Kapcsolat

Budapest nyelviskola (ETA Internal Soft Bt. tulajdona)

Cégjegyzék száma: 0106787238

Adószáma: 24743576143


Oktatasi helyszínek:

Astoria 

Erzsébet körút

E-mail:

budapest.nyelviskola.iroda@gmail.com


Recepciónk nyitvatartása:

0-24

minden ügyintézés online zajlik emailén kérésztől 

A főnév neme

INTER-LINGUA NYELVISKOLA, BUDAPEST

FRANCIA NYELVTANFOLYAM

 A FŐNÉV

Francia nyelvtanfolyam, Budapest. Inter-Lingua nyelviskola

A francia főnevek neme

A francia főnevek hímneműekre és nőneműekre oszlanak. (Kivételt képeznek egyes tulajdonnevek) A nem ismerete nélkülözhetetlen, mert attól függően, hogy valamely főnév hímnemű-e vagy nőnemű, más-más névelő vagy melléknév áll mellette, illetve más-más névmás helyettesítheti. Arra nézve, hogy valamely főnév milyen nemű, sem a végződés, sem más alaki tulajdonság nem igazít el bennünket. Példa azonos végződésű, de eltérő nemű főnevekre: 

Hímneműek: 

un garçon ’fiú’ 
un gage ’zálog’ 
un parlement ’parlament’  
un coeur ’szív’ 
un bastion ’bástya’ 
un comité ’bizottság’ 
un squelette ’csontváz’ 
un insecte ’rovar’ 
un chlorure ’klorid’ 

Nőneműek:

une leçon ’lecke’
une page ’lap, oldal’
une jument ’kanca’
une soeur ’nővér’
une question ’kérdés’
une vérité ’igazság’
une omelette ’rántotta’
une secte ’szekta’
une clôture ’kerítés’

Vannak olyan szavak is, amelyeknek a neme egyes szóösszetételekben megváltozik:  une nuit ’éjszaka’ – un minuit ’éjfél’, un temps ’idő’ – une mi-temps ’félidő’ (de un mi-temps ’félmunkaidő’), une nef [nDf] ’hajó’ (templomban) – un aéronef [aeYCnDf] ’légi jármű’. A jelentésből sem következtethetünk a nemre. Például, az écrou ’anyacsavar’ hímnemű, a vis ’apacsavar’ pedig nőnemű a franciában...

Tehát: minden francia főnév nemét külön meg kell tanulni.

 

Egyes francia állatnevek: Vannak ugyanis olyan hímnemű állatnevek, amelyeknek nincs nőnemű párjuk (pl. un écureuil ’mókus’, un moineau ’veréb’, un poisson ’hal’), s olyan nőneműek, amelyeknek nincs hímnemű párjuk (pl. une cigale ’tücsök’, une girafe ’zsiráf’, une grenouille ’béka’). A hímnemű nevű állatok esetében a nőstényt a femelle ’nőstény’, a nőneműek esetében a hímet a mâle ’hím’ melléknév hozzátételével fejezzük ki. Ennek következtében olyan szókapcsolatokat kapunk, amelyeknek az eleje más nemű, mint a vége (une girafe mâle, un écureuil femelle)... 

Vannak kétnemű francia főnevek is; ezeket ha férfit jelölnek, akkor hímnemű, ha nőt, akkor nőnemű főnévként használja a francia: un/une adversaire ’ellenfél’, un/une artiste ’művész’, un/une athlète ’atléta’, un/une camarade ’elvtárs’, un/une cinéaste ’filmrendező’, un/une collègue ’kolléga’, un/une complice ’cinkos’, un/une dentiste ’fogász’, un/une disciple ’tanítvány’, un/une élève ’tanítvány’, un/une enfant ’gyerek’, un/une journaliste ’újságíró’, un/une locataire ’lakó’, un/une otage ’túsz’, un/une partenaire ’partner’, un/une patriote ’hazafi’, un/une philosophe ’filozófus’, un/une propriétaire ’tulajdonos’, un/une secrétaire ’titkár’, un/une touriste ’turista’ stb.

A huszadik század végén bevezetett reformig sok foglalkozásnévnek csak hímnemű alakja volt a francia nyelvben: un architecte ’építész’, un diplomate ’diplomata’, un guide ’idegenvezető’, un ingénieur ’mérnök’, un ministre ’miniszter’, un peintre ’festő’, un professeur ’tanár’ stb. Ma már ezeket a főneveket is kétneműnek kell tekinteni.
 

A foglalkozást, beosztást, tisztséget, rangot jelölő főnevek közül soknak külön hím- és nőnemű alakja van: un vendeur / une vendeuse ’eladó’, un directeur / une directrice ’igazgató’, un ambassadeur / une ambassadrice ’nagykövet’, un président / une présidente ’elnök’ stb.

Vannak olyan főnevek is, amelyeknek esetében a nemnek jelentés-megkülönböztető szerepe van:
un finale ’finálé’ une finale ’döntő /mérkőzés/’
un livre ’könyv’ une livre ’font , fél kiló’
un mi-temps ’félmunkaidő’ une mi-temps ’félidő’ (sport)
un moule ’minta, öntőforma’ une moule ’kagyló’
un mousse ’hajósinas’ une mousse ’hab’
un page ’apród’ une page ’lap, oldal’
un platine ’platina’ une platine ’lemezjátszó’
un poêle ’kályha’ une poêle ’fazék’
un poste ’hely, poszt’ une poste ’posta’
un solde ’egyenleg, szaldó’ une solde ’zsold’
un somme ’álom, alvás’ une somme ’összeg’
un tour ’forgás, körutazás’ une tour ’torony’
un vase ’váza’ une vase ’iszap’

Az alábbi főnevek nemét különösen gyakran tévesztik el a tanulók (s néha még a franciák is):


hímneműek: nőneműek:
un abîme ’szakadék’ une apostrophe ’hiányjel’
un apogée ’tetőpont’ une dent ’fog’
un automate ’automata’ une dot [dCt] ’hozomány’
un dentifrice ’fogkrém’ une dynamo ’dinamó’
un échange ’csere’ une épigramme ’epigramma’
un emblème ’embléma une foi ’hit’
un épisode ’epizód’ une fourmi ’hangya’
un finale ’finálé’ une impasse ’zsákutca’
un foie ’máj’ une mi-temps ’félidő’
un incendie ’tûzvész’ une paroi ’közfal’
un intervalle ’időköz’ une vis ’apacsavar’
un moustique ’szúnyog’
un musée ’múzeum’
un ongle ’köröm’
un pétale ’szirom’
un pipe-line ’csővezeték’
un solde ’egyenleg, szaldó’
un trophée ’trófea’
un vase ’váza’

A tulajdonnevek egy részének – például a legtöbb városnévnek – a franciában sincs egyértelműen meghatározott neme. (Azokét, amelyeknek van, a Robert 2. kötetében – Le Petit Robert 2, Dictionnaire universel des noms propres – megtaláljuk.) A városnevekkel kapcsolatban megfigyelhetjük, hogy bár az irodalmi nyelv némelyiket nőnemű szóként kezeli, a beszélt nyelvben általános a hímnem használata: Paris est beau. ’Párizs szép.’ Marseille est plus grand que Lyon. ’Marseille nagyobb, mint Lyon.’ – A probléma a ville de... ’városa’ használatával egyébként könnyen áthidalható: la ville de Paris, la ville de Budapest ’Párizs városa, Budapest városa’; ez esetben természetesen nőnemű melléknevet, illetve névmást kell használni: La ville de Marseille est très grande. ’Marseille városa nagyon nagy.’ Elle est plus grande que Lyon. ’Nagyobb, mint Lyon.’ – A személynevekkel kapcsolatban érdekes, hogy a franciában vannak olyan kettős (és többes) keresztnevek is, amelyeknek egyik tagja férfinév, a másik meg női név. Ilyenkor általában az első mutatja, hogy férfiról vagy nőről van-e szó: Jean-Marie (férfi), Marie-Joseph (nő). (A XX. századig e szabály nem érvényesült következetesen. Girodet, az 1767-ben született jelentős francia festő például férfi létére az Anne-Louis keresztnevet viselte.) 

Egyes városnevekhez névelő tartozik, amely nemüket egyértelművé teszi: Le Havre est grand. ’Le
Havre nagy.’ La Rochelle est grande. ’La Rochelle nagy.’

A hajók és repülőgépek neve – a gyűjtőnév (bateau, illetve avion) – nemének megfelelően hímnemű, a gépkocsiké (voiture) pedig nőnemű, függetlenül attól, hogy e főnevek önálló jelentésükben milyen neműek: le France (óceánjáró hajó), le Concorde (repülőgép), une Renault, une Peugeot, une Opel, une BMW [beDmdublBve] (gépkocsik).