Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Angol felső

Felsőfokú angol nyelvtanfolyam, Budapest

Spórolj velünk!

2018. november 02-ig

a 100 órás angol felsőfokú (C1-2) tanfolyamaink tandíja 89 990 Ft helyett 50 990 Ft lesz,


"Diákoknak olcsóbb" akció:

Amennyiben november 02-ig beiratkozol,

 a 100 órás haladó (C1-2) angol nyelvtanfolyamunkra,

akkor a tanfolyam díja 1000 forinttal olcsóbb lesz!


INGYENES TANKÖNYVEK!

Tankönyvekre, munkafüzetekre nem kell pénzt költened, az iskolánk biztosítja azokat!

Minden haladó angol nyelvtanfolyam mellé jár egy 50 órás kommunikációs tréning is, ahol szóban gyakorolhatod a nyelvet.

A kommunikációs tréning időben korlátlan, így akkor jöhetsz, amikor csak ráérsz!


Budapest nyelviskola, haladó (C1-2) angol tanfolyam Budapest belvárosában.

 

Az angol C-1 fokot elért hallgató meg tud érteni igényesebb és hosszabb különböző típusú angol szöveget, és a rejtett jelentés tartalmakat is érzékeli. Természetes módon és folyamatosan tudja kifejezni magát, anélkül, hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. Az angol nyelvet hatékonyan tudja használni tanulmányi és szakmai, valamint társalgási célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.

 

A FELSŐFOKÚ ANGOL NYELVTANFOLYAM TANTERVE:

NYELVTAN

 1. igeidők aspektusainak (simple / continuous / perfect) és az aktív / passzív szerkezet átfogó áttekintése 

 2. - szóösszetételek 

 3. - töltelékszavak 

 4. - „hot verbs” – make, have, do, take, put, get, 

 5. - narráció 

 6. - hírközlés / reflektálás 

 7. - kérdések és tagadások, tagadó kérdések 

 8. - „how come..?” típusú kérdések 

 9. - előképzők (dis-, in-…) 

 10. - antonímok (ellentétes jelentésű szavak) 

 11. - „thing” szó használata 

 12. - hivatalos és kevésbé hivatalos mennyiség jelzők 

 13. - több hangsúlyú szavak 

 14. - kifejezések modális segédigékkel 

 15. - kijelentő mondat kérdő mondat minőségben 

 16. - meglepetést kifejező kérdések 

 17. - vonatkozói mellékmondatok (that, who, what, whose, which) 

 18. - melléknévi igenevek 

 19. - kommentálás „which”-el 

 20. - határozószavas szókapcsolatok 

 21. - melléknevek expresszitását növelő kifejezések 

 22. - többjelentésű szavak 

 23. - egy hangalakhoz tartozó eltérő jelentések 

 24. - szinonimák 

 25. - hipotézis feltevések (I wish / I’d rather/ if only) 

 26. - „if”-es kifejezések 

 27. - szópárok 

 28. - „Have you ever wondered…” kérdéstípus 

 29. - névelők 

 30. - determinánsok (every / each / no / none / both / either) 

 31. - mutató névmások 

 32. - „hot words” – life, time 

 33. - felkiáltások (wow / how / what kezdetekkel) 

 34. - baráti levél / email írás formai követelményei

 Igei szerkezetek: 

 1. - modális segédigék: able to, manage to, bound to, supposed to, allowed to 

 2. - modális segédigék múlt idős alakjai 

 3. - „like” használata 

 4. - szokások / múltbéli szokások a „used to” szerkezet 

 5. - „be used to doing” szerkezet

 Igeidők: 

 1. - egyszerű jelen (Present Simple) kontra folyamatos jelen (Present Continuous) 

 2. - befejezett jelen (Present Perfect) 

 3. - narratív igeidők: egyszerű múlt (Past simple), folyamatos múlt (Past Continuous), befejezett múlt (Past Perfect) 

 4. - jövő idő kifejezései: egyszerű jelen (Present Simple), folyamatos jelen (Present Continuous), „is going to szerkezet”, „shall” 

 5. - folyamatos jövő idő (Future Continuous) 

 6. - befejezett folyamatos jövő idő (Future Perfect Continuous)

SZÓBELI TÉMÁK KÖREI:

 1. - külföldön élés előnyei és hátrányai 

 2. - hasznos hétköznapi szófordulatok 

 3. - állásra jelentkezés / önéletrajz és motivációs levél 

 4. - turizmus előnyei és hátrányai 

 5. - az élet kihagyhatatlan dolgai 

 6. - könyv és filmismertetés 

 7. - novellaolvasás / feldolgozás / ismertetés 

 8. - rádiós hírek feldolgozása 

 9. - hazugságok / kegyes hazugságok 

 10. - udvariassági formulák 

 11. - fiatal felnőttek ambíciói, szociális élete 

 12. - találkozók megszervezése 

 13. - jövőbeli tervek 

 14. - telefon beszélgetések szófordulatai 

 15. - reklámok, márkák világa 

 16. - közvélemény kutatás az emberek életviteléről, fogyasztói szokásairól 

 17. - üzleti kifejezések, levél fordulatok 

 18. - házasság / előre eldöntött házasságok előnyei és hátrányai 

 19. - extrém időjárás viszontagságai 

 20. - gyerektörténetek, gyerekmesék 

 21. - álmaink 

 22. - kit mi tesz boldoggá 

 23. - különböző életszakaszok szépsége- kommentáló töltelékszavak

 

FELSŐFOKÚ ANGOL NYELVTANFOLYAMON HASZNÁLT TANKÖNYV


1. Christina Lathan-Koenig: New English File Upper-Intermediate tankönyv és munkafüzet;

2. Némethné dr. Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés - Angolul;

3. dr. Tompos Anikó, Andrew Neville: Arguments and Discussion;

Legközelebbi angol kezdő nyelvtanfolymok, Budapest

 

Jelentkezem! I am in!

Vezetéknév /Second name *:
Keresztnév /First Name *:
Cím /Address *:
E@mail cím *:
Telefonszám /Telephone number *:
Nyelv /Language *:
Képzés szint /Knowledge Level *:


Tanfolyam kezdési dátum /Start Date *:
Tanfolyam típusa /Type *:
Napok /Days *:

Órakezdés /Time *:
Szerződéskötés módja/Contract *:

Megjegyzés /Else:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!