)
- közlekedés a városban és vidéken, előnyök és hátrányok ( útelmagyarázás, közlekedési helyzet Magyarországon)
- kultúra és szórakozás ( filmek, könyvek, kiállítások, fesztiválok) 
- étkezés, táplálkozási szokások ( egészséges és helytelen táplálkozás, gyorséttermek, vegetáriánizmus, bio élelmiszerek, a magyar konyha) 
- egészség, hagyományos orvoslás és természetgyógyászat, egészségügyi helyzet Magyarországon 
- a reklámok világa (nyomtatott és elektronikus hirdetések) 
- vásárlási szokások, bevásárlás ( szupermarket előnyei és hátrányai, kiskereskedés kontra bevásárló központok) 
- szabadidős tevékenységek, a szabadidő eltöltése 
- kommunikációs eszközök előnyei és hátrányai( tévézés, internet, computer, mobiltelefon, írott média)
- oktatás (iskolai és iskolán kívüli), oktatási rendszer (érettségi, tantárgyak, tanulás külföldön, tanárok)
- a munka világa (fizikai,- és szellemi munka, divat-és hiányszakmák, elvárások a munkahelyen, külföldi munkavállalás) 
- szolgáltatások (bank-pénzzel kapcsolatos kifejezések, biztosítások, fodrászat-kozmetika, szépségszalonok, szépségplasztika) 
- függőségek és rehabilitáció (drog, alkohol, dohányzás, játékgép)
- környezetvédelem (természeti katasztrófák, szelektív hulladékgyűjtés, alternatív energiaforrások, környezetünk megóvása) - időjárás, évszakok 
- ünnepek ( karácsony, húsvét, születésnapok, nemzeti ünnepek)
- Magyarország (tájegységei, főbb nevezetességei Budapesten és vidéken)
- sport, extrémsportok

 


Felsőfokú angol nyelvvizsga- előkészítő:

CAE GOLD Plus tankönyv;

dr. Budai László: Élő angol nyelvtan;

dr. Tompos Anikó, Andrew Neville: Arguments and Discussion

A nyelvvizsgaközpontok kiadványai;

A nyelviskolánk saját nyelvvizsga feladatgyűjteménye


nyelvvizsgaA C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudást mérő vizsga követelményei

(TELC, ECL, Szervantes Intézet, ORIGO, BME)

 1. A C1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben előforduló tetszőleges, és teljes idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos, a célnyelv teljes eszköztárát általában helyesen alkalmazó idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

 1. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:
 2. A nyelvhasználó egészében és részleteiben is megért igényes, változatos és hosszú szóbeli megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak megértését is;
  1. a nyelvhasználó folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és többnyire helyes intonációval beszél. A célnyelvre jellemző bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat természetes ritmusban használja. Elvontabb témákról is folyamatosan - ha nem is szakszerűen - társalog;
  2. a nyelvhasználó szövegértése változatos témájú és stílusú írott szövegek esetén is magabiztos, felismeri a lényeges stílusjegyeket;
  1. a nyelvtanuló képes tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesztett – a célnyelv szellemének megfelelő – gyakorlatilag hibamentes szöveget alkotni;
  2. a nyelvhasználó ismeri az irodalmi köznyelvet, felismeri a nem-standard nyelvváltozatokat és jártassága segítségével képes betartani a célnyelv nyelvi-kulturális szokásait, konvencióit;
  3. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó az eredeti szöveg információs tartalmát maradéktalanul, árnyalt magyarsággal és a megfelelő regiszterben adja vissza. Célnyelvű fordítás, tömörítés készítése esetén a célnyelv nyelvi-kulturális normáinak megfelelően, világos és gördülékeny stílusban közvetít.


NYELVTAN

- Alapvető nyelvtani egységek:
- igeidők aspektusainak (simple / continuous / perfect) és az aktív / passzív szerkezet átfogó áttekintése
- szóösszetételek
- töltelékszavak
- „hot verbs” – make, have, do, take, put, get,
- narráció
- hírközlés / reflektálás
- kérdések és tagadások, tagadó kérdések
- „how come..?” típusú kérdések
- előképzők (dis-, in-…)
- antonímok (ellentétes jelentésű szavak)
- „thing” szó használata
- hivatalos és kevésbé hivatalos mennyiség jelzők
- több hangsúlyú szavak
- kifejezések modális segédigékkel
- kijelentő mondat kérdő mondat minőségben
- meglepetést kifejező kérdések
- vonatkozói mellékmondatok (that, who, what, whose, which)
- melléknévi igenevek
- kommentálás „which”-el
- határozószavas szókapcsolatok
- melléknevek expresszitását növelő kifejezések
- többjelentésű szavak
- egy hangalakhoz tartozó eltérő jelentések
- szinonimák
- hipotézis feltevések (I wish / I’d rather/ if only)
- „if”-es kifejezések
- szópárok
- „Have you ever wondered…” kérdéstípus
- névelők
- determinánsok (every / each / no / none / both / either)
- mutató névmások
- „hot words” – life, time
- felkiáltások (wow / how / what kezdetekkel)
- baráti levél / email írás formai követelményei

2. Igei szerkezetek:
- modális segédigék: able to, manage to, bound to, supposed to, allowed to
- modális segédigék múlt idős alakjai
- „like” használata
- szokások / múltbéli szokások a „used to” szerkezet
- „be used to doing” szerkezet

3. Igeidők:
- egyszerű jelen (Present Simple) kontra folyamatos jelen (Present Continuous)
- befejezett jelen (Present Perfect)
- narratív igeidők: egyszerű múlt (Past simple), folyamatos múlt (Past Continuous), befejezett múlt (Past Perfect)
- jövő idő kifejezései: egyszerű jelen (Present Simple), folyamatos jelen (Present Continuous), „is going to szerkezet”, „shall”
- folyamatos jövő idő (Future Continuous)
- befejezett folyamatos jövő idő (Future Perfect Continuous)

 

SZÓBELI TÉMÁK KÖREI

- külföldön élés előnyei és hátrányai
- hasznos hétköznapi szófordulatok
- állásra jelentkezés / önéletrajz és motivációs levél
- turizmus előnyei és hátrányai
- az élet kihagyhatatlan dolgai
- könyv és filmismertetés
- novellaolvasás / feldolgozás / ismertetés
- rádiós hírek feldolgozása
- hazugságok / kegyes hazugságok
- udvariassági formulák
- fiatal felnőttek ambíciói, szociális élete
- találkozók megszervezése
- jövőbeli tervek
- telefon beszélgetések szófordulatai
- reklámok, márkák világa
- közvélemény kutatás az emberek életviteléről, fogyasztói szokásairól
- üzleti kifejezések, levél fordulatok
- házasság / előre eldöntött házasságok előnyei és hátrányai
- extrém időjárás viszontagságai
- gyerektörténetek, gyerekmesék
- álmaink
- kit mi tesz boldoggá
- különböző életszakaszok szépsége- kommentáló töltelékszavak