Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

Az orosz melléknév jellemzői


Az Inter-Lingua nyelviskola saját tananyága

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ − A MELLÉKNEVEK.  КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ?- MILYEN, MILYENEK

 A melléknevek végződéseik ismerősek lehetnek az alábbi szavakból: русский, рабочий, учёный; ванная, гостиная, передняя.
Ezek a köznevek formailag és ragozásukban megegyeznek a melléknevekkel, bár a funkciójuk a mondatban főnévi, ezért főnév szerepet játszó mellékneveknek nevezzük őket.
Ismerősek lehetnek a következő melléknévi végződésű tulajdonnevek is: Достоевский, Толстой, Горький, Ковалевская, Лобачевский
A melléknév a főnévhez igazodik és azzal nemben, számban és esetben megegyezik: большой стол, русская матрёшка, вкусное молоко, молодые люди.

Végződése hímnemben tehát
-ый, -ой vagy -ий, nőnemben -ая vagy -яя, semleges nemben pedig -ое vagy -ее. Többes számban: -ые vagy -ие.
Először az úgynevezett keménytövű melléknevekkel foglalkozunk. Figyeljen arra, hogy hímnemben a tőhangsúlyos melléknevek -ый-re (красивый), a véghangsúlyosak -ой-ra (большой, плохой) végződnek. Ha a tőhangsúlyos melléknév töve к, г, х, ж, ш, ч, щ hangokra végződik, végződése -ий (русский, хороший, маленький).
A nőnemű mellékneveknél к, г, х, ж, ш, ч, щ után a hangsúlytól függetlenül -ая-t írunk (маленькая, плохая, большая).
A semlegesnemű mellékneveknél г, к, х után a hangsúlytól függetlenül -ое végződést találunk
(маленькое); ж, ш, щч után tőhangsúly esetén -ее (хорошее); véghangsúly esetén pedig -ое (большое).

A mellékneveket jelentésük alapján három csoportba osztjuk:

1. A tulajdonságot jelölő melléknevek valamely személy vagy tárgy tulajdonságait fejezik ki, pl. большой стол, русская матрёшка, вкусное молоко, молодые люди.Csak ezek a melléknevek fokozhatók és csak ezelnek lehet rövid alakjuk, meg kicsinyített alakjuk is.

 

Tulajdonságot jelentő melléknevek.

 

2. A vonatkozást jelölő melléknevek a jelzett főnévnek egy másik személlyel vagy dologgal való összefüggésére utalnak: каменный дом, железный мост, шоколадные конфеты. Ezek a melléknevek nem fokozhatók, rövid alakjuk nincs.

Ezek a két csoportba tartozó melléknevek kérdőszava какой, какая, какое, какие.

Orosz melléknevek.

 

3. A birtokost jelölő melléknevek két kisebb csoportra oszlanak:

a) az -ий, -ья, -ье, -ьи végűek faji tulajdont jeleznek: медвежья шкура (medvebőr), лисий хвост, собачий нюх.;

b) az -ын, -ин,-ов, -ев végűek egyetlen személy tulajdonát jelzik
бабушкин дом, мальчиков портфель, Андреев словарь, Ирын папа.

Mind ezek kérdőszava: чей, чья, чьё, чьи.

Melléknév