Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 





Az orosz melléknév fokozása


Az Inter-Lingua nyelviskola saját tananyága

Melléknév fokozása

Az egyszerű középfokot az állítmányi melléknév alapfokából az -е, -ее (-ей) végződés hozzáadásával képezzük, s állítmányként használható. A legtöbb melléknévből így képezzük az egyszerű középfokot: például красивыйкрасив – красивеекрасивей (szép – szebb). Főként a kétszótagú melléknevek esetében a hangsúly gyakran áttevődik az elsőről a második szótagra: сильныйсилён – сильнéесильнéй (erős -erősebb).

Az összetett középfokot a ragozatlan более (több) ill. менее (kevesebb) szóval képezzük, amelyet az alapfokú melléknév elé teszünk, például более старый (öregebb), менее старый (kevésbé öreg).

Néhány szó a melléknév, határozószó, illetve két határozatlan számnév középfokáról. A két határozatlan számnév középfoka: много→ больше, мало→ меньше.
A  melléknévből  képzett  határozószók  középfoka  megegyezik  magának  a  melléknévnek  a középfokával
A  középfok  szabályos  képzője  a  –ее–  így  képezzük  a  melléknevek  többségének középfokát:
агрессивный→ агрессивнее; важный→ важнее; вежливый→ вежливее; длинный→ длиннее; интеллигентный→ интеллигентнее
интересный→ интереснее; умный→ умнее.

Azonban sok melléknév középfokának képzője –e, és ez mindig tőváltozásokkal jár:
близкий→ ближе; молодой→ моложе; богатый→ богаче; низкий→ ниже; высокий→ вышe; простой→ проще; глубокий→ глубже; сладкий→ слаще; дешёвый→ дешевле; тихий→ тише; дорогой→ дорожe; толстый→ толще; короткий→ короче; узкий→ уже; крепкий→ крепче; чистый→ чище; лёгкий→ легче; широкий→шире
Külön kell  megemlítenünk  маленький→меньше; большой→больше, хороший(хорошо) →лучше, плохой(плохо) →хуже, старый→ старше, ранний→ раньше, далёкий→ дальше, долгий→ дольше párokat.

Az összehasonlító szerkezetekről:

1)  Azonos  minőségek  összehasonlítása  a  такой же, …. как(и)  szerkezettel  történik:     Наша квартира такая же удобная, как квартира соседей.  

Határozók esetében: также, …как (Мой друг так же хорошo рисует, как и я.)
2)  Különböző  minőségek  esetén is  használhatunk  alapfokot:  Сергей не такой умный, как его друг.    
Ha középfokot használunk, két szerkezet lehetséges:
a) a чем kötőszó  használata:  Этот чай крепче, чем тот, который я обычно пью.
b)  a  birtokos  eset  használata:  Мой брат богаче меня.  (A  kötőszós szerkezet  azonban  itt  is használható:    Мой брат богаче, чем я.)
A melléknév középfokát  összetett módon, a более/ менее + alapfok szerkezettel is kifejezhetjük: Есть и более/менее интересные проблемы- (Vannak érdekesebb / kevésbé érdekes problémák is.). Ez a szerkezet különösen akkor fontos, ha a középfok jelzőként használatos, mint az előbbi példában  is,  ekkor  ugyanis  az  oroszban  alapvetően  nem  használhatunk  egyszerű    középfokot. Jegyezzük meg, hogy összetett középfok használata esetén a hasonlítás  csak чем-es szerkezettel    
lehetséges:   Эта задача более серьёзная, чем та, о которой мы говорили вчера.
.
Ezenkívül rengeteg rendhagyó középfokú alakkal rendelkező melléknevet ismerünk, mint például xорошийхорош – лучшийлучше (jó – jobb); маленкий (малый) – меньше (kis – kisebb); старыйстар – старшийстарше (öreg – öregebb). Állítmányként csak a rövid alakot használjuk, például (Ő idősebb. – Он старше.)

Ha a különbség mértékét is meg kívánjuk nevezni, a на    +    tárgyeset szerkezetet használjuk:  

Сестра моложе меня на пять лет.

Az összetett felsőfokot a самый (minden, egész, maga) szó használatával képezzük, amelyet a melléknév elé teszünk, például самый старый (legöregebb). A jelzői felsőfokot, (elativus) azaz a kiemelő értelmű felsőfokot, az -ейш- képzővel alkotjuk meg, (susogó hangok után -айш- képzővel). Az oroszban ezt az alakot gyakrabban használják a köznyelvben (gyakoribb a крупнейший forma az irodalmibb самый крупный – (legnagyobb) alakkal szemben.

A наи- előképző segítségével az ún. túlzófokot fejezzük ki, például наилучший – (a legeslegjobb).