Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Angol nyelvtanfolyam online. Angol névelők

Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga

A  határozatlan névelő (a, an)

A határozatlan névelő alakja:

 1. Mássalhangzóval kezdődő szó előtt a. Például: a history - egy történet, a union - egy szövetség.
 2. Magánhangzóval kezdődő szó előtt pedig an. Például: an apple - egy alma, an hour - egy óra,
an interesting story - egy érdekes történet.

A határozatlan névelő használata:

 1. Az angol nyelv a határozatlan névelőt körülbelül úgy használja, mint a magyar, azzal a különbséggel,
hogy sokkal gyakrabban. Például: You have an awful headache. - Szörnyen fáj a fejed.
 1. Használata kötelező minden megszámlálható, de határozatlan főnév előtt, amikor a magyar főnév
névelő nélkül szerepel. Például: This is a house. - Ez egy ház.
 1. Foglalkozások előtt mindig ki kell tenni a határozatlan névelőt! Például: My brother is a painter. -
A testvérem festő.

Néhány kifejezés:

 1. on an average - átlagosan,
 2. as a rule - rendszerint,
 3. twice a day - naponta kétszer,
 4. a pair of shoes - egy pár cipő.

Elhatárolás - a határozatlan névelő és a some névmás használatának különbségei:

 1. Az a, an határozatlan névelőt csak egyes számban álló, megszámlálható főnév előtt használhatjuk. Például:
Give me a pen! -Adj egy tollat!
 1. Megszámlálhatatlan főnév (anyagnév, fogalom) előtt hasonló funkciót tölt be a some. Például:
Give me some milk, please. - Kérek egy kis tejet!
 1. Többes számban álló, határozatlan mennyiség kifejezésére ugyancsak a some használatos. Például:
Give me some pens! - Adj néhány tollat!

A határozatlan névelő jelenléte megváltoztatja a few és a little szavak jelentését.
Például: I have a few books. - Van néhány könyvem. I have few books. - Kevés könyvem van.
He has a little money. - Van némi pénze. He has little money. - Kevés pénze van.

A határozott névelő (the)

Kiejtése:
Mássalhangzóval kezdődő szó előtt dö. Például: the boy - a fiú, the boys - a fiúk. Mássalhangzónak kell tekinteni az u betűt is, ha ju-nak ejtjük. Például: the unit - az egység.
Magánhangzóval kezdődő szavak előtt di. Például: the eye - a szem, the east - a kelet. Ide tartozik az u betű is, ha á-nak ejtjük. Például: the understanding - a megértés. Magánhangzónak számít továbbá a néma h is. Például: the hour - az óra, the honour - a becsület. A hangsúlyos alak ejtése szintén di.

Használata:

 1. Általában kitesszük, ha ismert, határozott, vagy valamilyennek képzelt, illetőleg előzőleg már említett egy vagy több személyről, tárgyról van szó.
 2. Nem tesszük ki, ha ismeretlen személyről, dologról beszélünk, illetve, ha ismert egy vagy több személyről, tárgyról általánosságban szólunk.

 

Kitesszük a határozott névelőt:

 1. Többes számban álló személynevek előtt. Például: the Browns.
 2. Számnevekkel meghatározott személynevek előtt. Például: Henry the Eighth.
 3. Többes számú földrajzi nevek előtt. Például: the Alps.
 4. Jelzős földrajzi nevek előtt. Például: the House of Lords.
 5. Világtájak előtt. Például: in the west.
 6. Ha időhatározóként, általánosságban beszélünk az évszakokról. Például: It is warm in the summer, but it is cold in the winter. - Nyáron meleg van, télen pedig hideg.
 7. Ha egy bizonyos időpontra gondolunk. Például: This is the last week of the year. - Ez az év utolsó hete.
 8. Ha konkrétan beszélünk anyagnevekről vagy elvont fogalmakról. Például: Pass me the butter, please! - Kérlek, add ide a vajat!

 

Nem tesszük ki a határozott névelőt:

 1. Személynevek előtt, még akkor sem, ha a személynevet rang, cím, vagy jelző előzi meg. Például: Young William.
 2. Földrajzi tulajdonnevek és helységmegjelölések előtt. Például: Eastern Europe.
 3. A Mount, Lake (Loch) szavak előtt. Például: Mount Everest.
 4. Birtokos, mutató, kérdő és vonatkozó névmás előtt illetve után. My pencil is in the pencase. - A ceruzám a tolltartóban van.
 5. Többes számú főnevek előtt, ha azokat általános értelemben használjuk. Például: Books are true friends. - A könyv igaz barát.
 6. Megszemélyesítve használt vallási vagy állami megjelölések előtt. Például: Paradise - paradicsom.
 7. Napok, hónapok, étkezések neve előtt. Például: Lunch is usually served at 2 p.m. - Az ebédet rendszerint 2-kor tálalják.
 8. Az évszakok neve elé, ha a mondat alanyának szerepét töltik be. Például: Winter begins in December. - A tél decemberben kezdődik.
 9. Ha az évszakok neve elé tesszük a last, next időhatározókat, illetve a this, that mutató névmásokat. Például: Last spring I went to China. - Múlt tavasszal Kínában jártam.
 10. Anyagnevek és elvont fogalmak nevei előtt, ha általánosságban beszélünk róluk. Például: I like bread and butter. - Szeretem a vajaskenyeret.

 


INTER-LINGUA NYELVISKOLA:

 • a nyelviskola Budapest szívében, Astoriánál;

 • INGYEN tankönyvek;

 • kis létszámú csoportok, progresszív tanítási módszerek;

 • NYELVISKOLA hallgatóinak AJÁNDÉKBA 25 órás szóbeli tréningre jogosító "Inter-Lingua" utalvány;