Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Angol főnév

                           

Inter-Lingua nyelviskola saját tananyaga

A főnév olyan alapszófajú szó, amely élőlényt, élettelen tárgyat (szubsztanciát), gondolati és elvont dolgot, illetőleg ezek fogalmát jelöli. A mondat szintaktikai szerkezetének fontos építőeleme, önálló mondatrészszerepe vad, és bővítményeket is fel- vesz. Ennek megfelelően toldalékolható, ragokat, jeleket is kaphat. Képzők is járulhatnak hozzá. Szintaktikai és viszonyszós (morfológiai ás nem morfológiai természetű) szerkezetek alkotására egyaránt képes.

Főnevek fajtái

Mindenekelőtt két csoportba oszthatjuk a főneveket, ezek pedig a ‘tulajdonnevek’ (szakszóval: proper nouns), és a ‘köznevek’ (egy újabb szakszó: common nouns).

 1. Tulajdonnevek (proper nouns)

Tipikusan ők ezek (és tipikusan Nagybetűvel kezdjük őket):

a) Emberek neve,’titulusok’. Példák:

Charles Dickens, Mr Bill Gates, President Clinton, Dad, Uncle Tom;

 b) Országok, városok, nemzetek, és az ezekből képzett melléknevek is. Példák:

Britain, British, Romans, Parisians;

 c) Földrajzi nevek. Példák:

America, New York, Fifth Avenue, Time Square;

 d)Napok, hónapok, ünnepek. Példák:

Sunday, January, Christmas, Easter.

 Érdekesség: A hónapokat írhatjuk kisbetűvel, és nagybetűvel is. Példa: spring vagy Spring.

 

A főnev neme

Hímneműek:

  1. A hímnemű élőlényeket jelölő főnevek; például: man - férfi.
  2. Az élő beszédben a természetes nemtől függetlenül, a nagyobb állatok nevei hímneműek; például: horse - ló.
  3. Az erőt, nagyságot, hatalmat, félelmet kifejező főnevek; például: sun - nap.

Nőneműek:

  1. A nőnemű élőlényeket jelentő főnevek; például: woman - nő.
  2. Az élő beszédben a természetes nemtől függetlenül, a kisebb állatok nevei nőneműek; például: cat - macska.
  3. A törékenységet, gyöngédséget, szépséget kifejező főnevek, egyes ország- és városnevek, hajók, tudományok és művészetek nevei; például: moon - hold.

Semleges neműek:

  1. Minden élettelen tárgy és elvont fogalom.
  2. A kisgyermekekkel kapcsolatos főnevek; például: child - gyerek.
  3. Az olyan állatnevek, amelyeknél nem teszünk nemi különbséget; például: mouse - egér.

  

                 

Angol szótár.

                  SZÓTÁR