Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Angol olvasás szabályai


INTER-LINGUA NYELVISKOLA TANANYAGA


Angol olvasás szabályai


Angol nyelvtanfolyam online Angol olvasás szabályai

Az angol nyelvben a szavak kiejtése és írásképe az esetek többségében eltér egymástól.
A hangállomány és az ABC jelkészlete mennyiségi szempontból igencsak nagy különbséget mutat: a 12 magánhangzót, 13 kettős- vagy hármashangzót összesen 5 betűvel, a 24 mássalhangzót pedig 21 betűvel és azok kombinációival jelölik. Például, az y jelölhet magán- és mássalhangzót is (city, yellow).
Az angolban ebből következően egy adott betűnek vagy betűkombinációnak más és más beszédhang is megfelelhet, s ugyanazt a hangot több különböző betűt vagy betűkapcsolat is jelölheti.
Megtörténhet az is, hogy több, különböző módon kiejtett szó írásképe megegyezik: lead [li:d]- vezet; [led]- ólom.

Emlékeztetőül, a hangsúlyról. 

Az angol kötetlen hangsúlyú nyelv, ami azt jelenti , hogy -habár az első szótagon hangsúlyos szavak mennyisége igen tekintélyes- a hangsúly bármelyik szótagon lehet. A hangsúlyt a szótárakban a fonetikai átírásban a hangsúlyos szótag elé tett aposztróffal ['] kelőlik. Egy kicsit könnyíti az angol kietés tanulást ha tudunk néhány hasznos szabályt arra vonatkozóan, hogy hol helyezkedik el a szavakban a hangsúlyos szótag. Lássunk most néhány ilyet!

1. Hangsúly az első szótagon

A legtöbb 2 szótagból álló főnév és melléknév esetén. Pl.: TABle, HAPpy

2. Hangsúly az utolsó szótagon

A legtöbb 2 szótagból álló ige esetén. Pl.: beGIN, deCIDE

Fontos: Vannak olyan szavak, amelyek főnévként és igeként is használatosak és a jelentés beli különbség a hangsúlyos szótagok

különbségében fejeződik ki. Pl. PRESent = ajándék, preSENT = bemutat, ajándékoz.

3. Hangsúly hátulról a 2. szótagon

Ez az -ic, -sion, -tion végű szavaknál fordul elő. Pl.: geoGRAPHic, teleVIsion, reveLAtion.

A szavak többsége egy hangsúllyal rendelkeznek, de az összetett és a viszonylag hosszabb, képzett szavakban a főhangsúly mellett megjelenhet a mellékhangsúly is, melet a fonetikai átírásban a mellékhangsúlyos szótag elé tett alsó aposztróf [,] jelöli. És lehetne még sorolni..., de talán nem érdemes jobban belemerülni, mert mindegyik alól vannak kivételek, tehát óvatosan kell velük bánni. Az említet szabályok hasznosak lehetnek, de nem helyettesítik az angol hanganyagok rendszeres használatát, a szavak hallott kiejtés utáni tanulását. Végül is a legjobb módszer hallás után megtanulni a szavakat, de persze, egy nyelvtanulónak sem jut ideje arra, hogy minden szó tanulását a szó meghallgatásával kezdje. Ilyenkor segíthet bennünket ez a három szabály. Tehát használjuk a szabályokat, de hallgassunk minél több angol hanganyagot és figyeljük a hangsúlyokat!

A következő táblázat segít megtanulni angol betűk és hangok közötti összefüggést.
Angol hangsúlyos szótagokat négy osztályba soroljuk.

I- Nyílt szótag- magánhangzóval végződik;

II- Zárt szótag mássalhangzóval végződik;

III-  olyan nyílt szótag, amelyik a végén van egy mgh + -r + mgh;

IV-ik típusú zárt szótagnak jellemző, hogy a végén vagy egy mgh + r van, vagy  mgh + r + msh. 

 

Fonetikus jel

I

II

III

IV

a [ei]

[ei]-Kate

[ɶ]- cat

[a:]- car

[ɛə]- hareo [əu]

[əu]-bony


[ɔ]-cop

[ɔ:]- born


[ɔ:]- bore

u [ju:]


[ju:]- duke


[ʌ]- cup

 

[ə:]- cur


[juə ]- cure

e [i:]

[i:]- Pete

[e]- pet

[ə:]- fern

[iə]- here

i [ai]

[ai]- Mike

[i]- pig

[ə:]- bird


[aiə]- fire

y [wai]

[ai]- fly

[i]- linx

[ə:]- myrtle


[aiə]- tyre

Mássalhangzók olvasása:


th                   

[θ, ð]

ck [k]
ch

[tʃ]

ph [f]
kn [n ]a szó elején
wr [r]
mn [m] a szóvégén
mb [m] a szóvégén
bt [t] a szóvégén
sh

[ʃ]

ng

] a szóvégén

wh

[h] csak "o" előtt

wh

[w] minden msh előtt, "o" kivéve