Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Angol szintfelmérő

Angol szintfelmérő teszt


A N G O L   S Z I N T F E L M É R Ő   T E S Z T E KAz alábbi tesztek segítséget nyújtanak Önnek abban, hogy melyik angol nyelvtanfolyam, illetve melyik szint lenne Önnek a legideálisabb. Így biztos lehet benne, hogy az angol nyelvtanfolyam  során nem hagy ki semmit a tananyagból.

A tesztek két részből állnak: 1) angol nyelvtan és 2) angol kifejezések. Megoldás kulcsára kattintva ellenőrizni lehet a válaszokat, kiszámolni az eredményt. A szintfelmérő teszt megoldásánál a pontos eredmény érdekében nem ajánlott semmilyen segédeszköz használata!

Angol szintfelmérőteszt  segít abban, hogy előzetes képet alakíthasson ki jelenlegi angol nyelvtudásáról, de nem helyettesíti a személyes szintfelmérést, amely átfogóbb, ezáltal pontosabb eredményt nyújt. Ezért javasoljuk egy komplex szintfelmérést  itt a Budapest nyelviskolánkban, amelyet azonnal ki is értékelünk. Egy szintfelmérő írásbeli teszt és egy rövid beszélgetés segítségével megállapítjuk, hogy milyen nyelvtudással rendelkezik angol nyelvtanfolyam előtt, majd közösen kitűzzük a tanulási célt és kiválasztjuk az Önnek legmegfelelőbb kurzust. Szintfelmérőink  ingyenes, és előzetes bejelentkezés nélkül részt lehet rajta venni a megadott beiratkozási időben (előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges).

Alapszint

Az Angol alapszintű teszt jó eredménye azt jelenti, hogy Ön képes egyszerű, gyakori mondatokat és  kifejezéseket alkalmazni, amelyek a hétköznapi életben előfordulnak (család, lakóhely, vásárlás, munka, stb.). Képes bemutatkozni, beszélni magáról és családjáról, közvetlen környezetéről és az Önt érintő dolgokról.

I. Angol alapszintű nyelvtan

1. My name _____ Peter.

A are

B is

C am

D be

2. She ________ tennis once a week.

A plays

B play

C playing

D to play

3. They _____________ at the moment.

A cooking

B cook

C cooks

D are cooking

4. We _________ chicken curry yesterday.

A eat

B eaten

C to eat

D ate

5. Marta ________ to school last week, because she ____ ill.

A didn’t go / was

B didn’t go / were

C went / were

D don’t go / was

6. I ________ the doctor at 10 o’clock tomorrow.

A see

B seeing

C am seeing

D am see

7. He _____________ very well.

A cans swim

B can swim

C can swims

D cans swims

8. I _________ a lot of friends.

A doesn’t have

B don’t have

C haven’t

D hasn’t

9. I like_______, because he is so funny.

A he

B his

C him

D her

10. _______ dog’s name is Molly.

A Her

B She

C Him

D It

 

II. Angol alapszintű kifejezések

11. How do you do?

A Cheers!

B Congratulations!

C Nice to meet you.

D How do you do?

12. His grandfather _____________ every day.

A go to walk

B goes walk

C go walking

D goes for a walk

13. I _______________ at lunchtime.

A go a break

B have a break

C do a break

D make a break

14. My mother ____________ at 7 o’clock in the evening.

A does a shower

B have a shower

C has a shower

D makes a shower

15. My friend ________ a big company.

A works for

B works in

C works of

D work to

16. I __________________ a new car, because my car is too old.

A want buy

B would like buying

C would like to buy

D want buying

17. My boyfriend ____ really _______________ sports cars.

A is interested at

B is intererested in

C is interesting for

D is interested on

18. We__________________ the theatre just in time.

A arrived at

B arrived

C arrived to

D arrived in

19. Petra goes _________ every night.

A dance

B dances

C dancing

D to dancing

20. She goes to work _____ car.

A with

B by

C to

D in


Angol alapszintfelmérő megoldókulcs


Középszint

Az Angol középszintű teszt jó eredménye azt jelenti, hogy Ön képes bonyolult, összefüggő szöveget alkotni és megérteni általános témakörökben (munka, iskola, szabadidős tevékenység, utazás). Tud beszélni múltbeli eseményekről és tapasztaltatokról, álmairól és ambícióiról, valamint képes röviden megindokolni  véleményét. Elég folyékonyan és spontán kommunikál.

I. Angol középszintű nyelvtan

1. John ______________ any money left to buy things for himself.

A hasn’t

B haven’t

C doesn’t has

D hasn’t got

2. The tiger _________________ from its cage.

A escape

B did escape

C escaped

D has escaped

3. While I ______________ this morning, someone ________ my bag!

A was shopping / steal

B was shopping / stole

C shopped / was stealing

D shopped / stole

4. I think he ________ late, again.

A will be

B will

C is going to

D is being

5. I ____________________ America yet, but I hope I can go there one day.

A didn’t go in

B haven’t gone in

C didn’t go to

D haven’t gone to

6. My friend _______________ English for 2 years now.

A studied

B has been studying

C has studying

D is studying

7. What _____________ tonight?

A are you doing

B will you do

C do you do

D did you do

8. It’s your turn tonight. You _______ do the washing-up!

A must

B had to

C must to

D have to

9. If you ___________ harder, you ____________ better grades at school.

A study / would get

B would study / got

C studied / would get

D will study / will get

10. New cures _____________________ in the future.

A will be developed

B will develope

C will developed

D will developing

II. Angol középszintű kifejezések

11. Thank you very much indeed.

A Same to you.

B Not at all.

C That’s right.

D I’m fine.

12. I’m sorry, I can’t come tonight.

A Pleased to meet you.

B With pleasure.

C Same to you.

D Never mind.

13. The room was so full that I couldn’t sit ____________.

A everywhere

B nowhere

C somewhere

D anywhere

14. My sister __________ to university.

A hopes going

B hopes to go

C is hoping of going

D hoping to go

15. Clara always looks so pretty! She __________ make-up every morning.

A puts on

B takes on

C wears

D carries

16. He quickly _______ her _______ the room to the balcony.

A got through

B went across

C put through

D led across

17. We haven’t got ________ onions at home, so buy _____!

A some / any

B any / some

C some / some

D any / any

18. I hate my job! I ___________________ it.

A am thinking of change

B am thinking of changing

C think of changing

D think of change

19. I’m getting married!

A I’m so pleased to hear that.

B I’m sorry.

C It doesn’t matter.

D Your welcome.

20. I haven’t seen him ___________.

A two weeks ago

B already

C for a while

D right now


Angol kozépszintfelmérő megoldókulcs


Haladó szint

Az Angol haladó szintű teszt jó eredménye azt jelenti, hogy Ön nem csak képes megérteni összetett, hosszú és bonyolult szövegeket, de felismeri a mögöttes jelentéstartalmakat is. Az angol nyelvet hatékonyan és rugalmasan használja  társasági és  szakmai közegben. Folyékonyan, spontán tudjon kommunikálni,  sőt, anyanyelvi beszélőkkel is úgy tudjon beszélni, hogy az mindkét fél számára élvezhető legyen. Képes jól felépített, világos, részletes szöveget alkotni sokféle témakörben, és különböző véleményeket kifejteni azok előnyeivel és hátrányaival kapcsolatban.

I. Angol haladó szintű nyelvtan

1. Prinsess Diana ___________ by plan when she __________.

A travelled / killed

B travelled / was killed

C was travelling / is killed

D was travelling / was killed

2. We ________________ our children the best education.

A try to giving

B are trying to give

C are trying to giving

D try giving

3. What _________________at the moment? - I _________________ a new personel.

A do you work on / am recruiting

B are you working / am recruiting

C are you working on/ am recruiting

D are you working on / recruit

4. An average worker ____________ 30,000 pound annually.

A pays

B is paid

C pay

D are paid

5. How long _______________ your dog?

A have you been having

B do you have

C had you had

D have you had

6. At the cinema she ___________ that she _______________ her wallet at home.

A noticed / had left

B had noticed / had left

C had noticed / left

D noticed / left

7. Sorry, you __________________smoke in here.

A shouldn’t

B don’t have to

C aren’t allowed to

D don’t need to

8. We _______ go to your party. We haven’t decided it yet.

A can

B will

C should

D might

9. Barbara ______________ in Scotland since August.

A has lived

B lived

C lives

D is living

10. ____________shoes do you take?

A Which size

B What size

C How size

D What big

 

II. Angol haladó szintű kifejezések

11. What are the advantages of ____________ a family in another country.

A bringing up

B growing up

C taking up

D brought up

12. My father has a passion ______ hunting.

A in

B at

C of

D for

13. He continued playing sports ___________ his accident.

A because of

B despite

C during

D instead of

14. It’s not really your ___________ thing.

A type of

B beacuse of

C part of

D kind of

15. This dog is so cute! Mom, can I _________?

A keep it

B hold it

C carry it

D leave it

16. I think we won’t be late, but we’d better get a ________.

A move on

B hurry

C hurry up

D move

17. You are ________maths! You solved this exercise in a minute!

A good in

B bad in

C good at

D bad at

18. That necklace _________ me!

A gets to

B goes to

C belongs to

D used to

19. Sarah didn’t remember anyone ________ the photos.

A to take

B taking

C to taking

D take

20. Your room is very dirty. ________ the mess!

A wash

B clear up

C tidy

D brush


Angol haladószintfelmérő megoldókulcs